Η δυνατότητα των Windows σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο

Περίληψη

Τα Windows περιλαμβάνουν μια δυνατότητα την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προκαλέσετε τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος και τη δημιουργία ενός αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης (Memory.dmp). Μόλις το κάνετε, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους διακοπής που θα μοιάζει με το ακόλουθο μήνυμα:
*** ΔΙΑΚΟΠΗ: 0x000000E2 (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Ο τελικός χρήστης προετοίμασε με μη αυτόματο τρόπο την ένδειξη σφαλμάτων. (*** STOP: 0x000000E2 (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000) The end-user manually generated the crashdump.)
Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης, κρατώντας πατημένο το δεξιό πλήκτρο CTRL και πιέζοντας δύο φορές το πλήκτρο SCROLL LOCK. Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη για πληκτρολόγια PS/2 και Ενιαίου σειριακού διαύλου (Universal Serial Bus - USB). Τα πληκτρολόγια PS/2 χρησιμοποιούν το πρόγραμμα οδήγησης i8042prt.sys που περιλαμβάνεται με το πληκτρολόγιο. Ωστόσο, για πληκτρολόγια USB που συνδέονται με συστήματα βάσει του Windows Server 2003, πρέπει να εγκαταστήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση για το πρόγραμμα οδήγησης Kbdhid.sys. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, ανατρέξτε στη δευτερεύουσα ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση για τον Windows Server 2003" στο τέλος της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες".

Σημείωση Υπάρχει περιορισμός με το πρόγραμμα οδήγησης Kbdhid.sys που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τη διεργασία ένδειξης σφαλμάτων μνήμης χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο USB. Η συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+SCROLL LOCK+SCROLL LOCK δεν λειτουργεί, αν ο υπολογιστής σταματήσει να ανταποκρίνεται σε υψηλό επίπεδο αίτησης διακοπής (IRQL). Ο περιορισμός αυτός υπάρχει επειδή το πρόγραμμα οδήγησης Kbdhid.sys λειτουργεί σε χαμηλότερο IRQL σε σύγκριση με το πρόγραμμα οδήγησης i8042prt.sys. Η δυνατότητα πληκτρολογίου USB λειτουργεί μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003 ή νεότερη έκδοση του Windows Server.

Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασίας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP και στον Windows Server 2003
Από προεπιλογή, είναι απενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα σε υπολογιστή που χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο PS/2, τροποποιήστε το μητρώο όπως υποδεικνύεται σε αυτό το άρθρο και κατόπιν ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο Memory.dmp κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL και πιέζοντας δύο φορές το πλήκτρο SCROLL LOCK. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο CTRL στα δεξιά του πλήκτρου διαστήματος. Σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο USB, δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του πληκτρολογίου αρκεί. Έπειτα από αυτό, μπορεί να δημιουργηθεί το αρχείο Memory.dmp.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο PS/2, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 2. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη τιμής (Add Value) και στη συνέχεια προσθέστε την εξής τιμή μητρώου:
  Όνομα (Name): CrashOnCtrlScroll
  Τύπος δεδομένων (Data Type): REG_DWORD
  Τιμή (Value): 1
 4. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σε υπολογιστή που χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο USB, εγκαταστήστε την επείγουσα επιδιόρθωση που αναφέρεται στη δευτερεύουσα ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση για τον Windows Server 2003" στο τέλος της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες".

Για να βεβαιωθείτε ότι η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο USB, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 2. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid\Parameters
 3. Βεβαιωθείτε ότι το ακόλουθο κλειδί μητρώου είναι ενεργοποιημένο:
  Όνομα (Name): CrashOnCtrlScroll
  Τύπος δεδομένων (Data Type): REG_DWORD
  Τιμή (Value): 1
 4. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).

Τρόπος επιλογής των δυνατοτήτων ένδειξης σφαλμάτων μνήμης

Τρεις τύποι αρχείων ένδειξης σφαλμάτων μνήμης είναι δυνατό να δημιουργηθούν. Επιλέξτε έναν τύπο πριν να ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων (Write Debugging Information) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε τα στοιχεία Ένδειξη πλήρους μνήμης (Complete Memory Dump), Ένδειξη μνήμης Kernel (Kernel Memory Dump) ή Ένδειξη μειωμένης μνήμης (Small Memory Dump).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αρχείου ένδειξης σφαλμάτων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
254649 Επισκόπηση του αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης για Windows Server 2003, Windows XP και Windows 2000

Σημείωση Στην περίπτωση που ο διακομιστής διαθέτει μια δυνατότητα όπως η "Αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος" (Automatic System Restart - ASR), η οποία δεν υπάρχει σε ορισμένους υπολογιστές της Compaq, απενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα. Υπάρχει πιθανότητα να διακόψει τη διαδικασία της διαδικασίας ένδειξης σφαλμάτων. Σε υπολογιστή Compaq, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ASR τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS).

Σημείωση Οι ενδείξεις πλήρους μνήμης μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε υπολογιστή με μνήμη RAM 2 gigabyte (GB) ή μεγαλύτερη. Για να περιορίσετε τη μνήμη στην οποία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση τα Windows 2000, προσθέστε την παράμετρο<MaxMem=2000> στο αρχείο Boot.ini.

Εάν έχετε εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που περιγράφεται στο άρθρο 835732 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) ή αν έχετε εγκαταστήσει ένα Service Pack που περιέχει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, επισκεφθείτε το ακόλουθο άρθρο τη Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
885117 Η "Ένδειξη μνήμης Kernel" (Kernel Memory Dump) εμφανίζεται στην ενότητα "Εκκίνηση και αποκατάσταση" (Startup and Recovery), αλλά μια ολοκληρωμένη ένδειξη σφαλμάτων μνήμης εκτελείται στα Windows 2000 ή στον Windows Server 2003 (US)
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
835732 MS04-011: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Microsoft Windows

Πληροφορίες για το Service Pack

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο Service Pack για Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
889100 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2003

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Μια επείγουσα επιδιόρθωση που υποστηρίζεται είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστούμε να περιμένετε έως την επόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη για λήψη" (Hotfix download available) στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base). Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) για να λάβετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν επιπρόσθετα ζητήματα ή εάν απαιτηθεί αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια πλήρη λίστα των αριθμών τηλεφώνου της Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη για λήψη" (Hotfix download available) εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η επείγουσα επιδιόρθωση. Εάν δεν εμφανίζεται η γλώσσα σας, είναι επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη επείγουσα επιδιόρθωση για αυτήν τη γλώσσα.


Σημείωση Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ισχύσει μόνο για συστήματα βάσει του Windows Server 2003.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή το Windows Server 2003 ή Windows Server 2003 Service Pack 1.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Η Αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Windows Server 2003, εκδόσεις 32-bit (που βασίζονται σε επεξεργαστή x86)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kbdhid.sys5.2.3790.49316,89628-Feb-200600:03x86NoneRTMQFE
Kbdhid.sys5.2.3790.264917,40828-Feb-200603:11x86SP1SP1QFE
Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kbdhid.sys5.2.3790.264924,57613-Apr-200615:59x64
Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kbdhid.sys5.2.3790.49347,10413-Apr-200615:54IA-64NoneRTMQFE
Kbdhid.sys5.2.3790.264949,66413-Apr-200615:59IA-64SP1SP1QFE
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
928839 Τρόπος χρήσης του πληκτρολογίου για τη δημιουργία ενός αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης σε έναν προσκεκλημένο υπολογιστή Virtual Server 2005 (US)

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων κλειδιών για τη δημιουργία του αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις καταχωρήσεις στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου για να δημιουργήσετε το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\crashdump
Οι καταχωρήσεις REG_DWORD είναι οι εξής:
Dump1Keys
Dump2Key
Η καταχώρηση Dump1Keys είναι ένα bit map των κλειδιών τροποποίησης που θα χρησιμοποιηθούν. Οι τιμές είναι οι εξής:
#define CRASH_R_SHIFT 0x01


#define CRASH_R_CTRL 0x02


#define CRASH_R_ALT 0x04


#define CRASH_L_SHIFT 0x10


#define CRASH_L_CTRL 0x20


#define CRASH_L_ALT 0x40
Η καταχώρηση Dump2Key είναι ο δείκτης στον πίνακα scancode για τη διάταξη πληκτρολογίου. Ο πραγματικός πίνακας του προγράμματος οδήγησης είναι ο εξής:

Σημείωση Ο δείκτης 124 (sysreq) είναι μια ειδική περίπτωση επειδή ένα πληκτρολόγιο 84 πλήκτρων έχει διαφορετικό scancode.
const UCHAR keyToScanTbl[134] = { 

0x00,0x29,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,

0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x7D,0x0E,0x0F,0x10,0x11,0x12,

0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19,0x1A,0x1B,0x00,

0x3A,0x1E,0x1F,0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,

0x27,0x28,0x2B,0x1C,0x2A,0x00,0x2C,0x2D,0x2E,0x2F,

0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x73,0x36,0x1D,0x00,

0x38,0x39,0xB8,0x00,0x9D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD2,0xD3,0x00,0x00,0xCB,

0xC7,0xCF,0x00,0xC8,0xD0,0xC9,0xD1,0x00,0x00,0xCD,

0x45,0x47,0x4B,0x4F,0x00,0xB5,0x48,0x4C,0x50,0x52,

0x37,0x49,0x4D,0x51,0x53,0x4A,0x4E,0x00,0x9C,0x00,

0x01,0x00,0x3B,0x3C,0x3D,0x3E,0x3F,0x40,0x41,0x42,

0x43,0x44,0x57,0x58,0x00,0x46,0x00,0x00,0x00,0x00,

0x00,0x7B,0x79,0x70 };
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης στον Windows Server 2008, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
944564 Τρόπος δημιουργίας ενός αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο PS/2 στον Windows Server 2008 (US)
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 244139 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Δεκ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια