Περιγραφή του FAST Search Server 2010 για SharePoint SP1

Εισαγωγή

Το Microsoft FAST Search Server 2010 για SharePoint Service Pack 1 (SP1) σας προσφέρει τις πιο πρόσφατες ενημερώσει για το FAST Search Server 2010 για SharePoint. Αυτό το service pack περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες επιδιορθώσεων:
  • Επιδιορθώσεις που δεν είχαν τεθεί σε κυκλοφορία και που δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτό το service pack. Εκτός από γενικές επιδιορθώσεις προϊόντων, αυτές οι επιδιορθώσεις περιλαμβάνουν βελτιώσεις στη σταθερότητα, στις επιδόσεις και στην ασφάλεια.
  • Όλες τις δημόσιες ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν έως και τον Ιούνιο 2011 και όλες τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν έως και τον Απρίλιο 2011.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης του service pack

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Microsoft FAST Search Server 2010 για SharePoint Service Pack 1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη λίστα όλων των πακέτων διακομιστή SP1 που έχουν κυκλοφορήσει, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να δείτε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
2510766 Λίστα όλων των πακέτων Microsoft SharePoint 2010 και Office server Service Pack 1 (SP1)

Επισκόπηση των βελτιώσεων FAST Search Server 2010 για SharePoint SP1

Πιο συγκεκριμένα, το SP1 προσφέρει τις ακόλουθες βασικές βελτιώσεις:
  • Προσθέτει τη δυνατότητα προσθήκης και κατάργησης στηλών ευρετηρίου και αναζήτησης σε σύστημα live.
  • Προσθέτει πιο ευέλικτα εργαλεία εξαγωγής προσαρμοσμένων ιδιοτήτων.
  • Προσθέτει τη λειτουργία ορθογραφικού ελέγχου και αλγόριθμου κανονικοποίησης για τα Ελληνικά.
  • Βελτιώνει την εξαγωγή τίτλου για έγγραφα του Word και παρουσιάσεις του PowerPoint. Οι τίτλοι εμφανίζονται πλέον σωστά και έχει βελτιωθεί η σχετικότητα για έγγραφα του Word και παρουσιάσεις του PowerPoint.
  • Βελτιώνει το προεπιλεγμένο σχήμα που βελτιώνει τη σχετικότητα.
  • Βελτιώνει τις δυνατότητες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του ευρετηρίου.


Λίστα με δυνατότητα λήψης για τα ζητήματα που επιδιορθώνει το service pack

Υπάρχει διαθέσιμο ένα βιβλίο εργασίας, στο οποίο παρατίθενται όλα τα προβλήματα που επιδιορθώνονται με αυτό το service pack.
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx.

Σημείωση Το βιβλίο εργασίας είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά. Δεν έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Γνωστά ζητήματα και αλλαγές συμπεριφοράς
2532126 Γνωστά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση του Microsoft Office 2010 Service Pack 1 και Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

Τεχνικές πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το service pack, συμπεριλαμβανομένης της λίστας των αρχείων που επηρεάζονται, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
2532120 Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις Microsoft SharePoint 2010 και Office server Service Pack 1 (SP1)

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2460039 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιουλ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια