Τρόπος εκτέλεσης επιτακτικής επαναφοράς σε έναν ελεγκτή τομέα στα Windows 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο ασχολείται με τον τρόπο εκτέλεσης μια επιτακτικής επαναφοράς της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory σε έναν ελεγκτή τομέα που βασίζεται στα Windows 2000.

Στη διάρκεια μιας τυπικής λειτουργίας επαναφοράς αρχείου, το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των Microsoft Windows λειτουργεί σε κατάσταση μη επιτακτικής επαναφοράς. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των Windows επαναφέρει όλα τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, με τους αρχικούς τους αριθμούς σειράς ενημερώσεων (Update Sequence Numbers - USN). Το σύστημα αναπαραγωγής της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory χρησιμοποιεί το USN για τον εντοπισμό και την αναπαραγωγή αλλαγών στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, σε όλους τους ελεγκτές τομέα του δικτύου. Όλα τα δεδομένα που επαναφέρονται με μη επιτακτικό τρόπο εμφανίζονται στο σύστημα αναπαραγωγής της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ως παλιά δεδομένα. Τα παλιά δεδομένα δεν αναπαράγονται ποτέ σε άλλους ελεγκτές τομέα. Το σύστημα αναπαραγωγής της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ενημερώνει τα δεδομένα που επαναφέρθηκαν με νέα δεδομένα, τα οποία προέρχονται από άλλους ελεγκτές τομέα. Η εκτέλεση επιτακτικής επαναφοράς επιλύει το αυτό το ζήτημα.

Σημείωση Η χρήση της επιτακτικής επαναφοράς πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, εξαιτίας της επίδρασης που μπορεί να έχει στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Η επιτακτική επαναφορά πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά την επαναφορά του υπολογιστή από μια προηγούμενη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, προτού γίνει επανεκκίνηση του ελεγκτή τομέα σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Η επιτακτική επαναφορά επαναφέρει όλα τα αντικείμενα που είναι σημειωμένα ως επιτακτικά σε κάθε ελεγκτή τομέα που φιλοξενεί τα περιβάλλοντα ονομασίας στα οποία βρίσκονται τα αντικείμενα. Για να εκτελέσετε μια επιτακτική επαναφορά στον υπολογιστή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Ntdsutil.exe για να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές USN στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, για τα οποία δεν είναι δυνατό ή δεν πρέπει να γίνει επαναφορά με επιτακτικό τρόπο:
 • Δεν μπορείτε να κάνετε επιτακτική επαναφορά του σχήματος.
 • Το περιβάλλον ονομασίας ρύθμισης παραμέτρων είναι επίσης πολύ ευαίσθητο, επειδή οι αλλαγές θα επηρεάσουν το συνολικό σύμπλεγμα δομών. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να επαναφέρετε αντικείμενα σύνδεσης. Τα αντικείμενα σύνδεσης πρέπει να δημιουργούνται εκ νέου από το KCC (Knowledge Consistency Checker) ή με μη αυτόματο τρόπο. Η επαναφορά των ρυθμίσεων διακομιστή και NTDS έχει νόημα όταν δεν έχει εφαρμοστεί προηγουμένως αντιμετώπιση προβλημάτων καταστροφής. Στην περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services):
 • Στο περιβάλλον τομέα, μην κάνετε επαναφορά οποιουδήποτε αντικειμένου που έχει σχέση με τους χώρους συγκέντρωσης σχετικών αναγνωριστικών (RID). Σε αυτά περιλαμβάνονται το δευτερεύον αντικείμενο "Rid Set" των λογαριασμών υπολογιστή του ελεγκτή τομέα και το αντικείμενο RidManager$ του κοντέινερ SYSTEM.
 • Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι πολλές από τις αποκλειστικές συνδέσεις τύπου ονόματος μπορεί να καταστραφούν κατά την επαναφορά. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από την "Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων" (File Replication Service - FRS). Αυτά βρίσκονται κάτω από το λογαριασμό υπολογιστή CN=File Replication Service,CN=System,DC=ο_τομέας_σας and CN=NTFRS Subscriptions,CN=DC.
 • Οι προσπάθειες επιτακτικής επαναφοράς ενός πλήρους περιβάλλοντος ονομασίας θα περιλαμβάνουν πάντα αντικείμενα, τα οποία είναι δυνατό να διαταράξουν τη σωστή λειτουργία κρίσιμων τμημάτων, όπως η υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Πρέπει πάντα να προσπαθείτε να κάνετε επιτακτική επαναφορά ενός ελάχιστου συνόλου αντικειμένων.
 • Τέλος, παρόμοια ζητήματα ενδέχεται να παρουσιαστούν για αντικείμενα που δημιουργήθηκαν από άλλες εφαρμογές. Αυτά βρίσκονται έξω από το πεδίο ανάλυσης αυτού του άρθρου.
Μια επαναφορά κατάστασης συστήματος αντικαθιστά όλα τα νέα, τα διαγραμμένα ή τα τροποποιημένα αντικείμενα στον ελεγκτή τομέα που επαναφέρεται.

Μια επαναφορά κατάστασης συστήματος ενός περιβάλλοντος ονομασίας που περιέχει δύο ή περισσότερες ρεπλίκες είναι μια επιτακτική συγχώνευση. Σε μια επιτακτική συγχώνευση, όλα τα αντικείμενα που διαγράφονται ή τροποποιούνται επαναφέρονται στο χρονικό σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Τα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αναπαράγονται από τις ρεπλίκες του περιβάλλοντος ονομασίας. Μια επιτακτική συγχώνευση αντιπροσωπεύει μια συγχώνευση της κατάστασης που υπήρχε κατά τη δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας και των νέων αντικειμένων που δημιουργήθηκαν μετά τη δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας.

Όταν κάνετε μη επιτακτική επαναφορά ενός περιβάλλοντος ονομασίας που περιέχει μια μεμονωμένη ρεπλίκα, στην πραγματικότητα εκτελείτε επιτακτική επαναφορά.

Σημείωση Μετά την εκτέλεση μιας επιτακτικής επαναφοράς, μπορείτε να διαγράψετε λογαριασμούς χρήστη και συμμετοχές ομάδας αυτών των λογαριασμών από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, προσθέστε τους χρήστες που έχουν επαναφερθεί ξανά στις ομάδες τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης των χρηστών που έχουν επαναφερθεί ξανά στις ομάδες τους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
840001 Τρόπος επαναφοράς διαγραμμένων λογαριασμών χρηστών καθώς και των συμμετοχών ομάδας τους στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory

Εκτέλεση επιτακτικής επαναφοράς

Μετά την επαναφορά των δεδομένων, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Ntdsutil.exe για να εκτελέσετε την επιτακτική επαναφορά. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε
  ntdsutil και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Πληκτρολογήστε authoritative restoreκαι, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε restore database, πατήστε το πλήκτρο ENTER, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Yes.

Επαναφορά δευτερεύουσας δομής

Συχνά, μπορεί να μην θέλετε να επαναφέρετε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, εξαιτίας της επίδρασης στην αναπαραγωγή που ενδέχεται να έχει αυτή η ενέργεια για τον τομέα ή το σύμπλεγμα δομών. Για την επιτακτική επαναφορά μιας δευτερεύουσας δομής μέσα σε ένα σύμπλεγμα δομών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε επανεκκίνηση του ελεγκτή τομέα.
 2. Όταν εμφανιστεί το μενού εκκίνησης των Windows 2000, επιλέξτε το στοιχείο Directory Services Restore Mode και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Επαναφέρετε τα δεδομένα από τα μέσα αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας για μια επιτακτική επαναφορά. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Σε κατάσταση λειτουργίας Directory Services Restore, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή
   Εργαλεία συστήματος (System Tools), και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Backup για να εκκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Windows 2000 Server Backup.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Restore Wizard και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
  • Επιλέξτε την κατάλληλη θέση αντιγράφων ασφαλείας και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένα τουλάχιστον τα κοντέινερ
   System disk και System State.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Advanced και, στη συνέχεια, επαναφέρετε τα σημεία σύνδεσης. Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε το μενού Advanced, η διαδικασία επαναφοράς δεν θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.
  • Στη λίστα Restore Files to, κάντε κλικ στην επιλογή Original Location.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τη διαδικασία επαναφοράς. Εμφανίζεται μια οπτική ένδειξη προόδου.
  • Όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, μην το κάνετε.
 4. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε
  ntdsutil και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Πληκτρολογήστε authoritative restoreκαι, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:
  restore subtree ou=OU_Name,dc=Domain_Name,dc=xxx


  Σημείωση Σε αυτήν την εντολή, OU_Name είναι το όνομα της οργανικής μονάδας που θέλετε να επαναφέρετε,
  Domain_Name είναι το όνομα του τομέα όπου βρίσκεται η οργανική μονάδα και xxx είναι το όνομα του τομέα ανώτατου επιπέδου του ελεγκτή τομέα, όπως "com," "org" ή "net".
 7. Πληκτρολογήστε quit, πατήστε το πλήκτρο ENTER, έπειτα πληκτρολογήστε quit και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Πληκτρολογήστε exit και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 9. Κάντε επανεκκίνηση του ελεγκτή τομέα.
Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς της κατάστασης συστήματος από ένα προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
240363 Τρόπος χρήσης του προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά της κατάστασης συστήματος στα Windows 2000

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της εκτέλεσης μιας επιτακτικής επαναφοράς, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
216243 Επιπτώσεις στις σχέσεις αξιοπιστίας και τους λογαριασμούς υπολογιστή κατά την επιτακτική επαναφορά της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

248132 Τρόπος ανάκτησης ενός διαγραμμένου λογαριασμού υπολογιστή που ανήκει σε ελεγκτή τομέα στα Windows 2000

840001 Τρόπος επαναφοράς διαγραμμένων λογαριασμών χρήστη καθώς και των συμμετοχών ομάδας τους στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 241594 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Σεπ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια