Η ενημερωμένη έκδοση Φεβρουαρίου 2011 για Microsoft Dynamics CRM Online είναι διαθέσιμο


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση Φεβρουαρίου 2011 για Microsoft Dynamics CRM Online. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα πλευράς διακομιστή και πλευράς πελάτη ενημερώσεις κώδικα. Οι ενημερώσεις κώδικα διακομιστή εγκαθίστανται αυτόματα από την ομάδα του Microsoft Dynamics CRM Online. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες και υποστήριξη για το Microsoft Dynamics CRM, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Περισσότερες πληροφορίες


Ζητήματα που διορθώνονται με το Φεβρουάριο του 2011 ενημερωμένη έκδοση

Ενημερώσεις κώδικα πλευράς διακομιστή

Η ενημερωμένη έκδοση Φεβρουαρίου 2011 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενημερώσεις κώδικα διακομιστή που δεν έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως:
  • Όταν εκτελείτε την αναφορά κατανομής λογαριασμών στον Windows Internet Explorer 9, εμφανίζεται μια κενή σελίδα.
  • Σφάλματα δέσμης ενεργειών προκύψει κατά την πλοήγηση εμπρός και πίσω μεταξύ των παραθύρων διαλόγου του Οδηγού αναφοράς στον Internet Explorer 9.
  • Μη αυτόματη εισαγωγή αναζήτησης τιμών δεν μπορεί να αποθηκευτεί στον Internet Explorer 9.
  • Προσαρμοσμένη οντότητα αναζητήσεις για προσφορές και τις συμβάσεις εμφανίζει μόνο τις εγγραφές σε κατάσταση "Προσχέδιο".
  • Οι αναφορές δεν εκτελούνται σε ορισμένες εκδόσεις του Internet Explorer 9.
  • Το ημερολόγιο εξυπηρέτησης δεν θα φορτωθεί στην προβολή "ημέρα/εβδομάδα/μήνας" στον Internet Explorer 9.
  • Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ερωτήματος δυναμικές τιμές σε συνθήκες ροής εργασιών στον Internet Explorer 9.