Εμφανίζεται μήνυμα για τον τερματισμό εφαρμογών στο Office for Mac

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Αν δείτε μήνυμα "να κλείσετε τις ακόλουθες εφαρμογές" κατά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης για το Microsoft Office for Mac

, πατήστε Συνέχεια και μετά κλείστε τις εφαρμογές που αναφέρονται στο μήνυμα. Για να κλείσετε μια εφαρμογή. κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή μενού Apple και στη συνέχεια πατήστε Τερματισμός (Quit)<όνομα εφαρμογής> ή COMMAND Q. Μπορείτε επίσης να κλείσετε μια εφαρμογή αν υπάρχει το εικονίδιό της στο Dock πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο CONTROL, το εικονίδιο και τέλος Τερματισμός (Quit).

Πρέπει επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υπηρεσίες συγχρονισμού (Sync Services) στο Outlook. Για να το κάνετε, εκκινήστε το Outlook, πατήστε διαδοχικά Outlook > Προτιμήσεις (Preferences) και επιλέξτε Υπηρεσίες συγχρονισμού (Sync Services) στην ενότητα Άλλο (Other). Αποεπιλέξτε όλα τα πλαίσια και στη συνέχεια κλείστε το Outlook.

Τώρα, θα πρέπει να μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση για το Office.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το μήνυμα για κλείσιμο εφαρμογών μπορεί επίσης να εμφανιστεί αν κάνετε εγκατάσταση του Microsoft Office for Mac. Πριν εγκαταστήσετε το Office, ακολουθήστε τα ίδια βήματα για να κλείσετε τις εφαρμογές.


Περισσότερες πληροφορίες

Υπάρχει και άλλος τρόπος για να κλείσετε μια εφαρμογή. Στη γραμμή μενού Apple πατήστε Μετάβαση (Go) > Υπολογιστής (Computer), ανοίξτε το σκληρό δίσκο (το προεπιλεγμένο όνομα είναι "Macintosh HD") και στη συνέχεια ανοίξτε διαδοχικά τα στοιχεία Εφαρμογές > Βοηθήματα > Παρακολούθηση δραστηριότητας. Εντοπίστε το όνομα της εφαρμογής, κάντε κλικ για να την επισημάνετε και στη συνέχεια επιλέξτε Τερματισμός διεργασίας (Quit Process).Ακολουθούν μερικά παραδείγματα από τις πιο κοινές εφαρμογές που μπορεί να αναφέρονται στο μήνυμα:
 • Microsoft Word for Mac
 • Microsoft PowerPoint for Mac
 • Microsoft Excel for Mac
 • Microsoft Entourage for Mac
 • Microsoft Outlook for Mac
 • MSN Messenger
 • Safari
 • Auto updater
 • Sync Services
 • Database Daemon
 • Sync Services Agent
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2482074 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Μαΐ 2014 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια