Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ή η επιδιόρθωση ενός κατεστραμμένου αρχείου σε τόμο NTFS

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να διαγράψετε ένα αρχείο σε έναν τόμο NTFS, μπορεί να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του αρχείου όνομα_αρχείου: Το αρχείο ή ο κατάλογος είναι κατεστραμμένα και δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή τους.

(Cannot delete file name: The file or directory is corrupt and unreadable.)
Το αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος των Windows NT 4.0 περιέχει το ακόλουθο μήνυμα:
Αναγνωριστικό συμβάντος: 41
Προέλευση: Diskperf
Περιγραφή: Η δομή του συστήματος αρχείων στο δίσκο είναι κατεστραμμένη και δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή της. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα chkdsk στη συσκευή με την ετικέτα "Όνομα_τόμου"

(Event ID: 41
Source: Diskperf
Description: The file system structure on disk is corrupt and unreadable. Please run the chkdsk utility on the device with label "Volume_name")
Το αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος των Windows 2000 περιέχει το ακόλουθο μήνυμα:
Αναγνωριστικό συμβάντος: 55
Προέλευση: NTFS
Περιγραφή: Η δομή του συστήματος αρχείων στο δίσκο είναι κατεστραμμένη και δεν είναι δυνατή η χρήση της. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα chkdsk στον τόμο "Γράμμα_μονάδας_δίσκου:"


(Event ID: 55
Source: NTFS
Description: The file system structure on disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume "Drive_letter:")
Εάν εκτελέσετε το Chkdsk στον τόμο, το Chkdsk ενδέχεται να κάνει ή να μην κάνει επιδιορθώσεις, αλλά, στη συνέχεια, θα εξακολουθήσετε να μην μπορείτε να διαγράψετε το κατεστραμμένο αρχείο.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να προκύψει όταν το MFT (Master File Table) των τόμων NTFS είναι κατεστραμμένο. Τα ζεύγη σύντομων και μεγάλων ονομάτων αρχείων που είναι αποθηκευμένα στην εγγραφή ευρετηρίου καταλόγων και τα ονόματα αρχείων που αποθηκεύονται στο σχετικό FRS (File Record Segment) περιέχουν χαρακτήρες με διάκριση πεζών-κεφαλαίων, οι οποίοι δεν ταιριάζουν.

Το NTFS υποστηρίζει ονόματα αρχείων με διάκριση πεζών-κεφαλαίων (POSIX), αλλά το Chkdsk δεν ελέγχει τα ονόματα αρχείων σε λειτουργία διάκρισης πεζών-κεφαλαίων.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η εγγραφή ευρετηρίου καταλόγου έχει μια καταχώρηση BADFILe.TXT αλλά το FRS έχει μια καταχώρηση BADFILE.TXT για το όνομα αρχείου. Το NTFS βλέπει αυτό το αρχείο ως μη έγκυρο ή κατεστραμμένο, αλλά το Chkdsk συγκρίνει μόνο τα ονόματα και παραβλέπει τη διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Δεν πραγματοποιεί επιδιορθώσεις.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του τόμου που περιέχει τα κατεστραμμένα αρχεία και εξαιρέστε τα κατεστραμμένα αρχεία από την εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Διαμορφώστε εκ νέου τον τόμο και, στη συνέχεια, κάντε επαναφορά από το αντίγραφο ασφαλείας.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
120716 Τρόπος κατάργησης αρχείων με δεσμευμένα ονόματα στα Windows
176646 Μήνυμα λάθους: Το αρχείο ή ο κατάλογος είναι κατεστραμμένα... (The File or Directory Is Corrupt...)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 246026 - Τελευταία αναθεώρηση: 5 Δεκ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια