Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σε άγνωστες συσκευές που αναφέρονται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) στα Windows 2000

Περίληψη

Όταν προβάλλετε πληροφορίες συσκευών στον υπολογιστή σας που βασίζεται στα Windows χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), ενδέχεται να δείτε μια άγνωστη συσκευή να αναγράφεται δίπλα σε ένα κίτρινο αγγλικό ερωτηματικό. Ο καθορισμός της αιτίας αυτής της άγνωστης συσκευής μπορεί να είναι δύσκολος, επειδή υπάρχουν λίγες ενδείξεις σχετικά με τα αίτια της δημιουργίας της. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις πιθανές αιτίες εμφάνισης μιας άγνωστης συσκευής στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

Περισσότερες πληροφορίες

Οι πιο κοινοί λόγοι για τους οποίους η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) ενδέχεται να εμφανίζει μια συσκευή ως άγνωστη είναι οι εξής:

Η συσκευή δεν διαθέτει πρόγραμμα οδήγησης

Όταν ένα πρόγραμμα οδήγησης για μια συσκευή δεν είναι διαθέσιμο, η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) εμφανίζει τη συσκευή ως άγνωστη και την τοποθετεί στο φάκελο Άλλες συσκευές (Other devices). Αυτό είναι πολύ κοινό με τις σύνθετες συσκευές Ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) και IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) 1394. Επίσης, ενδέχεται να εμφανιστεί κατάσταση "Κωδικός σφάλματος 1" (Error Code 1) ή "Κωδικός σφάλματος 10" (Error Code 10), όταν προβάλλετε τις ιδιότητες της συσκευής στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

Σημείωση Οι περισσότερες συσκευές USB και IEEE 1394 είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν κανονικά χωρίς πρόσθετα προγράμματα οδήγησης συσκευών, επειδή οι παράμετροί τους ρυθμίζονται και ενεργοποιούνται από τα προγράμματα οδήγησης που περιλαμβάνονται στα Windows για αυτούς τους τύπους διαύλου. Ωστόσο, χρειάζεται ένα πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, εάν η συσκευή δεν ταιριάζει στα καθορισμένα και παρεχόμενα προγράμματα οδήγησης κλάσεων των Windows. Εάν ο δίαυλος δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συσκευή, ερμηνεύει τη συσκευή ως σύνθετη συσκευή και την αναφέρει ως τέτοια στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

Χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής των Windows 98 ή των Windows 95

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία προγραμμάτων οδήγησης εικονικών συσκευών (.vxd) που συνηθίζονται στα προγράμματα οδήγησης των Windows 98 ή των Windows 95 με τα Windows 2000. Εάν προσπαθήσετε να τα εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας που βασίζεται στα Windows 2000, η συσκευή ενδέχεται να αναφέρεται ως άγνωστη στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Αυτό συνήθως προκύπτει όταν ο κατασκευαστής του προγράμματος οδήγησης συσκευή δεν διαφοροποιεί σωστά τα δύο προγράμματα οδήγησης ή υποθέτει ότι τα Windows 2000 μπορούν να χρησιμοποιούν τα αρχεία .vxd των Windows 98 ή Windows 95.

Άγνωστο αναγνωριστικό συσκευής

Κάθε συσκευή υλικού διαθέτει ένα ειδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από την τεχνολογία "Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία" (Plug and Play). Αυτό το αναγνωριστικό μπορεί να αποτελείται από ένα πλήθος διαφορετικών τύπων, όπως το αναγνωριστικό προμηθευτή, το αναγνωριστικό συσκευής, το αναγνωριστικό υποσυστήματος, το αναγνωριστικό προμηθευτή υποσυστήματος ή το αναγνωριστικό αναθεώρησης. Εάν ένα αναγνωριστικό συσκευής δεν υπάρχει ή ο υπολογιστής σας που βασίζεται στα Windows 2000 δεν αναγνωρίζει το αναγνωριστικό συσκευής, η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) ενδέχεται να αναφέρει τη συσκευή ως άγνωστη.

Σημείωση Αυτές τις συσκευές ενδέχεται να δημιουργηθούν από προγράμματα λογισμικού τα οποία απαιτούν εικονικά άγκιστρα στο υλικό. Για παράδειγμα, το Compaq Insight Manager δημιουργεί εικονικές συσκευές για επικοινωνία και εποπτεία του υλικού. Η αναβάθμιση ενός υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Compaq Insight Manager σε Windows 2000 ενδέχεται να δημιουργήσει μια άγνωστη συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), επειδή οι παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού δεν παρέχουν τους σωστούς ορισμούς για αυτές τις εικονικές συσκευές.
Οι συσκευές που γεφυρώνουν τύπους διαύλων, όπως ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που επιτρέπει σε μια συσκευή παράλληλης θύρας την εξομοίωση ενός διαύλου SCSI (Small Computer System Interface) ή ATAPI, είναι επίσης γνωστό ότι δημιουργούν μια άγνωστη συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

Ελαττωματικό υλικό ή υλικολογισμικό

Πιθανά σενάρια όπου ελαττωματικό υλικό ή υλικολογισμικό θα μπορούσε να προκαλέσει την αναφορά άγνωστων συσκευών στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) είναι τα εξής:

Εικονική συσκευή που δημιουργήθηκε με λογισμικό

Τα προγράμματα οδήγησης συσκευών μόνο με λογισμικό δεν παρουσιάζουν ένα αναγνωριστικό συσκευής και δεν υπάρχει τυπική μέθοδος εγκατάστασης αυτών των συσκευών. Ορισμένοι κατασκευαστές εγκαθιστούν τη συσκευή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης InstallShield ή μια παρόμοια μέθοδο. Σημειώστε ότι το λογισμικό που εγκαθίσταται με άλλες μεθόδους ενδέχεται να μην διαγράφεται πλήρως, όταν η συσκευή καταργείται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), και ενδέχεται να απαιτείται να ελέγξετε το μητρώο στον υπολογιστή σας και να επιβεβαιώσετε ότι όλες οι καταχωρήσεις έχουν καταργηθεί.

Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους, για να καθορίσετε αν δημιουργείται μια άγνωστη συσκευή από το λογισμικό:
 • Παρότι δεν είναι 100 τοις εκατό αξιόπιστη, η εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία μπορεί να είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να εξακριβώσετε αν η άγνωστη συσκευή δημιουργείται από το λογισμικό. Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας, πιέστε το πλήκτρο F8, ενεργοποιήστε την επιλογή Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εάν η άγνωστη συσκευή δεν αναγράφεται πλέον στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), πιθανώς η άγνωστη συσκευή δεν είναι υλικό.
 • Εάν υποπτεύεστε ότι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα λογισμικού ενδέχεται να δημιουργεί την άγνωστη συσκευή, ελέγξτε το φάκελο εκκίνησης (Startup) στον υπολογιστή σας, για να διαπιστώσετε ποια προγράμματα είναι ρυθμισμένα να ξεκινούν κατά την εκκίνηση. Επίσης, ο έλεγχος της γραμμής μενού μπορεί να σας δώσει μια ένδειξη όσον αφορά τα προγράμματα που ξεκινούν αυτόματα, ωστόσο, να θυμάστε ότι ορισμένα προγράμματα που μπορεί να είναι ρυθμισμένα για να ξεκινούν κατά την εκκίνηση δεν εμφανίζονται στο φάκελο εκκίνησης (Startup).
 • Το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) μπορεί να είναι χρήσιμο στη διάγνωση της αιτίας εμφάνισης μιας άγνωστης συσκευής. Για να εκτελέσετε το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information):

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
  2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), κάντε κλικ στο φάκελο Πληροφορίες συστήματος (System Information), κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Περιβάλλον λογισμικού (Software Environment) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Προγράμματα εκκίνησης (Startup Programs).
  3. Εμφανίζεται μια περιεκτική λίστα όλων των προγραμμάτων που είναι ρυθμισμένα να ξεκινούν κατά την εκκίνηση του υπολογιστή.
  Κατόπιν, πρέπει να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων για σφάλματα που αφορούν οποιοδήποτε από αυτά τα προγράμματα, για να διαπιστώσετε αν υπάρχει κάποιο που δεν λειτουργεί σωστά. Εάν εντοπίσετε ένα σχετικό συμβάν, απεγκαταστήστε το συσχετιζόμενο πρόγραμμα. Σημειώστε ότι το γεγονός ότι ένα πρόγραμμα δημιουργεί μια άγνωστη συσκευή δεν αποτελεί ένδειξη ότι το πρόγραμμα δεν λειτουργεί, εκτός αν το πρόγραμμα εξαρτάται από τη συσκευή για την εκκίνηση του συσχετιζόμενου προγράμματος.
 • Μπορείτε να προβάλετε κάθε στοιχείο στον υπολογιστή σας, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων οδήγησης που απαιτούνται για τη λειτουργία των στοιχείων. Για να προβάλετε τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
  2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Εργαλεία συστήματος (System Tools).
  3. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Πληροφορίες συστήματος (System Information) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Στοιχεία (Components).
 • Ελέγξτε το φάκελο Προβληματικές συσκευές (Problem Devices), που βρίσκεται κάτω από το φάκελο Στοιχεία (Components).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακολουθήστε τα βήματα της προηγούμενης μεθόδου, για να προβάλετε το φάκελο Στοιχεία (Components).

  Εμφανίζονται οι ακόλουθες στήλες:

  • Η στήλη Συσκευή (Device) αναγράφει το κοινό όνομα για τη συσκευή ή το όνομα του προγράμματος οδήγησης συσκευής που συσχετίζεται με αυτήν.
  • Η στήλη Αναγνωριστικό συσκευής PNP (PnP Device ID) αναγράφει τα αναγνωριστικά συσκευών, όπως το αναγνωριστικό συσκευών Peripheral Component Interconnect (PCI), το αναγνωριστικό Industry Standard Architecture (ISA), ένα αναγνωριστικό για κάποιον άλλο τύπο διαύλου ή έναν άγνωστο τύπο.
  • Η στήλη Κωδικός σφάλματος (Error Code) αναγράφει τον κωδικό σφάλματος που σχετίζεται με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε πολλές περιπτώσεις, ο κωδικός σφάλματος Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) βοηθά στην εξακρίβωση της αιτίας δημιουργίας της άγνωστης συσκευής. Για παράδειγμα, αν ο υπολογιστής σας δημιουργεί ένα μήνυμα λάθους "Το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής είναι ακατάλληλο ή λείπει" (Bad or missing device driver), τρεις τύποι καταχωρήσεων ενδέχεται να αναγράφονται στο φάκελο Προβληματικές συσκευές (Problem Devices), ανάλογα με τον τύπο της συσκευής:

   • Αναγνωριστικό συσκευής PnP PCI:

    Όνομα συσκευής | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Κωδικός σφάλματος
   • Αναγνωριστικό PnP ISA:

    Όνομα συσκευής | ?\PNP0000\0
   • Ακατάλληλο ή μη συμβατό πρόγραμμα οδήγησης συσκευής:

    Όνομα συσκευής | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο αρχείο Setupapi.log μπορεί να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της αιτίας δημιουργίας της άγνωστης συσκευής, εφόσον η συσκευή έχει ένα όνομα που σημαίνει κάτι. Ορισμένες φορές, το όνομα συσκευής που αναγράφεται μπορεί να είναι παραπλανητικό. Για παράδειγμα, μια συσκευή ενδέχεται να αναγράφεται ως σειριακή συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), όταν στην πραγματικότητα δεν σχετίζεται με μια σειριακή θύρα. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν είναι διαθέσιμο ένα μερικό αναγνωριστικό Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) και η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) την ερμηνεύει ως σειριακή συσκευή. Αυτή η ερμηνεία μπορεί να προκύψει εξαιτίας ενός συμβατού αναγνωριστικού που καθορίζεται από τη συσκευή. Και σε αυτήν την περίπτωση, αυτό μπορεί να διορθωθεί εντοπίζοντας το πρόγραμμα εκκίνησης που ενδέχεται να μην συμπεριφέρεται σωστά.

  Σημειώστε ότι η απλή κατάργηση της άγνωστης συσκευής στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) δεν επιλύει το θέμα, αν ένα πρόγραμμα λογισμικού δημιουργεί την άγνωστη συσκευή. Πρέπει να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα που τη δημιουργεί και κατόπιν να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Επίσης, αν η άγνωστη συσκευή εξακολουθεί να αναγράφεται μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Microsoft για βοήθεια όσον αφορά την κατάργηση της συσκευής.

Συσκευές υλικού

Η απομόνωση συσκευών υλικού είναι λιγότερο περίπλοκη από την απομόνωση των εικονικών συσκευών και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Καταργήστε τις συσκευές υλικού από τον υπολογιστή σας μία προς μία, μέχρι η άγνωστη συσκευή να μην αναγράφεται πλέον στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Σημειώστε ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι αργή και δεν είναι πάντα αξιόπιστη.
 • Ελέγξτε αν το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής φέρει ψηφιακή υπογραφή. Εάν κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης συσκευής τα Windows 2000 εντοπίσουν ότι ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, δημιουργείται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Χωρίς ψηφιακή υπογραφή

  (Not Digitally Signed)
  Σημειώστε ότι ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που φέρει ψηφιακή υπογραφή θα μπορούσε επίσης να αναγράφεται ως άγνωστη συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Σημειώστε επίσης ότι ο χρήστης ενδέχεται να μην δει αυτό το μήνυμα λάθους, αν έχει απενεργοποιηθεί.

  Σημείωση Πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή προγραμμάτων οδήγησης συσκευών είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, καθώς και στο εργαλείο "Κιτ προγράμματος οδήγησης συσκευών" (Device Driver Kit - DDK):
Είναι δυνατό να αποκλείσετε την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών που δεν φέρουν υπογραφή, κάτι που ίσως είναι μια σωστή προσέγγιση όσον αφορά σημαντικούς διακομιστές, για να αποτρέπονται οι εσκεμμένες προσπάθειες αποσταθεροποίησης του διακομιστή. Για να αποτρέψετε την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών που δεν φέρουν υπογραφή:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Υπογραφή προγράμματος οδήγησης (Driver Signing) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Αποτροπή - Πρόληψη της εγκατάστασης αρχείων χωρίς υπογραφή (Block - Prevent installation of unsigned files).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στη συνέχεια κάντε ξανά κλικ στο κουμπί ΟΚ στο επόμενο παράθυρο διαλόγου.
Για να προβάλετε μια λίστα των φορτωμένων συσκευών που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, χρησιμοποιήστε κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Προβάλετε το αρχείο Setupapi.log για καταχωρήσεις που μοιάζουν με τις ακόλουθες:
  Το αρχείο (D:\WINNT\inf\ntapm.inf) δεν έχει υπογραφεί ψηφιακά, η ημερομηνία του προγράμματος οδήγησης θα αγνοηθεί. (The file (D:\WINNT\inf\ntapm.inf) is not digitally signed, ignoring driver date.)
  Γίνεται ρύθμιση ενότητας epatapi_inst από d:\documents and settings\όνομα_χρήστη\Τα έγγραφά μου\parallel port test drivers\epatapnt.inf Εγκαταστάθηκε ένα πρόγραμμα οδήγησης (d:\documents and settings\όνομα_χρήστη\Τα έγγραφά μου\parallel port test drivers\epatapnt.inf) χωρίς υπογραφή ή με υπογραφή η οποία δεν είναι έγκυρη για τη Parallel ATAPI Adapter. Σφάλμα 0xe000022f: Το αρχείο INF άλλων κατασκευαστών δεν περιέχει πληροφορίες ψηφιακής υπογραφής. Γίνεται αντιγραφή του αρχείου d:\documents and settings\όνομα_χρήστη\Τα έγγραφά μου\parallel port test drivers\epatapnt.mpd στο D:\WINNT\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd. Εγκαταστάθηκε ένα πρόγραμμα οδήγησης (d:\documents and settings\όνομα_χρήστη\Τα έγγραφά μου\parallel port test drivers\epatapnt.mpd) χωρίς υπογραφή ή με υπογραφή η οποία δεν είναι έγκυρη για τη Parallel ATAPI Adapter. Σφάλμα 0xe000022f: Το αρχείο INF άλλων κατασκευαστών δεν περιέχει πληροφορίες ψηφιακής υπογραφής. (Installing section epatapi_inst from C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf An unsigned or incorrectly signed driver (C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf) was installed for Parallel ATAPI Adapter.. Error 0xe000022f: The third-party INF does not contain digital signature information. Copying file C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd to C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd. An unsigned or incorrectly signed driver (C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd) was installed for Parallel ATAPI Adapter. Error 0xe000022f: The third-party INF does not contain digital signature information.)
  όπου όνομα_χρήστη είναι ένα όνομα χρήστη.
 • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Sigverif.exe, που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής με όλα τα προγράμματα οδήγησης που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας και που δεν φέρουν υπογραφή. Το αρχείο καταγραφής Sigverif.txt που δημιουργείται από το εργαλείο Sigverif.exe βρίσκεται στο φάκελο %SystemRoot% και μπορεί να προβληθεί με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (όπως το Σημειωματάριο (Notepad)). Για να εκτελέσετε το εργαλείο Sigverif.exe:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sigverif και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Αναζήτηση για αρχεία που δεν έχουν υπογραφεί ψηφιακά (Look for other files that are not digitally signed) κάτω από την καρτέλα Αναζήτηση (Search).
  3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
   Να συμπεριληφθούν οι υποφάκελοι (Include subfolders) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse).
  4. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο φάκελο %SystemRoot%\System32\Drivers, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
  Ίσως υπάρξει καθυστέρηση ενώ ο υπολογιστής σας μεταγλωττίζει μια ολοκληρωμένη λίστα προγραμμάτων οδήγησης χωρίς υπογραφή. Ελέγξτε τη λίστα των προγραμμάτων οδήγησης χωρίς υπογραφή και κατόπιν ελέγξτε αν ο κατασκευαστής προγραμμάτων οδήγησης διαθέτει ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης με ψηφιακή υπογραφή.
Οι συσκευές USB που βασίζονται σε προηγούμενες εκδόσεις των προδιαγραφών USB ενδέχεται να δημιουργήσουν εικονικές συσκευές, οι οποίες εμφανίζονται όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη και κατόπιν εξαφανίζονται όταν η συσκευή αποσυνδέεται. Επίσης, η συσκευή ενδέχεται να λειτουργεί κανονικά, αλλά να δημιουργεί μια μη συσχετιζόμενη άγνωστη συσκευή, που συνήθως προκαλείται από παλιό υλικολογισμικό ή υλικολογισμικό με εσφαλμένες ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για ενημερωμένο υλικολογισμικό.

Οι εικονικές συσκευές ενδέχεται επίσης να εμφανίζονται αν ο χρήστης εγκαθιστά με μη αυτόματο τρόπο ένα πρόγραμμα οδήγησης για μια συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) που ο υπολογιστής έχει ήδη εντοπίσει και εγκαταστήσει. Κανονικά, οι συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) δεν αναγράφονται, όταν εγκαθιστάτε με μη αυτόματο τρόπο συσκευές που χρησιμοποιούν τον "Οδηγό υλικού" (Hardware Wizard). Επειδή οι χρήστες δεν βλέπουν τη συσκευή τους να αναγράφεται, μπορεί να υποθέσουν ότι δεν υποστηρίζεται και κατόπιν να επιβάλουν μια εγκατάσταση χρησιμοποιώντας ένα άλλο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, προκαλώντας την εμφάνιση της εικονικής συσκευής. Η διαγραφή της εικονικής συσκευής επιλύει γενικά αυτό το ζήτημα.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 244601 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Σεπ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια