Τρόπος ανάκτησης στοιχείων που έχουν διαγραφεί οριστικά στο Outlook

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ανάκτησης στοιχείων που έχουν διαγραφεί οριστικά. Για παράδειγμα, εάν δεν μετακινείτε στοιχεία στο φάκελο "Διαγραμμένα" (Deleted Items) πριν να τα διαγράψετε, αυτά τα στοιχεία έχουν διαγραφεί οριστικά.

Περισσότερες πληροφορίες

Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.
Κατά τη διαγραφή στοιχείων από ένα φάκελο ενός γραμματοκιβωτίου, τα στοιχεία μεταφέρονται πρώτα στο φάκελο "Διαγραμμένα" (Deleted Items) του γραμματοκιβωτίου. Κατόπιν, μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα στοιχεία από το φάκελο "Διαγραμμένα" (Deleted Items). Αυτή η λειτουργικότητα σας προστατεύει από την τυχαία διαγραφή ενός στοιχείου. Μετά τη διαγραφή των στοιχείων από το φάκελο "Διαγραμμένα" (Deleted Items), εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανάκτηση αυτών των στοιχείων, εάν οι παράμετροι του υπολογιστή Exchange Server 5.5 έχουν ρυθμιστεί, ώστε να διατηρούν τα διαγραμμένα στοιχεία. Για να διαπιστώσετε, εάν οι παράμετροι του διακομιστή έχουν ρυθμιστεί με αυτόν τον τρόπο, ανοίξτε τις ιδιότητες των αντικειμένων αποθήκευσης δημόσιων και ιδιωτικών πληροφοριών κάτω από το αντικείμενο Server.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του διακομιστή για τη διατήρηση των διαγραμμένων στοιχείων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
246283 Ορισμός χρόνου διατήρησης διαγραμμένων μηνυμάτων αλληλογραφίας στον Exchange Server 5.5

Είναι επίσης δυνατή η μόνιμη διαγραφή στοιχείων χωρίς προηγούμενη μετακίνησή τους στο φάκελο "Διαγραμμένα" (Deleted Items). Αυτή η διαδικασία ονομάζεται "οριστική διαγραφή" σε αντίθεση με την "προσωρινή διαγραφή".

Τα μηνύματα διαγράφονται οριστικά στα ακόλουθα σενάρια:
 • Χρησιμοποιείτε το Microsoft Outlook και πιέζετε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+DELETE, για να διαγράψετε ένα μήνυμα.
 • Εργάζεστε σε ένα πρόγραμμα-πελάτη με πρωτόκολλο IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) ή σε έναν άλλο τύπο προγράμματος-πελάτη, που δεν μετακινεί πρώτα το μήνυμα στο φάκελο "Διαγραμμένα" (Deleted Items).
Από προεπιλογή, η λειτουργικότητα "Ανάκτηση διαγραμμένων στοιχείων" (Recover Deleted Items) ενεργοποιείται μόνο στο φάκελο "Διαγραμμένα" (Deleted Items) στους ιδιωτικούς φακέλους ενός χρήστη. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των στοιχείων που έχουν διαγραφεί οριστικά. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα "Ανάκτηση διαγραμμένων στοιχείων" (Recover Deleted Items) σε φακέλους αλληλογραφίας διαφορετικούς από τα "Διαγραμμένα" (Deleted Items) (για παράδειγμα, για τους φακέλους "Απεσταλμένα" (Sent Items), "Πρόχειρα" (Drafts), "Εξερχόμενα" (Outbox) και "Εισερχόμενα" (Inbox)), πρέπει να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες αλλαγές στο μητρώο:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedt32.exe).
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη τιμής (Add Value) και, στη συνέχεια, προσθέστε την εξής τιμή μητρώου:
  Όνομα τιμής (Value name): DumpsterAlwaysOn
  Τύπος δεδομένων (Data type): DWORD
  Δεδομένα τιμής (Value data): 1
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ενός διαχειριστή ή τον υπολογιστή ενός χρήστη, για να πραγματοποιήσετε αυτήν την αλλαγή στο μητρώο. Μόλις τροποποιήσετε το μητρώο, ξεκινήστε το Outlook και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Ανάκτηση διαγραμμένου στοιχείου (Deleted Item Recovery) από το μενού Εργαλεία (Tools). Εμφανίζεται μια λίστα στοιχείων, που έχουν διαγραφεί οριστικά στη διάρκεια του χρόνου διατήρησης που έχει οριστεί στο διακομιστή.

Εάν είστε διαχειριστής, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργικότητα για όλους τους σταθμούς εργασίας χρήστη. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να τροποποιήσετε το μητρώο για όλους τους σταθμούς εργασίας χρήστη και, κατόπιν, ανοίξτε το γραμματοκιβώτιο του επηρεαζόμενου χρήστη ως πρόσθετο γραμματοκιβώτιο. Κατόπιν, μπορείτε να ανακτήσετε τα διαγραμμένα στοιχεία από τους φακέλους αλληλογραφίας γραμματοκιβωτίου του χρήστη.


Σημείωση Εάν είστε διαχειριστής και θέλετε να ανοίξετε ένα άλλο γραμματοκιβώτιο χρήστη, για να ανακτήσετε στοιχεία στους ιδιωτικούς φακέλους του χρήστη, ο λογαριασμός σας των Windows NT πρέπει να έχει δικαιώματα χρήστη, για το αντικείμενο γραμματοκιβωτίου του συγκεκριμένου χρήστη. Πρέπει, επίσης, να προσθέσετε το γραμματοκιβώτιο του συγκεκριμένου χρήστη στο προφίλ σας:
 1. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία (Mail).
 2. Ανοίξτε τις ιδιότητες των Υπηρεσιών (Services) και, κατόπιν, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Microsoft Exchange Server.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Advanced και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Add, για να προσθέσετε το γραμματοκιβώτιο στο προφίλ σας.

Η λειτουργικότητα "Ανάκτηση διαγραμμένων στοιχείων" (Recover Deleted Items) στο Outlook 98, Outlook 2000, Outlook 2002

Στο Outlook 98, η λειτουργικότητα "Ανάκτηση διαγραμμένων στοιχείων" (Recover Deleted Items) είναι διαθέσιμη μόνο για φακέλους αλληλογραφίας (για παράδειγμα, τους φακέλους "Διαγραμμένα" (Deleted Items), "Πρόχειρα" (Drafts), "Εισερχόμενα" (Inbox), "Εξερχόμενα" (Outbox) και "Απεσταλμένα" (Sent Items)). Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των στοιχείων που διαγράφονται οριστικά από φακέλους μη αλληλογραφίας (για παράδειγμα, οι φάκελοι "Επαφές" (Contacts) και "Σημειώσεις" (Notes)). Ωστόσο, στο Outlook 2000 και στο Outlook 2002, η λειτουργικότητα "Ανάκτηση διαγραμμένων στοιχείων" (Recover Deleted Items) είναι διαθέσιμη για όλους τους φακέλους. Εάν κάνετε την αλλαγή μητρώου που περιγράφεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να ανακτήσετε στοιχεία που έχουν διαγραφεί οριστικά από φακέλους μη αλληλογραφίας.


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
228934 Κατανόηση της ανάκτησης διαγραμμένων στοιχείων

175263 Τα προγράμματα-πελάτες δεν μπορούν να ανακτήσουν στοιχεία μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας "Ανάκτηση στοιχείου" (Item Recovery)

188637 XADM: Τρόπος προσδιορισμού του μεγέθους στοιχείων με δυνατότητα ανάκτησης στο χώρο αποθήκευσης πληροφοριών

178630 Τρόπος χρήσης του Exchange Server 5.5 ή του Exchange 2000 Server για την ανάκτηση στοιχείων που δεν μεταφέρονται προηγουμένως στο φάκελο "Διαγραμμένα" (Deleted Items) στο Outlook

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 246153 - Τελευταία αναθεώρηση: 1 Ιουν 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια