Η Διαχείριση Συσκευών δεν εμφανίζει συσκευές που δεν υπάρχουν στα Windows 2000

Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000. Η υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου 2010. Το Κέντρο λύσεων λήξης υποστήριξης για τα Windows 2000 είναι ένα σημείο εκκίνησης για τη σχεδίαση της στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.

Συμπτώματα

Η Διαχείριση Συσκευών εμφανίζει μόνο συσκευές, προγράμματα οδήγησης και εκτυπωτές χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) όταν κάνετε κλικ στην εντολή Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices) του μενού Προβολή (View) για να την ενεργοποιήσετε. Οι συσκευές που είναι εγκατεστημένες, αλλά προς το παρόν δεν είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή (όπως μια συσκευή USB (Universal Serial Bus) ή οι συσκευές "φαντάσματα") δεν εμφανίζονται στη Διαχείριση Συσκευών, ακόμα και όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices).

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά και να εμφανίσετε συσκευές όταν κάνετε κλικ στην εντολή Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices):

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές, πατώντας ENTER μετά από κάθε γραμμή
  set devmgr_show_nonpresent_devices=1
  cd\%SystemRoot%\System32
  start devmgmt.msc
  όπου %SystemRoot% είναι ο φάκελος στον οποίο έχουν εγκατασταθεί τα Windows 2000.


 3. Αντιμετώπιση των προβλημάτων συσκευών και προγραμμάτων οδήγησης στη Διαχείριση Συσκευών, όπως απαιτείται.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει πρώτα να επιλέξετε Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices) στο μενού της Διαχείρισης Συσκευών Προβολή (View), για να μπορείτε να δείτε τις συσκευές που δεν υπάρχουν πλέον στο σύστημα.
 4. Αφού ολοκληρώσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, πραγματοποιήστε έξοδο από τη Διαχείριση Συσκευών και κατόπιν κλείστε το παράθυρο της γραμμής εντολών. Όταν κλείσετε το παράθυρο, θα διαγραφεί η μεταβλητή που ορίσατε στο βήμα 2 και αποτρέπεται η εμφάνιση των συσκευών-φαντασμάτων, όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πραγματοποιήσετε έξοδο από τη Διαχείριση Συσκευής και κλείσετε το παράθυρο της γραμμής εντολών, η καθορισμένη μεταβλητή devmgr_show_nonpresent_devices=1 θα απενεργοποιηθεί και επομένως δεν θα μπορείτε να δείτε τις συσκευές-φαντάσματα.

Μια εναλλακτική προσέγγιση για τους προγραμματιστές ή τους έμπειρους χρήστες που θέλουν αυτή η δυνατότητα να είναι συνεχώς ενεργοποιημένη, είναι να ορίσουν καθολικά αυτήν τη μεταβλητή περιβάλλοντος.

Για να ορίσουμε καθολικά τη μεταβλητή περιβάλλοντος για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".
Σημειώσεις
 • Μετά την εκτέλεση του πακέτου, πρέπει πρώτα να επιλέξετε Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show hidden devices) στο μενού της Διαχείρισης Συσκευών Προβολή (View), για να μπορείτε να δείτε τις συσκευές που δεν είναι πλέον συνδεδεμένες στον υπολογιστή.
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από τον χρήστηΓια να το κάνετε αυτό, εκτελέστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μεταβλητές περιβάλλοντος (Environment Variables).
 5. Ορίστε τις μεταβλητές στο πλαίσιο Μεταβλητές συστήματος (System Variables).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο μόνο για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή για σκοπούς ανάπτυξης ή για να εμποδίσετε τους χρήστες να καταργήσουν κατά λάθος μια απαιτούμενη συσκευή, η οποία τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει (όπως μια συσκευή USB ή μια θέση σύνδεσης που δεν είναι συνδεδεμένη σε φορητό υπολογιστή).

Με αυτήν την ενέργεια επιλύθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε εάν το πρόβλημα επιλύθηκε. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε τελειώσει με αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτή τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Περισσότερες πληροφορίες

Στη Διαχείριση Συσκευών υπάρχουν δύο τύποι κρυφών συσκευών εκτός από τις συσκευές που εμφανίζονται:

 • Συνήθως, οι κρυφές συσκευές δεν εμφανίζονται (προγράμματα οδήγησης, εκτυπωτές χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) κ.ο.κ.)
 • Οι συσκευές-φαντάσματα που δεν είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέθοδος που περιγράφεται στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης" θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες υποστήριξης για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με πελάτες, που αφορούν συσκευές και εγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 241257 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια