Μήνυμα σφάλματος "Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο είναι άγνωστο" ή λείπουν οι ρυθμίσεις πρωτοκόλλου στο Windows Media Player

Περισσότερες πληροφορίες

βήμα προς βήμα Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα.Συμπτώματα

Αντιμετωπίζετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ζητήματα στο Microsoft Windows Media Player.

Πρόβλημα 1

Όταν προσπαθείτε να δείτε ή να ακούσετε κάτι μέσω ροής από τις υπηρεσίες Microsoft Windows Media Services, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στο Windows Media Player που να μοιάζει με το ακόλουθο:
Το καθορισμένο πρωτόκολλο είναι άγνωστο.
Σημείωση Αυτό το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται όταν αναπαραγάγετε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε κάποιον τοπικό σκληρό δίσκο. 

Πρόβλημα 2

Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο (Network) στο μενού Επιλογές (Options) στο Windows Media Player, δεν συμβαίνει τίποτα.

Πρόβλημα 3

Στην καρτέλα Δίκτυο (Network) στο μενού Επιλογές (Options) του Windows Media Player, η λίστα πρωτοκόλλου Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης ροής (Streaming proxy settings) είναι κενή.


Αιτία

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί αν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Το αρχείο Wmnetmgr.dll δεν έχει καταχωρηθεί.  Σημείωση Το αρχείο Wmnetmgr.dll βρίσκεται στον φάκελο C:\Windows\System32.

 • Το αρχείο Wmsdkns.xml είναι κατεστραμμένο.

  Σημείωση
  Το αρχείο Wmsdkns.xml είναι το αρχείο πεδίου ονομάτων δικτύου για το Windows Media Player.

 • Το αρχείο Wmsdkns.xml έχει εσφαλμένα δικαιώματα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Καταχωρήστε το αρχείο Wmnetmgr.dll χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό από την ομάδα Διαχειριστές. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε regsvr32 wmnetmgr.dll στο πλαίσιο αναζήτησης. 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο regsvr32 wmnetmgr.dll και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).


Μέθοδος 2

Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη που χρησιμοποιεί το Windows Media Player έχει τα απαραίτητα δικαιώματα για το αρχείο Wmsdkns.xml. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:


 1. Εντοπίστε τον ακόλουθο φάκελο.

  Σημείωση Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων, φακέλων και μονάδων δίσκου (Show hidden files, folders, and drives) στον υπολογιστή σας για να εμφανιστεί ο φάκελος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση κρυφών αρχείων (Show hidden files).
  • Στα Windows 7
   C:\Users\Όνομα χρήστη\AppData\Local\Microsoft\Windows Media\12.0
  • Στα Windows Vista
   C:\Users\Όνομα χρήστη\AppData\Local\Microsoft\Windows Media\11.0
  • Στα Windows XP
   C:\Documents and Settings\Όνομα χρήστη\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Media\11.0
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Wmsdkns.xml και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).


 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείτε στη λίστα Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names).  Τα δικαιώματα του χρήστη ή της ομάδας που επιλέξατε εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώματα για Τροποποίηση (Modify) για το αρχείο Wmsdkns.xml.

  • Αν συνδεθείτε σε κάποιον υπολογιστή χρησιμοποιώντας λογαριασμό που δεν έχει τα απαραίτητα δικαιώματα, κλείστε την περίοδο λειτουργίας και προσπαθήστε ξανά χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό διαχειριστή συστήματος ή χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό με δικαιώματα για τροποποίηση αυτού του αρχείου.
  • Εάν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Μέθοδος 3

Διαγραφή του αρχείου Wmsdkns.xml. Μετά τη διαγραφή του, το Windows Media Player θα δημιουργήσει ξανά το αρχείο Wmsdkns.xml. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε τον ακόλουθο φάκελο.

  Σημείωση Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων, φακέλων και μονάδων δίσκου (Show hidden files, folders, and drives) στον υπολογιστή σας για να εμφανιστεί ο φάκελος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση κρυφών αρχείων (Show hidden files).


  • Στα Windows 7
   C:\Users\Όνομα χρήστη\AppData\Local\Microsoft\Windows Media\12.0
  • Στα Windows Vista
   C:\Users\Όνομα χρήστη\AppData\Local\Microsoft\Windows Media\11.0
  • Στα Windows XP
   C:\Documents and Settings\Όνομα χρήστη\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Media\11.0
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Wmsdkns.xml και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).


 3. Στο παράθυρο επιβεβαίωσης , κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes).


 4. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Περισσότερες πληροφορίες

Εμφάνιση κρυφών αρχείων

Για να εμφανίσετε κρυφά αρχεία και φακέλους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Windows Explorer, πατήστε το πλήκτρο Alt για να εμφανιστεί η γραμμή του μενού και στο μενού Εργαλεία (Tools) κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές φακέλων (Folder Options).


 2. Στην καρτέλα Προβολή (View), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εμφάνιση κρυφών αρχείων, φακέλων και μονάδων δίσκων (Show hidden files, folders, and drives) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2422258 - Τελευταία αναθεώρηση: 6 Μαρ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια