Η σήμανση προσαρμοσμένης XML καταργείται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο στο Word 2010

Συμπτώματα

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Προσπαθείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο στο Microsoft Office Word 2010 που χρησιμοποιεί μία από τις ακόλουθες μορφές αρχείων:


 • Έγγραφο του Word (.docx)
 • Έγγραφο του Word με δυνατότητα μακροεντολών (*.docm)
 • Πρότυπο του Word (.dotx)
 • Πρότυπο του Word με δυνατότητα μακροεντολών (.dotm)
 • Έγγραφο XML του Word (.xml)
 • Έγγραφο XML του Word 2003 (.xml)
  Όταν ανοίξει το έγγραφο, θα παρατηρήσετε ότι κάθε σήμανση προσαρμοσμένης XML έχει καταργηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες

Στις εκδόσεις του Word που διανέμονται από τη Microsoft μετά τις 10 Ιανουαρίου 2010 δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της σήμανσης προσαρμοσμένης XML που ενδέχεται να περιλαμβάνεται σε αρχεία .docx, .docm, .dotx, .dotm ή .xml. Το Word 2010 εξακολουθεί να μπορεί να ανοίξει αυτά τα αρχεία, αλλά θα καταργηθεί οποιαδήποτε σήμανση προσαρμοσμένης XML.

Η σήμανση προσαρμοσμένης XML σε ένα έγγραφο Word εμφανίζεται με ροζ (προεπιλεγμένο χρώμα) ονόματα ετικετών που περιβάλλουν το κείμενο σε ένα έγγραφο.

Η κατάργηση της σήμανσης προσαρμοσμένης XML οφείλεται σε μια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 22 Δεκεμβρίου 2009. Οι πελάτες που αγοράζουν το Word 2010 ή διαθέτουν άδεια χρήσης για αυτό, θα διαπιστώσουν ότι το λογισμικό δεν περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη υλοποίηση ετικετών προσαρμοσμένης XML.

Οι παρακάτω δυνατότητες του Word δεν επηρεάζονται από την ενημέρωση.

 • Δεν επηρεάζονται τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου. Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου αποτελούν μια συνηθισμένη μέθοδο δόμησης του περιεχόμενο του εγγράφου και αντιστοίχισης περιεχομένου στα τμήματα της προσαρμοσμένης XML.
 • Δεν επηρεάζονται τα ανοιχτά πρότυπα XML (όλες οι εκδόσεις ECMA και ISO).
 • Δεν επηρεάζεται η σήμανση προσαρμοσμένης XML που είναι αποθηκευμένη στα αρχεία εγγράφου του Word 97-2003 (.doc).
 • Δεν επηρεάζονται η κορδέλα XML και η επεκτασιμότητα της κορδέλας.
 • Δεν επηρεάζονται τα τμήματα προσαρμοσμένης XML. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα προσαρμοσμένης XML, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία του MSDN στο Web:
 • Δεν επηρεάζεται το μοντέλο αντικειμένου του Word. Ωστόσο, ορισμένες μέθοδοι μοντέλου αντικειμένου που σχετίζονται με τη σήμανση προσαρμοσμένης XML ενδέχεται να παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα.

  • Η μέθοδος TransformDocument θα συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά οποιαδήποτε σήμανση προσαρμοσμένης XML θα καταργηθεί στα αποτελέσματα της μετατροπής.
  • Η μέθοδος InsertXML θα συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά θα καταργηθεί οποιαδήποτε σήμανση προσαρμοσμένης XML πριν από την εισαγωγή του περιεχομένου.


Σημείωση Εάν είστε προγραμματιστής μιας επίλυσης που χρησιμοποιεί σήμανση προσαρμοσμένης XML, λάβετε υπόψη σας ότι δεν είναι πλέον διαθέσιμη υποστήριξη για τη σήμανση προσαρμοσμένης XML. Πολλά από τα σενάρια που εφαρμόζονται με τη χρήση σήμανσης προσαρμοσμένης XML μπορούν να εφαρμοστούν με τη χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών, όπως στοιχεία ελέγχου περιεχομένου, πεδία φόρμας και σελιδοδείκτες, που είναι διαθέσιμες στο Word 2007 και στο Word 2010. Για παράδειγμα, όπως περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα, τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου (πέρα από αυτές τις υπόλοιπες τεχνολογίες όπως οι σελιδοδείκτες) δίνουν τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν δομημένα έγγραφα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστοίχιση αυθαίρετων τιμών στο δομημένο περιεχόμενο. Αυτές οι αυθαίρετες τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστοίχιση εννοιολογικού περιεχομένου σε τμήματα του περιεχομένου σας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου, επισκεφτείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web της Microsoft:  

Αναφορές

978951 Περιγραφή της ενημέρωσης του Word 2003 και του Word 2007, του Ιανουαρίου 2010.
2445062 Μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα έγγραφο στο Word: "Το αρχείο περιέχει στοιχεία προσαρμοσμένης XML που δεν υποστηρίζονται πλέον από το Word."
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2445060 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Δεκ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια