Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: Ένα θέμα ευπάθειας στον Internet Explorer θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας για αυτό το ζήτημα για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής. Το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για να προβάλετε το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση".

Αυτόματη επίλυση

Η επίλυση Fix it που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα δεν προορίζεται ως αντικατάσταση για οποιαδήποτε ενημέρωση ασφαλείας. Συνιστάται να πραγματοποιείτε πάντα εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων ασφαλείας. Ωστόσο, παρέχουμε αυτή τη επίλυση Fix it ως εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης σε ορισμένα σενάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του συμβουλευτικού δελτίου ασφαλείας της Microsoft στο Web: Το συμβουλευτικό δελτίο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 • Τα σενάρια στα οποία ενδέχεται να εφαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης.
 • Παράγοντες που αμβλύνουν τις επιπτώσεις
 • Εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης
 • Συνήθεις ερωτήσειςΣυγκεκριμένα, για να δείτε αυτές τις πληροφορίες, αναζητήστε τον τίτλο "Παράγοντες μετριασμού και προτεινόμενες ενέργειες" και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".

Επίλυση Fix it για αναδρομικά επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ

Αυτή η επίλυση Fix it προσθέτει έναν επιπλέον έλεγχο κατά τον οποίο ελέγχεται εάν κάποιο επικαλυπτόμενο φύλλο στυλ πρόκειται να φορτωθεί αναδρομικά. Εάν συμβαίνει αυτό, η επίλυση Fix it ακυρώνει τη φόρτωση του επικαλυπτόμενου φύλλου στυλ. Αυτή η επίλυση Fix it εκμεταλλεύεται μια δυνατότητα που συνήθως χρησιμοποιείται για επιδιορθώσεις συμβατότητας εφαρμογών. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να τροποποιήσει τις οδηγίες ενός συγκεκριμένου δυαδικού αρχείου κατά τη φόρτωσή του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμοσμένες βάσεις δεδομένων επιδιορθώσεων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την επίλυση Fix it, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Fix it στην κεφαλίδα Ενεργοποίηση (Enable) ή στην κεφαλίδα Απενεργοποίηση (Disable). Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό επίλυσης.
ΕνεργοποίησηΑπενεργοποίηση (Disable)

Γνωστά θέματα

 • Αυτή η επίλυση Fix it ενδέχεται να προκαλέσει κάποια μικρά ζητήματα επιδόσεων εξαιτίας του αυξημένου ελέγχου που απαιτείται για την αποτροπή της φόρτωσης των αρχείων CSS.

Σημειώσεις

 • Αυτή η επίλυση Fix it ενημερώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2011, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση της επίλυσης Fix it από το λογαριασμό LocalSystem.

 • Μέχρι τις 10:30 μ.μ. ώρα Ειρηνικού στις 1/11/2011, οι σύνδεσμοι Fix it σε αυτήν την σελίδα οδηγούσαν λανθασμένα στην επίλυση Fix it του KB2490606. Εάν εγκαταστήσατε την επίλυση Fixit από αυτήν τη σελίδα πριν από αυτήν την ώρα, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την επίλυση Fixit χρησιμοποιώντας τον τρέχοντα σύνδεσμο αυτού του άρθρου.
 • Οι οδηγοί αυτοί ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, οι αυτόματες επιδιορθώσεις λειτουργούν και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη επίλυση Fix it, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένη την ενημέρωση ασφαλείας 2416400. Η ενημέρωση ασφαλείας 2416400 κυκλοφόρησε στις 14 Δεκεμβρίου 2010 και περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο MSRC MS10-090.
 • Πριν εφαρμόσετε κάποια μελλοντική αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer, η οποία περιέχει μια επιδιόρθωση λογισμικού για αυτήν την ευπάθεια, θα πρέπει να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο αυτήν την επίλυση Fix it.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2488013 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια