Η ενημερωμένη έκδοση του Δεκεμβρίου 2010 για το Microsoft Dynamics CRM Online είναι διαθέσιμο


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το άρθρο περιγράφει το Δεκεμβρίου 2010 για το Microsoft Dynamics CRM Online. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα πλευράς διακομιστή και πλευράς πελάτη ενημερώσεις κώδικα. Οι ενημερώσεις κώδικα διακομιστή εγκαθίστανται αυτόματα από την ομάδα του Microsoft Dynamics CRM Online. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες και υποστήριξη για το Microsoft Dynamics CRM, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Περισσότερες πληροφορίες


Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο του Δεκεμβρίου 2010 ενημερωμένη έκδοση

Ενημερώσεις κώδικα πλευράς διακομιστή

Η ενημερωμένη έκδοση του Δεκεμβρίου 2010 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενημερώσεις κώδικα διακομιστή που δεν έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως:
 • Όταν κάνετε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε εγγραφή σε μια προβολή του Microsoft Dynamics CRM, το μενού δεν εμφανίζεται όπως αναμένεται.
 • Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια συγχώνευση αλληλογραφίας από κλειστής ευκαιρίας.
 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε στήλες ή ομάδες, όταν δημιουργείτε αναφορές Οδηγός αναφορά στην έκδοση Beta του Windows Internet Explorer 9.
 • Οι πίνακες εργαλείων δεν φορτώνεται όπως αναμένεται στην έκδοση Beta του Internet Explorer 9.
 • Όταν δημιουργείτε μια απόκριση εκστρατείας σε μια κατανεμημένη δραστηριότητα, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για πρόσβαση στο αντικείμενο του Microsoft Dynamics CRM ή να εκτελέσει την απαιτούμενη λειτουργία.
  Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν δεν έχετε το δικαίωμα επιπέδου θυγατρική ή ένα υψηλότερο επίπεδο δικαιωμάτων.
 • Ο κανόνας εντοπισμού διπλοτύπων δεν εντοπίζει διπλότυπα μόλις ολοκληρωθεί η μετατροπή υποψήφιου πελάτη σε μια επαφή.
 • Το Microsoft Dynamics CRM επαφής στο πεδίο οργανωτής της συνάντησης δεν είναι δυνατό να επιλυθεί.
 • Δεν μπορείτε να αποστείλλετε πολλά αρχεία προσαρμογής στο Microsoft Dynamics CRM Online.

Ενημερώσεις κώδικα πλευράς προγράμματος-πελάτη

Η ενημερωμένη έκδοση του Δεκεμβρίου 2010 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενημερώσεις κώδικα πελάτη που δεν έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως:
 • Ας υποθέσουμε ότι εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. Όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό προσθήκης επαφών" μαζί με το Hotmail Connector, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια συγχρονισμού των πληροφοριών επαφής με τα συστήματα Microsoft Dynamics CRM.