Δεν είναι δυνατή η συνέχεια μετά από την εμφάνιση της οθόνης υποδοχής στο Office για Mac

Συμπτώματα

Κατά την έναρξη οποιασδήποτε εφαρμογής του Office για Mac όπως για παράδειγμα του Microsoft Word για Mac, του PowerPoint για Mac, του Excel για Mac ή του Outlook για Mac, δεν εμφανίζονται κουμπιά στην Οθόνη υποδοχής όπως "OK" ή "Κλείσιμο" ώστε να είναι δυνατή η συνέχεια. 
Αιτία

Η ανάλυση της οθόνης είναι πολύ χαμηλή και το κουμπί Close βρίσκεται στο κάτω μέρος. 

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Αυξήστε την ανάλυση οθόνης ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση του κουμπιού Close. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το πλήκτρο Return ή Enter στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου σας. 

Αύξηση της ανάλυσης οθόνης


  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Apple.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή System Preferences.
  3. Ανοίξτε το στοιχείο Display.
  4. Επιλέξτε υψηλότερη ανάλυση οθόνης. Για παράδειγμα, αλλάξτε σε 1280x800 ή 1680x1050. Σημείωση: Η υψηλότερη δυνατή ανάλυση εξαρτάται από τις λειτουργίες που υποστηρίζει η οθόνη σας. Ορισμένες οθόνες έχουν τη δυνατότητα προβολής ανάλυσης μόνο 1024X768.
  5. Κλείστε το παράθυρο.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2463892 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Δεκ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια