Μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη για τον Internet Explorer: 14 Δεκεμβρίου 2010

Η ενημέρωση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο έχει αντικατασταθεί από μια νεότερη ενημέρωση. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αφορά ένα ζήτημα το οποίο διατυπώνεται στο εξής άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
2416400 MS 10-090: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Windows Internet Explorer

Στο άρθρο KB2416400 προτείνεται μια λύση σύμφωνα με την οποία απενεργοποιείτε τον αυτόματο εντοπισμό της κωδικοποίησης των ιαπωνικών βιομηχανικών προτύπων (Japanese Industrial Standard - JIS). Ωστόσο, ορισμένα προγράμματα λογισμικού χρησιμοποιούν ένα στοιχείο στον Internet Explorer για να ερμηνεύσουν μηνήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Ιαπωνικά τα οποία είναι σε μορφή HTML. Γι' αυτό, το περιεχόμενο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζεται σε μη αναγνώσιμο κώδικα επειδή η κωδικοποίηση JIS δεν εντοπίζεται αυτόματα.

Σημείωση Οι χρήστες που έχουν εγκαταστήσει την ενημέρωση KB2416400 από το Κέντρο λήψεων της Microsoft αλλά δεν έχουν εγκαταστήσει την ενημέρωση (KB2467659) θα μπορούν να αποκτήσουν την ενημέρωση ασφαλείας KB2416400 μέσω του Windows Update. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την ενημέρωση KB2467659 από το Κέντρο λήψεων της Microsoft ή όταν είναι διαθέσιμο μέσω του Windows Update.

Σημείωση
Αυτά τα ζητήματα επιλύονται μέσω της ενημέρωσης ασφαλείας 2482017. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
2482017 MS11-003: Αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Περισσότερες πληροφορίες

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:


Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer για Windows 7 (KB2360131)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.1-KB2467659-x86.msu.

Ενημέρωση για τον Internet Explorer για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2467659)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.1-KB2467659-x64.msu.

Ενημέρωση για τον Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium (KB2467659)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.1-KB2467659-ia64.msu.

Ενημέρωση για τον Internet Explorer για Windows Vista και Windows Server 2008 x64 Edition (KB2467659)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.0-KB2467659-x64.msu.

Ενημέρωση για τον Internet Explorer για Windows Vista και Windows Server 2008 (KB2467659)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.0-KB2467659-x86.msu.

Ενημέρωση για τον Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium (KB2467659)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.0-KB2467659-ia64.msu.

Ενημερωμένη έκδοση για for Internet Explorer για Windows XP (KB2467659)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsXP-KB2467659-x86-ENU.exe.

Ενημερωμένη έκδοση για τον Internet Explorer για Windows XP έκδοση x64 (KB2467659)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003.WindowsXP-KB2467659-x64-ENU.exe.

Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer για Windows Server 2003 (KB2360131)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB2467659-x86-ENU.exe.

Ενημερωμένη έκδοση για τον Internet Explorer για Windows Server 2003 έκδοση 64-bit Itanium (KB2467659)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB2467659-ia64-ENU.exe.

Ενημερωμένη έκδοση για τον Internet Explorer για Windows Server 2003 έκδοση x64 (KB2467659)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003.WindowsXP-KB2467659-x64-ENU.exe.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Δεκεμβρίου 2010

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Η έκδοση αυτής της ενημέρωσης που αφορά τα Windows 7 και και το Windows Server 2008 R2 περιέχει και αρχεία manifest. Τα αρχεία αυτά αναφέρονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
980195 MS10-034: Αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας των kill bits του ActiveX

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη από την τοποθεσία Web του Microsoft Update:

Προϋποθέσεις

Για να ισχύσει αυτή η ενημέρωση, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τον Internet Explorer στα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενός Service Pack των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενός Service Pack για τον Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

889100 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενός Service Pack των Windows Vista, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

935791 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack των Windows Vista

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενός Service Pack για τον Windows Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

968849 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2008

Οδηγίες ρύθμισης παραμέτρων μητρώου

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα WindowsΑν δεν θέλετε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση 2467659, μπορείτε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων του μητρώου που απαιτεί η ενημέρωση με μη αυτόματο τρόπο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε τεχνολογία x86 και x64, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα δευτερεύον κλειδί μητρώου FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING κάτω από το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
 4. Πληκτρολογήστε FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING για να δώσετε ένα όνομα στο νέο δευτερεύον κλειδί και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 6. Πληκτρολογήστε explore.exe για να δώσετε ένα όνομα στη νέα τιμή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 8. Πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 9. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 10. Πληκτρολογήστε * για να δώσετε ένα όνομα στη νέα τιμή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 11. Πληκτρολογήστε 0, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε Windows Internet Explorer 6, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια επιπλέον τιμή μητρώου Explorer.exe κάτω από το δευτερεύον κλειδί μητρώου FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Πληκτρολογήστε Explore.exe για να δώσετε ένα όνομα στη νέα τιμή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 6. Πληκτρολογήστε 1, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Επιπλέον, για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε τεχνολογία x86 και x64, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα δευτερεύον κλειδί μητρώου FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING κάτω από το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
 4. Πληκτρολογήστε FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING για να δώσετε ένα όνομα στο νέο δευτερεύον κλειδί και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 6. Πληκτρολογήστε Iexplore.exe για να δώσετε ένα όνομα στη νέα τιμή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 8. Πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 9. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 10. Πληκτρολογήστε * για να δώσετε ένα όνομα στη νέα τιμή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 11. Πληκτρολογήστε 0, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε Windows Internet Explorer 6, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια επιπλέον τιμή μητρώου Explorer.exe κάτω από το δευτερεύον κλειδί μητρώου FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Πληκτρολογήστε Explore.exe για να δώσετε ένα όνομα στη νέα τιμή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 6. Πληκτρολογήστε 1, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά κάποια ενημέρωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2467659 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια