Περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων Office: 11 Ιανουαρίου 2011

Ισχύει για: Microsoft Outlook 2010Microsoft Office Outlook 2007

Εισαγωγή


Στις τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να διατηρήσετε τους πελάτες μας ασφαλή και ενημερωμένο. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Περισσότερες πληροφορίες


Ενημερώνει όλα τα εξής περιλαμβάνονται στο στις 11 Ιανουαρίου 2011. Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  • 982726 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010: 11 Ιανουαρίου 2011
  • 2483110 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office Outlook 2007 φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας: 11 Ιανουαρίου 2011
  • 2412171 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office Outlook 2007: 11 Ιανουαρίου 2011