Ο διαχειριστής δεν είναι σε θέση να ξεκλειδώσει έναν "κλειδωμένο" υπολογιστή

Ισχύει για: Windows

Συμπτώματα


Μετά την επανεκκίνηση ενός υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows στον οποίο δεν έχει συνδεθεί κανείς, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να συνδεθείτε με τον υπολογιστή τοπικά ή μέσω τομέα.


Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο σφάλμα κατά τη σύνδεση:

Αυτός ο υπολογιστής χρησιμοποιείται και είναι κλειδωμένος.
Μόνο εσείς ή ένας διαχειριστής είστε σε θέση να ξεκλειδώσετε αυτόν τον υπολογιστή.
Πιέστε Ctrl + Alt + Del για να ξεκλειδώσετε αυτόν τον υπολογιστή.
Εάν επιχειρήσετε να ξεκλειδώσετε τον υπολογιστή, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Αυτός ο υπολογιστής είναι κλειδωμένος. Μόνο εσείς ή ένας διαχειριστής είστε σε θέση να ξεκλειδώσετε αυτόν τον υπολογιστή.
Εάν ένας χρήστης έχει συνδεθεί και κατόπιν έχει αποσυνδεθεί, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να συνδεθείτε στον υπολογιστή (τοπικά ή στον τομέα) και να ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Αυτός ο υπολογιστής χρησιμοποιείται και είναι κλειδωμένος.
Μόνο ο χρήστης τομέας\όνομα_χρήστη ή ένας διαχειριστής μπορούν να ξεκλειδώσουν αυτόν τον υπολογιστή.
Πιέστε Ctrl + Alt + Del για να ξεκλειδώσετε αυτόν τον υπολογιστή.
Εάν επιχειρήσετε να ξεκλειδώσετε τον υπολογιστή, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Αυτός ο υπολογιστής είναι κλειδωμένος. Μόνο ο χρήστης τομέας\όνομα_χρήστη ή ένας διαχειριστής μπορούν να ξεκλειδώσουν αυτόν τον υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 • Στα παραπάνω μηνύματα σφάλματος, τομέας είναι το όνομα τομέα του τελευταίου χρήστη που συνδέθηκε στο διακομιστή και όνομα_χρήστη το όνομα του χρήστη που συνδέθηκε τελευταία φορά στο διακομιστή.

Αιτία


Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει για κάποιον από τους ακόλουθους δύο λόγους:

 • Όταν το προεπιλεγμένο πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης που δεν υπάρχει.
 • Όταν χρησιμοποιείτε μια κατεστραμμένη προφύλαξη οθόνης που διαθέτει προστασία κωδικού πρόσβασης.

Επίλυση


Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιλαμβάνει βήματα που σας εξηγούν πώς να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου. Γι' αυτό, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε με προσοχή τα σχετικά βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε ένα άλλο πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης (όπως το Logon.scr), το οποίο είναι εγκατεστημένο τοπικά στο σύστημα ή δεν είναι κατεστραμμένο.

 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή μητρώου (Regedt32.exe).
 2. Εντοπίστε την τιμή Scrnsave.exe κάτω από το παρακάτω κλειδί μητρώου:
  HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop
 3. Από το μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή String, πληκτρολογήστε logon.scr και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Εντοπίστε την τιμή ScreenSaverIsSecure.
 5. Από το μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή String, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο:


Μέθοδος 1: Όταν το μήνυμα σφάλματος αναφέρει ότι ο υπολογιστής είναι κλειδωμένος από το χρήστη τομέας\όνομα_χρήστη

 1. Πιέστε CTRL+ALT+DELETE για να ξεκλειδώσετε τον υπολογιστή.
 2. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες σύνδεσης για τον τελευταίο συνδεδεμένο χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Όταν εξαφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ξεκλείδωμα υπολογιστή, πιέστε CTRL+ALT+DELETE και συνδεθείτε κανονικά.

Μέθοδος 2: Όταν το μήνυμα σφάλματος δεν αναφέρει το άτομο που κλείδωσε τον υπολογιστή

 1. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο τερματισμού (Shutdown) του Microsoft Windows Resource Kit και δοκιμάστε να τερματίσετε τον κλειδωμένο υπολογιστή. Το παράθυρο διαλόγου Τερματισμός συστήματος εμφανίζεται στον κλειδωμένο υπολογιστή, αλλά ο υπολογιστής δεν ξεκινά.
 2. Όταν λήξει το χρονόμετρο τερματισμού, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Καλώς ορίσατε στα Windows.
 3. Πριν να ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης, πιέστε CTRL+ALT+DELETE και συνδεθείτε τοπικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν χρησιμοποιήσετε καμία από αυτές τις μεθόδους για να συνδεθείτε, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή και να συνδεθείτε πριν από την εκκίνηση του προγράμματος προφύλαξης οθόνης.

Κατάσταση


Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.