Τα προϊόντα ή οι ενημερώσεις μπορεί να μην εγκατασταθούν σωστά, αν το Microsoft .NET Framework 4 ή οι ενημερώσεις του Microsoft .NET Framework 4, εγκατασταθούν μετά την εγκατάσταση του άλλου προϊόντος ή της ενημέρωσης και εκκρεμεί επανεκκίνηση

Συμπτώματα

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  • Εγκαθιστάτε ένα προϊόν ή μια ενημέρωση και το προϊόν ή η ενημέρωση απαιτεί την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  • Πριν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, εγκαθιστάτε το Microsoft .NET Framework 4 ή μια ενημέρωση του .NET Framework 4 που κυκλοφόρησε πριν από τις 24 Νοεμβρίου 2010.
Σε αυτήν την περίπτωση, το άλλο προϊόν ή ενημέρωση ενδέχεται να μην εγκατασταθεί σωστά.Σημείωση Το ζήτημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης ενδέχεται να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε από τα συστήματα που παρατίθενται στην ενότητα “Ισχύει για”. Ωστόσο, οι εσωτερικοί έλεγχοι της Microsoft αναπαρήγαγαν αυτό το ζήτημα μόνο στα Windows XP και στον Windows Server 2003.

Αιτία

Ορισμένα προϊόντα και ενημερώσεις χρησιμοποιούν ένα κλειδί μητρώου για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με εκκρεμείς λειτουργίες μετονομασίας αρχείων (PFRO). Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται όταν για κάποια αρχεία προς ενημέρωση που είναι κλειδωμένα ή χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα εγκατάστασης γράφει τα αρχεία σε μια προσωρινή θέση και τα μετονομάζει μετά από μια επανεκκίνηση.

Εξαιτίας ενός ζητήματος σε μια προσαρμοσμένη ενέργεια του .NET Framework 4, η οποία εκτελείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος εγκατάστασης (εγκατάσταση, κατάργηση εγκατάστασης, επιδιόρθωση και εγκατάσταση ενημέρωσης κώδικα), το κλειδί μητρώου PFRO που έχει γραφεί από άλλο προϊόν ή ενημέρωση ενδέχεται να καταστραφεί υπό ορισμένες συνθήκες. Εάν ένα προϊόν ή μια ενημέρωση ενός αρχείου απαιτεί επανεκκίνηση και γράφει την καταχώρηση για τη λειτουργία PFRO και ενώ εκκρεμεί μια επανεκκίνηση εγκαθιστάτε το .NET Framework 4 ή μια ενημέρωση του .NET Framework 4, το κλειδί μητρώου PFRO ενδέχεται να καταστραφεί. Όταν συμβεί αυτό, άλλα προϊόντα ή ενημερωμένες εκδόσεις δεν λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν επανεκκινήσεις σε εκκρεμότητα στον υπολογιστή σας πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το .NET Framework 4 ή οποιαδήποτε ενημέρωση για το .NET Framework 4. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
  2. Εγκαταστήστε το .NET 4 Framework ή τις ενημερώσεις για το .NET Framework 4.
  3. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για την αποτροπή αυτού του ζητήματος όταν κάνετε εγκατάσταση μελλοντικών ενημερώσεων για το.NET Framework 4.

Σημειώσεις
  • Αυτή η ενημέρωση δεν αντιμετωπίζει τις εγκαταστάσεις του προϊόντος ή των ενημερώσεων που ενδέχεται να έχουν ήδη επηρεαστεί προηγουμένως. Εάν πιστεύετε ότι έχει επηρεαστεί η εγκατάσταση άλλου προϊόντος ή ενημέρωσης εξαιτίας αυτού του ζητήματος, τότε θα πρέπει να επιδιορθώσετε το άλλο προϊόν ή την ενημέρωση χρησιμοποιώντας το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" από τον Πίνακα Ελέγχου. Εάν αυτό δεν επιλύσει το ζήτημα, ενδέχεται να πρέπει να καταργήσετε και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε ξανά το άλλο προϊόν ή την ενημέρωση για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα.
  • Αυτή η ενημέρωση επιλύει το ζήτημα μόνο όταν αυτό προκύπτει στο πλαίσιο της εγκατάστασης ενημερώσεων για το .NET Framework 4. Αυτή η ενημέρωση δεν επιλύει το ζήτημα όταν αυτό συμβαίνει κατά την εγκατάσταση του .NET Framework 4. Εάν αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα κατά την εγκατάσταση του .NET Framework 4, ανατρέξτε στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση του ζητήματος. 

Πληροφορίες λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο προς λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Windows Installer 3.1 ή νεότερη έκδοση. Για να αποκτήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Installer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Διακόπτες γραμμής εντολών για αυτήν την ενημέρωση

Για πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους διακόπτες γραμμής εντολών που υποστηρίζονται από αυτήν την ενημέρωση, ανατρέξτε στο εξής έγγραφο:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Windows Installer, επισκεφτείτε την τοποθεσία Windows Installer MSDN στο Web

Restart requirement

Δεν χρειάζεται επανεκκίνηση του συστήματος μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες κατάργησης ενημέρωσης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας, χρησιμοποιήσετε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά καμιά παλαιότερη ενημέρωση.

Πληροφορίες αρχείου

Η καθολική έκδοση αυτής της ενημέρωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση της ενημέρωσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Microsoft .NET Framework 4, έκδοση 32-bit
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.39678,15225-Nov-201012:24
SetupEngine.dll10.0.30319.396809,30425-Nov-201012:24
SetupUi.dll10.0.30319.396295,24825-Nov-201012:24
Microsoft .NET framework 4, έκδοση 64-bit
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.39678,15225-Nov-201012:24
SetupEngine.dll10.0.30319.396809,30425-Nov-201012:24
SetupUi.dll10.0.30319.396295,24825-Nov-201012:24
Microsoft .NET framework 4, έκδοση IA-64-bit
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.39678,15225-Nov-201012:24
SetupEngine.dll10.0.30319.396809,30425-Nov-201012:24
SetupUi.dll10.0.30319.396295,24825-Nov-201012:24

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα, το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2473228 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια