Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: Ένα θέμα ευπάθειας στον Internet Explorer θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft έχει ολοκληρώσει την έρευνα για αυτό το ζήτημα σε μια δημόσια αναφορά. Έχουμε εκδώσει το ενημερωτικό δελτίο MS10-090 για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, καθώς και για συνδέσεις λήψης για διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα web της Microsoft.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2458511 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια