Σφάλμα "Microsoft <όνομα προγράμματος> cannot be opened because of a problem” κατά την έναρξη ενός προγράμματος του Office

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εκκινήσετε κάποια από τις εφαρμογές του Office για Mac (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Entourage ή Microsoft Outlook για Mac) σε Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Microsoft <όνομα_εφαρμογής> cannot be opened because of a problem.
Check with the developer to make sure Microsoft <όνομα_εφαρμογής> works with this version of Mac OS X. You may need to reinstall the application. Be sure to install any available updates for the application and Mac OS X.

Αιτία

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται εάν το πρόγραμμα του Office έχει μετακινηθεί ή αντιγραφεί.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Βήμα 1: Έλεγχος της διαδρομής του προγράμματος

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος, ανατρέξτε στα σχόλια στην ενότητα "Problem Details and System Configuration" (λεπτομέρειες προβλήματος και ρυθμίσεις παραμέτρων συστήματος). Σημειώστε τη διαδρομή "Path" που παρατίθεται στο μήνυμα σφάλματος και κλείστε το παράθυρο του μηνύματος σφάλματος. Η διαδρομή θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2008

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2011


Εάν η διαδρομή που εμφανίζεται στο μήνυμα σφάλματος διαφέρει, θα πρέπει να μετακινήσετε το φάκελο της εφαρμογής στη σωστή θέση. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Εντοπίστε το φάκελο Office 2008.
 2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το φάκελο.
 3. Στο μενού του Finder, κάντε κλικ στην επιλογή Edit και επιλέξτε Copy Microsoft Office 2008 ή Copy Microsoft Office 2011.
 4. Στο μενού Finder, κάντε κλικ στην επιλογή Go και κατόπιν επιλέξτε Applications.
 5. Από το μενού Finder, κάντε κλικ στην επιλογή Edit και στη συνέχεια επιλέξτε Paste the Item.
 6. Εκκινήστε το πρόγραμμα του Office για να δείτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται ενδέχεται να υπάρχουν διπλότυπες καταχωρήσεις.

Βήμα 2: Διαγραφή διπλότυπων καταχωρήσεων


Για τη διαγραφή των διπλότυπων καταχωρήσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Από το μενού Finder, κάντε κλικ στην επιλογή File και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Find.
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε το όνομα του προγράμματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Excel.
 3. Στα αποτελέσματα, αναζητήστε διπλότυπες παρουσίες του εικονιδίου του Excel. Εάν υπάρχει μόνο ένα εικονίδιο, μεταβείτε στο "βήμα 3". Εάν υπάρχουν πολλά εικονίδια του Excel, επιλέξτε ένα από τα διπλότυπα εικονίδια. Από το μενού Finder, κάντε κλικ στην επιλογή File και στη συνέχεια επιλέξτε Move to Trash.
 4. Αδειάστε το φάκελο Trash.
 5. Εκκινήστε το πρόγραμμα του Office. Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, καταργήστε και εγκαταστήστε εκ νέου το πρόγραμμα του Office.

Βήμα 3: Κατάργηση και επανεγκατάσταση του OfficeOffice 2011

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Office 2011, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές.
 2. Από το Finder, κάντε κλικ στην εντολή Go και επιλέξτε Computer.
 3. Ανοίξτε το σκληρό σας δίσκο (Macintosh HD) και στη συνέχεια ανοίξτε το φάκελο Application Folder.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το Microsoft Office 2011 και κατόπιν σύρετε και αποθέστε το στοιχείο στο φάκελο Trash.
 5. Επανεγκατάσταση του Office για Mac 2011.

Office 2008

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Office 2008, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές.
 2. Από το Finder, κάντε κλικ στην επιλογή Go, και στη συνέχεια επιλέξτε Computer.
 3. Ανοίξτε το στοιχείο Macintosh HD και κατόπιν ανοίξτε το φάκελο Applications.
 4. Ανοίξτε το φάκελο Microsoft Office 2008.
 5. Ανοίξτε το φάκελο Additional Tools.
 6. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Remove Office. Ανοίγει το παράθυρο "Remove Office".
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Continue.
 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται.
 9. Εγκαταστήστε εκ νέου το Office 2008 στον υπολογιστή σας.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2431353 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Δεκ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια