Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων για τον Internet Explorer κατά την πρόσβαση στο Office 365

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με το Microsoft Office 365.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων

Για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων που σχετίζονται με το Office 365, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: 
 • Βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας ο Windows Internet Explorer 7 ή νεότερη έκδοση.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει όλες τις σημαντικές ενημερώσεις στον υπολογιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα των Windows που υποστηρίζεται από τη Microsoft. 
 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό λογαριασμό χρήστη.
 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό υπολογιστή.

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων των συνηθέστερων μηνυμάτων σφάλματος

Μήνυμα σφάλματος 1

Όταν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση σε μι ασφαλή ιστοσελίδα, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος: 

"Ο Internet Explorer δεν μπορεί να εμφανίσει την ιστοσελίδα".

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα παράθυρα που είναι ενεργά τη δεδομένη στιγμή στον Internet Explorer 7 ή στη νεότερη έκδοση.
 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer 7 ή μια νεότερη έκδοση.
 3. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Internet (Internet Options).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options) κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Από τη λίστα Ρυθμίσεις (Settings), στην περιοχή Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου Χρήση του SSL 3.0 (Use SSL 3.0) και Χρήση του TLS 1.0 (Use TLS 1.0).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options).

Μήνυμα σφάλματος 2

Όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας σας δεν επιτρέπουν στις τοποθεσίες Web να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Αυτή η σελίδα ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά. Κάντε κλικ εδώ για επιλογές...

Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτή η λύση δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να την εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λύση με δική σας ευθύνη.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα παράθυρα που είναι ενεργά τη δεδομένη στιγμή στον Internet Explorer 7 ή στη νεότερη έκδοση.
 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer 7 ή νεότερη έκδοση.
 3. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Internet (Internet Options).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 5. Στην περιοχή Επιλέξτε μια ζώνη για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας (Select a zone to view or change security settings), κάντε κλικ στην επιλογή Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted Sites).
 6. Στην ενότητα Επίπεδο ασφαλείας για αυτήν τη ζώνη (Security level for this zone), κάντε κλικ στο επίπεδο Προσαρμοσμένο (Custom).
 7. Στη λίστα Ρυθμίσεις (Settings), στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου και προσθήκες ActiveX (ActiveX controls and plug-ins), βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες ρυθμίσεις έχουν διαμορφωθεί ως εξής:
  • Στην ενότητα Δυαδική συμπεριφορά και συμπεριφορά δέσμης ενεργειών (Binary and script behaviors), κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Enable), εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη.
  • Στην ενότητα Λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX με υπογραφή (Download signed ActiveX controls), κάντε κλικ στην επιλογή Ερώτηση (Prompt), εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη.
  • Στην ενότητα Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου και προσθηκών ActiveX (ActiveX controls and plug-ins), κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Enable), εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη.
  • Στην ενότητα Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή για εκτέλεση (Script ActiveX controls marked safe for scripting)*, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Enable), εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη.
 8. Στην ενότητα Διάφορα (Miscellaneous), κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Enable) για τη ρύθμιση Εκκίνηση εφαρμογών και μη ασφαλών αρχείων (Launching applications and unsafe files), εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options).

Μήνυμα σφάλματος 3

Όταν προσπαθείτε να κάνετε λήψη ενός αρχείου από μια τοποθεσία στο Web, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Οι τρέχουσες ρυθμίσεις ασφαλείας δεν επιτρέπουν τη λήψη αυτού του αρχείου.

Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτή η λύση δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λύση με δική σας ευθύνη.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλες τις ενεργές παρουσίες του Internet Explorer 7 ή νεότερης έκδοσης.
 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer 7 ή νεότερη έκδοση.
 3. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Internet (Internet Options).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 5. Στην περιοχή Επιλέξτε μια ζώνη για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας (Select a zone to view or change security settings), κάντε κλικ στην επιλογή Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted Sites).
 6. Στην ενότητα Επίπεδο ασφαλείας για αυτήν τη ζώνη (Security level for this zone), κάντε κλικ στο επίπεδο Προσαρμοσμένο (Custom).
 7. Στη λίστα Ρυθμίσεις (Settings), στην περιοχή Λήψεις (Downloads), κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Enable) για τη ρύθμιση Λήψη αρχείου (File Download), εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options).

Περιεχόμενα όπως πίνακες και μενού δεν εμφανίζεται στο MOP

Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτή η λύση δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λύση με δική σας ευθύνη.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλες τις ενεργές παρουσίες του Internet Explorer 7 ή νεότερης έκδοσης.
 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer 7 ή μια νεότερη έκδοση.
 3. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Internet (Internet Options).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 5. Στην περιοχή Επιλέξτε μια ζώνη για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας (Select a zone to view or change security settings), κάντε κλικ στην επιλογή Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted Sites).
 6. Στην ενότητα Επίπεδο ασφαλείας για αυτήν τη ζώνη (Security level for this zone), κάντε κλικ στο επίπεδο Προσαρμοσμένο (Custom).
 7. Στη λίστα Ρυθμίσεις (Settings), στην περιοχή Δέσμες ενεργειών (Scripting), κάντε κλικ στη ρύθμιση Ενεργοποίηση για την ενεργή δέσμη ενεργειών (Enable for the Active Scripting), εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2437121 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιουλ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια