ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εμφάνιση λίστας διαδικασιών που έχουν ανοιχτά αρχεία

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει το βοηθητικό πρόγραμμα shareware Process Explorer του Systems Internals.

Περισσότερες πληροφορίες

Το βοηθητικό πρόγραμμα Process Explorer παραθέτει τα αρχεία, τα κλειδιά μητρώου και άλλα αντικείμενα, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις ανοιχτές διαδικασίες ή τις βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (DLL) που έχουν φορτωθεί από τις διαδικασίες. Για να αποκτήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Process Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Systems Internals στο Web (στα αγγλικά): Με εξαίρεση τα δικά μας προϊόντα, η Microsoft δεν εγκρίνει και δεν συνιστά κανένα από αυτά τα προϊόντα έναντι άλλων παρόμοιων προϊόντων. Παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για την εξυπηρέτηση των πελατών μας και, με εξαίρεση τα δικά μας προϊόντα, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 242131 - Τελευταία αναθεώρηση: 25 Δεκ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια