Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του Βιβλίου διευθύνσεων χωρίς σύνδεση του Outlook σε περιβάλλον Office 365

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται ο τρόπος χρήσης του προγράμματος-πελάτη Microsoft Outlook Web App για την αντιμετώπιση των ακόλουθων προβλημάτων του Βιβλίου διευθύνσεων χωρίς σύνδεση στο Microsoft Outlook σε περιβάλλον Microsoft Office 365:
 • Δεν είναι δυνατή η λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων εκτός σύνδεσης από τους χρήστες.
 • Παρουσιάζονται σφάλματα συγχρονισμού στο Βιβλίο διευθύνσεων χωρίς σύνδεση.
 • Εμφανίζονται μηνύματα αναφοράς μη παράδοσης (NDR) κατά τη χρήση του Βιβλίου διευθύνσεων χωρίς σύνδεση (ΟΑΒ) για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστες.

Περισσότερες πληροφορίες

Η επιτυχία λήψης του Βιβλίου διευθύνσεων εκτός σύνδεσης εξαρτάται από τη δυνατότητα του προγράμματος-πελάτη Outlook να συνδεθεί στην υπηρεσία Autodiscover του Microsoft Exchange Server. Η υπηρεσία Autodiscover φιλοξενείται στους διακομιστές πρόσβασης πελάτη του Exchange Online και παρέχει τη διεύθυνση URL υπηρεσίας που χρησιμοποιεί το Outlook για τη λήψη του ΟΑΒ.

Για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία Autodiscover λειτουργεί επιτυχώς, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο σχετικά με τον τρόπο επιβεβαίωσης της σωστής λειτουργίας του Autodiscover:
2259044: Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν επιτρέπουν την προβολή πληροφοριών διαθεσιμότητας/μη διαθεσιμότητας άλλων πελατών στο Office Outlook 2007 και το Outlook 2010
Εάν διαπιστώσατε ότι η διαδικασία Autodiscover λειτουργεί σωστά και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με το Βιβλίο διευθύνσεων του Outlook, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα επαλήθευσης:
 • Βεβαιωθείτε ότι έχει εκκινηθεί η Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), στο στοιχείο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν στην επιλογή Υπηρεσίες (Services).
  2. Εντοπίστε το στοιχείο Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο (Background Intelligence Transfer Service) και βεβαιωθείτε ότι η Κατάσταση (Status) έχει οριστεί σε Εκκινήθηκε (Started).
 • Βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο service pack του Microsoft Office. Απαιτείται τουλάχιστον το Service Pack 1 του συστήματος του Microsoft Office, εάν οι χρήστες χρησιμοποιούν το Microsoft Office Outlook 2007.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχει εκτελεστεί η πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος εγκατάστασης Office 365 για υπολογιστή στον τοπικό σταθμό εργασίας.
 • Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του εργαλείου εγκατάστασης Office 365 για υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Επαληθεύστε τη διεύθυνση URL του Βιβλίου διευθύνσεων χωρίς σύνδεση και το GUID χρησιμοποιώντας το Office Outlook. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του Outlook στην περιοχή ειδοποιήσεων στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Test E-mail Autoconfiguration).
  3. Κάντε κλικ και καταργήστε την επιλογή και των δύο πλαισίων ελέγχου Guessmart.
  4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  5. Μετά την εκτέλεση της δοκιμής, συγκεντρώστε τις πληροφορίες που επιστρέφονται στο πλαίσιο αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, σημειώστε τη διεύθυνση URL του ΟΑΒ. Η διεύθυνση URL OAB από το Outlook θα πρέπει να συμφωνεί με το OAB του οργανισμού στις υπηρεσίες τομέα Active Directory των υπηρεσιών Microsoft Online Services.
 • Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση από το Office Outlook και τον τοπικό υπολογιστή στο αρχείο OAB που βρίσκεται στο διακομιστή πρόσβασης πελάτη (CAS).

  Αυτή η διεργασία εκτελείται συνήθως από το Outlook στο παρασκήνιο ή όταν ο χρήστης επιβάλλει τη λήψη του OAB μέσω του Outlook. Βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε με επιτυχία στην πύλη Office 365. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του Outlook.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Test E-mail Autoconfiguration).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση αυτόματου εντοπισμού (Use Autodiscover) και κατόπιν στο κουμπί Δοκιμή (Test).
  4. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αποτελέσματα και ότι επιστρέφεται η τιμή διεύθυνσης URL "https" για το OAB.
  5. Κάντε κλικ στην καρτέλα XML, αντιγράψτε τη διαδρομή διεύθυνσης URL του OAB, επικολλήστε τη διαδρομή στο πεδίο διευθύνσεων του Windows Internet Explorer και προσθέστε το /OAB.xml στο τέλος της συμβολοσειράς, για παράδειγμα:
   https://autodiscover.<contoso>.com/OAB/93179f28-4b4d-4e58-aec1-07bb493be4f4/OAB.xml
  6. Σημειώστε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον Internet Explorer. Όταν εντοπίσετε αυτή τη διεύθυνση URL, η σελίδα πρέπει να περιέχει πολλά δεδομένα XML. Εάν εμφανίζονται μόνο δύο ή τρεις γραμμές πληροφοριών ή καθόλου δεδομένα XML, ίσως χρειάζεται να υποβάλετε σφάλμα κεντρικού υπολογιστή για την εκ νέου δημιουργία του OAB. Τα αποτελέσματα του Internet Explorer πρέπει να μοιάζουν με το ακόλουθο παράδειγμα:
   https://autodiscover.<contoso>.com/OAB/93179f28-4b4d-4e58-aec1-07bb493be4f4/e93eda95-3ff8-4198-b4f1-92048f76d49f-data-468.lzx
  7. Αντιγράψτε και επικολλήστε τη διαδρομή .lzx στον Internet Explorer και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να λάβετε με επιτυχία το αρχείο το lzx. Αυτή η ενέργεια επαληθεύει ότι ο διακομιστής έχει δημιουργήσει με επιτυχία το Βιβλίο διευθύνσεων χωρίς σύνδεση και ότι έχετε το δικαίωμα λήψης του αρχείου.
 • Βεβαιωθείτε ότι η καθολική λίστα διευθύνσεων είναι ενημερωμένη (GAL).

  Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να προβάλετε οποιεσδήποτε αλλαγές στη λίστα GAL χρησιμοποιώντας το Outlook Web App. Εάν οι αλλαγές δεν εμφανίζονται στη λίστα GAL, οι αλλαγές δεν θα αντιγραφούν στο Βιβλίο διευθύνσεων χωρίς σύνδεση του Outlook (OAB). Εάν κάνετε αλλαγές στις υπηρεσίες τομέα Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης και το εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου δεν συγχρονίζει σωστά τις εν λόγω αλλαγές, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων αυτού του ζητήματος:

 • Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι του Office Outlook έχουν ρυθμιστεί για τη χρήση της λειτουργίας Cached Exchange του Exchange. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Πραγματοποιήστε ένα από τα παρακάτω:
   • Εάν εκτελείται το Outlook 2007, κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία (Tools) και στη συνέχεια στο κουμπί Ρυθμίσεις λογαριασμού (Account Settings).
   • Εάν εκτελείται το Outlook 2010, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο (File) από την κορδέλα του Office, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις λογαριασμού (Account Settings) και τέλος στην επιλογή Ρυθμίσεις λογαριασμού (Account Settings).
  2. Στο παράθυρο διαλόγου Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Accounts), επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή (Change).
  3. Από το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις του Microsoft Exchange (Microsoft Exchange Settings), βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο Χρήση της λειτουργίας Cached Exchange (Use Cached Exchange Mode).
 • Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί με αυτά τα βήματα, δοκιμάστε να δημιουργήσετε εκ νέου το προφίλ του Outlook. Εάν υπήρξε κάποια καταστροφή στο υπάρχον προφίλ του Outlook, το ζήτημα ενδεχομένως προέκυψε εξαιτίας της εν λόγω καταστροφής. Αυτό ενδέχεται να προέκυψε όταν το πρόγραμμα-πελάτη Outlook σταμάτησε να ανταποκρίνεται.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2429946 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιουλ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια