Ενδέχεται να αποτύχει η εγκατάσταση μιας ενημέρωσης για το Microsoft .NET Framework όταν γίνεται εγκατάσταση του Microsoft .NET Framework 4 και εκκρεμεί επανεκκίνηση

Συμπτώματα

Η εγκατάσταση μιας ενημέρωσης του Microsoft .NET Framework 4 ενδέχεται να αποτύχει εάν ισχύει μία από τις παρακάτω συνθήκες:
  • Έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως το Microsoft .NET Framework 4 ή το Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.
  • Εκκρεμεί μια επανεκκίνηση συστήματος που δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εγκατάσταση της νέας ενημέρωσης.
Σημείωση Εάν πραγματοποιήσετε εγκατάσταση της ενημέρωσης χρησιμοποιώντας την τοποθεσία του Windows Update, ενδεχομένως η ενημέρωση να φαίνεται ότι ήταν διαθέσιμη αλλά δεν εγκαταστάθηκε. Ωστόσο, μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, η ίδια ενημέρωση προσφέρεται ξανά.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή όταν είναι εγκατεστημένο το Microsoft .NET Framework 4, ορισμένα στοιχεία είναι κλειδωμένα ή είναι σε χρήση μέχρι να ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του συστήματος. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατό να ενημερωθούν μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος. Εξαιτίας αυτού, στο σενάριο που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα", η έκδοση της επιδιόρθωσης συμβατότητας εφαρμογών (mscoree.dll) είναι η έκδοση Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 ή παλαιότερη. Η εγκατάσταση του Microsoft .NET Framework 4 αναπτύσσει ορισμένες ρυθμίσεις, οι οποίες αποτρέπουν την σωστή λειτουργία της παλιότερης επιδιόρθωσης συμβατότητας εφαρμογών μέχρι η επιδιόρθωση συμβατότητας εφαρμογών να ενημερωθεί μετά την επανεκκίνηση του συστήματος. Σε αυτό το σενάριο, εάν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε μια άλλη ενημέρωση του Microsoft .NET Framework όσο εκκρεμεί η επανεκκίνηση, η ενημέρωση θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει μια ανάπτυξη στο καθολικό cache συγκροτήσεων (GAC) για τα αρχεία της ενημέρωσης. Αυτή η λειτουργία GAC απαιτεί την επιδιόρθωση συμβατότητας εφαρμογών. Ωστόσο, επειδή η επιδιόρθωση συμβατότητας εφαρμογών βρίσκεται σε ασταθή κατάσταση εξαιτίας της επανεκκίνησης που εκκρεμεί, η λειτουργία θα αποτύχει. Αυτό προκαλεί την αποτυχία της ενημέρωσης.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να αποφύγετε αυτό το ζήτημα, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του συστήματος πριν την εγκατάσταση των νέων ενημερώσεων του Microsoft .NET Framework. Εάν έχετε ήδη παρατηρήσει αυτήν την κατάσταση και η εγκατάσταση κάποιας ενημέρωσης δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας αυτού του ζητήματος, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή και εγκαταστήστε ξανά τις νέες ενημερώσεις.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2431208 - Τελευταία αναθεώρηση: 25 Οκτ 2010 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια