Περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων Office: 9 Νοεμβρίου 2010

Ισχύει για: Office 2010Office 2007PowerPoint Viewer

Εισαγωγή


Στις τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010, η Microsoft κυκλοφόρησε το παρακάτω ασφαλείας και ενημερωμένες εκδόσεις δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να διατηρήσετε τους πελάτες μας ασφαλή και ενημερωμένο. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Περισσότερες πληροφορίες


Ενημερώνει όλα τα εξής περιλαμβάνονται στο στις 9 Νοεμβρίου 2010. Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  • 2289161 MS10-087: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 9 Νοεμβρίου 2010
  • 2289158 MS10-087: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το σύστημα Microsoft Office 2007: 9 Νοεμβρίου 2010
  • 2413381 MS10-088: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint Viewer 2007: 9 Νοεμβρίου 2010
  • 2289187 MS10-087: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2003: 9 Νοεμβρίου 2010
  • 2413304 MS10-088: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2003: 9 Νοεμβρίου 2010
  • 2289169 MS10-087: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office XP: 9 Νοεμβρίου 2010
  • 2413272 MS10-088: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2002: 9 Νοεμβρίου 2010
Οι ενημερωμένες εκδόσεις δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  • 982726 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010: 9 Νοεμβρίου 2010
  • 2443839 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office Outlook 2007 φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας: 9 Νοεμβρίου 2010
  • 2435682 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office Outlook 2003 φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας: 9 Νοεμβρίου 2010