Μήνυμα λάθους: Σφάλμα HTTP 500-12 Επανεκκίνηση εφαρμογής (HTTP Error 500-12 Application Restarting)

Συμπτώματα

Όταν ένας υπολογιστής-πελάτης επιχειρεί να συνδεθεί με μια εφαρμογή IIS (Microsoft Internet Information Services) που εκτελεί επανεκκίνηση, το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας

Υπάρχει πρόβλημα με τη σελίδα που αναζητάτε και δεν είναι δυνατή η εμφάνισή της.

Σφάλμα HTTP 500-12 Επανεκκίνηση εφαρμογής
Υπηρεσίες Internet Information Services (The page cannot be displayed There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed. HTTP Error 500-12 Application Restarting Internet Information Services)

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Το μήνυμα αυτό είναι ακίνδυνο και εξαφανίζεται συνήθως μετά την ανανέωση του προγράμματος περιήγησης. Δεν υπάρχει ικανοποιητική επίλυση όταν το μήνυμα εμφανιστεί από ένα περιβάλλον παραγωγής. Ωστόσο, όταν το μήνυμα εμφανίζεται για μεγάλο διάστημα, ίσως πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο διακοπής όλων των υπηρεσιών Web και την επαναφόρτωση της εφαρμογής.

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν γίνονται συγκεκριμένες αλλαγές σε μια εφαρμογή έκδοσης IIS 5.0, οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται στο αρχείο Global.asa για την εφαρμογή. Όταν αποθηκεύετε αλλαγές στο αρχείο Global.asa, ο διακομιστής τερματίζει την επεξεργασία όλων των τρεχουσών αιτήσων εφαρμογών πριν από την ανασύνθεση του αρχείου Global.asa. Στη διάρκεια αυτού του χρόνου, ο διακομιστής απορρίπτει τις πρόσθετες αιτήσεις και επιστρέφει ένα μήνυμα λάθους, το οποίο αναφέρει ότι δεν είναι δυνατό να γίνει επεξεργασία της αίτησης κατά την επανεκκίνηση της τοποθεσίας Web.

Μετά από την επεξεργασία όλων των αιτήσεων του τρέχοντος χρήστη, ο διακομιστής διαγράφει όλες τις ενεργές περιόδους λειτουργίας, καλώντας το συμβάν Session_OnEnd για κάθε περίοδο λειτουργίας που διαγράφει, κλείνει την εφαρμογή και, στη συνέχεια, καλεί το συμβάν Application_OnEnd. Στη συνέχεια, γίνεται ανασύνθεση του αρχείου Global.asa.

Οι επόμενες αιτήσεις χρήστη θα ξεκινήσουν την εφαρμογή και θα δημιουργήσουν νέες περιόδους λειτουργίας και θα ενεργοποιήσουν τα συμβάντα Application_OnStart και Session_OnStart. Κατά την προβολή μιας σελίδας ASP στη διάρκεια εκτέλεσης του Application_OnStart, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα HTTP 500-12 Γίνεται επανεκκίνηση της εφαρμογής
Αυτό το μήνυμα είναι ακίνδυνο και συνήθως εξαφανίζεται όταν ανανεώσετε τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Αυτό το μήνυμα λάθους μπορεί επίσης να προκληθεί από ένα λογισμικό εντοπισμού ιών ή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Όταν αυτά τα πακέτα λογισμικού σαρώνουν μια εφαρμογή Web των IIS, οι IIS ενδέχεται να συμπεριφερθούν σαν να έχει γίνει τροποποίηση του αρχείου Global.asa και, επομένως, ενδέχεται να κάνουν επανεκκίνηση της εφαρμογής Web. Η απενεργοποίηση του λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και της σάρωσης ιών στο αρχείο Global.asa μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση αυτού του ζητήματος. Εάν στη διάρκεια αυτής της περιόδου πραγματοποιηθεί μια αίτηση προγράμματος-πελάτη GET, ο διακομιστής web θα επιστρέψει ένα μήνυμα λάθους 500-12.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την το ίδιο μήνυμα λάθους που εμφανίζεται στονSite Server 3.0, Commerce Edition, κάντεκ κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
236446 Μήνυμα λάθους: HTTP 1.1 Επανεκκίνηση εφαρμογής (HTTP 1.1 Application Restarting)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 248013 - Τελευταία αναθεώρηση: 4 Ιουλ 2013 - Αναθεώρηση: 1

Οδηγός Microsoft Internet Information Services 6.0

Σχόλια