Ο υπολογιστής-πελάτης Lync 2010 διακόπτεται η λειτουργία του κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο διάσκεψης που περιλαμβάνει τους χρήστες ΑΚΕ

Ισχύει για: Lync 2010

Συμπτώματα


Σκεφθείτε τα παρακάτω σενάρια:Σενάριο 1
  • Κατά τη διάρκεια μια ηλεκτρονική διάσκεψη Microsoft Lync, ένας χρήστης του διασκέψεις με ήχο παροχής (ΑΚΕ) συμμετέχει στη διάσκεψη, χρησιμοποιώντας τη γραμμή γης ή χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο.
  • Ένα συμμετέχοντα σε διάσκεψη ξεκινά την κλήση βίντεο χρησιμοποιώντας Lync 2010.
Σε αυτό το σενάριο, Lync 2010 διακόπτεται σε όλους τους υπολογιστές που συμμετέχουν στην κλήση βίντεο. Σενάριο 2
  • Ένας χρήστης ΑΚΕ συνδέει μια ηλεκτρονική διάσκεψη Lync.
  • Ένα συμμετέχοντα σε διάσκεψη ξεκινά την κλήση βίντεο στη διάσκεψη.
  • Ένας άλλος χρήστης συνδέει τη διάσκεψη.
Σε αυτό το σενάριο, Lync 2010 διακόπτεται σε όλους τους υπολογιστές που συμμετέχουν στην κλήση βίντεο.

Αιτία


Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή το αρχείο ενοποιημένων επικοινωνιών πελάτη πλατφόρμα (UCCP) δεν αναλύει σωστά το Τηλ.: διεύθυνση URL που χρησιμοποιείται από τον συμμετέχοντα ΑΚΕ.

Επίλυση


Εγκαταστήστε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση παρακάτω:
2496325 Περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Lync 2010: Δεκεμβρίου 2010

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".