Το ΦΠΑ για την αφαίρεση της προπληρωμής υπολογίζεται εσφαλμένα στην Ελβετική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV με "εργαλείο ημερομηνία ευαίσθητα συντελεστή ΦΠΑ" εγκατάσταση


Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για τις ακόλουθες χώρες και τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.
 • Γαλλικά (Ελβετίας) (fr-ch)
 • Γερμανικά (Ελβετίας) (gr ch)
 • Ιταλικά (Ελβετίας) (πληροφορικής-ch)

Συμπτώματα


Με την Ελβετική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV με το "Ελβετική ημερομηνία ευαίσθητα ΦΠΑ ρυθμός εργαλείο" εγκατεστημένα, το ΦΠΑ υπολογίζεται για την αφαίρεση προπληρωμής εσφαλμένα όταν το παλιό συντελεστή ΦΠΑ και το νέο συντελεστή ΦΠΑ που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
 • Ορίστε την τιμή ΦΠΑ στο το ΦΠΑ Παραμετροποίηση Καταχώρησης.
 • Μπορείτε να καταχωρήσετε ένα τιμολόγιο προπληρωμής για μια παραγγελία πώλησης.
 • Μπορείτε να καταχωρήσετε την πληρωμή στο καταχωρημένο τιμολόγιο προπληρωμής.
 • Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία αποστολής / Αναμενόμενη Ημ/νία Παραλαβής πωλήθηκαν γραμμή παραγγελίας και στη συνέχεια να καταχωρήσετε την παραγγελία πώλησης.
 • Ελέγξτε την καταχώρηση του ΦΠΑ για την παραγγελία πώλησης στη γενική λογιστική.
Σε αυτό το σενάριο, το Microsoft Dynamics NAV υπολογίζει το ποσό ΦΠΑ, χρησιμοποιώντας το νέο συντελεστή ΦΠΑ για την έκπτωση του την προπληρωμή εσφαλμένα. Επομένως, το ποσό ΦΠΑ είναι εσφαλμένη. Αναμένετε τον ΦΠΑ για την αφαίρεση της προπληρωμής υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το παλιό συντελεστή ΦΠΑ.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Την Ελβετική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Την Ελβετική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση Προπληρωμή % - με την επικύρωση στον πίνακα Γραμμή πώλησης (37) ως εξής:
  Κωδικός Exsiting
  ...   VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  END ELSE
  CLEAR(VATPostingSetup);
  "Prepayment VAT %" := VATPostingSetup.GetVATPercent("Shipment Date",SalesHeader."Posting Date");
  "Prepmt. VAT Calc. Type" := VATPostingSetup."VAT Calculation Type";
  "Prepayment VAT Identifier" := VATPostingSetup.GetVATIdentifier("Shipment Date",SalesHeader."Posting Date");
  CASE "Prepmt. VAT Calc. Type" OF
  "VAT Calculation Type"::"Reverse Charge VAT",
  ...

  Αντικατάσταση κώδικα
  ...  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  END ELSE
  CLEAR(VATPostingSetup);
  IF "Prepmt. Amt. Inv." = 0 THEN BEGIN
  "Prepayment VAT %" := VATPostingSetup.GetVATPercent("Shipment Date",SalesHeader."Posting Date");
  "Prepmt. VAT Calc. Type" := VATPostingSetup."VAT Calculation Type";
  "Prepayment VAT Identifier" := VATPostingSetup.GetVATIdentifier("Shipment Date",SalesHeader."Posting Date");
  END;
  CASE "Prepmt. VAT Calc. Type" OF
  "VAT Calculation Type"::"Reverse Charge VAT",
  ...

 2. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση Προπληρωμή % - με την επικύρωση στον πίνακα Γραμμή αγορών(39) ως εξής:
  Κωδικός Exsiting
  ...  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  END ELSE
  CLEAR(VATPostingSetup);
  "Prepayment VAT %" := VATPostingSetup.GetVATPercent("Expected Receipt Date",PurchHeader."Posting Date");
  "Prepmt. VAT Calc. Type" := VATPostingSetup."VAT Calculation Type";
  "Prepayment VAT Identifier" := VATPostingSetup.GetVATIdentifier("Expected Receipt Date",PurchHeader."Posting Date");
  CASE "Prepmt. VAT Calc. Type" OF
  "VAT Calculation Type"::"Reverse Charge VAT",
  ...

  Αντικατάσταση κώδικα
  ...  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  END ELSE
  CLEAR(VATPostingSetup);
  IF "Prepmt. Amt. Inv." = 0 THEN BEGIN
  "Prepayment VAT %" := VATPostingSetup.GetVATPercent("Expected Receipt Date",PurchHeader."Posting Date");
  "Prepmt. VAT Calc. Type" := VATPostingSetup."VAT Calculation Type";
  "Prepayment VAT Identifier" := VATPostingSetup.GetVATIdentifier("Expected Receipt Date",PurchHeader."Posting Date");
  END;
  CASE "Prepmt. VAT Calc. Type" OF
  "VAT Calculation Type"::"Reverse Charge VAT",
  ...


Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Την Ελβετική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Την Ελβετική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)


Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".