Μήνυμα λάθους: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση: Είναι συνδεδεμένοι πάρα πολλοί χρήστες 403.9 (Error Message:Access Forbidden: Too Many Users Are Connected 403.9)

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Συμπτώματα

Κατά τη σύνδεσή σας σε μια τοποθεσία Web των IIS (Internet Information Services) 5.0, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση: Είναι συνδεδεμένοι πάρα πολλοί χρήστες

(Access Forbidden: Too Many Users Are Connected)

Αιτία

Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν ο αριθμός των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο διακομιστή υπερβεί το όριο σύνδεσης που έχει οριστεί από το διαχειριστή του διακομιστή Web.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει ο διαχειριστής να αλλάξει τις ρυθμίσεις ορίου σύνδεσης για την τοποθεσία Web.
  1. Ανοίξτε τη Διαχείριση υπηρεσιών Internet (Internet Services Manager).
  2. Κάντε δεξιό κλικ στην τοποθεσία Web και κατόπιν επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες (Properties).
  3. Στη σελίδα ιδιοτήτων της τοποθεσίας Web, επιλέξτε το στοιχείο Συνδέσεις (Connections).
  4. Επιλέξτε Απεριόριστες (Unlimited) ή αυξήστε την τιμή Περιορίζονται σε: (Limited To:) που προκύπτει.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 248074 - Τελευταία αναθεώρηση: 6 Νοε 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια