Δεν είναι δυνατή η σύνδεση, εάν έχει αλλάξει το γράμμα της μονάδας δίσκου στο διαμέρισμα εκκίνησης

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Συμπτώματα

Αφού προσπαθήσετε να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας με Windows 2000 χρησιμοποιώντας ένα έγκυρο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται αρχικά το παράθυρο διαλόγου Loading your personal settings (Φόρτωση των προσωπικών σας ρυθμίσεων) και κατόπιν το παράθυρο διαλόγου Saving your settings (Αποθήκευση των ρυθμίσεών σας). Ωστόσο, η επιφάνεια εργασίας δεν εμφανίζεται και εμφανίζεται ξανά η οθόνη σύνδεσης Καλώς ορίσατε στα Windows (Welcome to Windows).

Σημείωση Εάν το αρχείο σελιδοποίησης βρίσκεται στο διαμέρισμα συστήματος ή εκκίνησης, ενδέχεται να εμφανιστεί επίσης το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα πριν από την επιστροφή στην οθόνη σύνδεσης "Καλώς ορίσατε στα Windows" (Welcome to Windows):
[Περιορισμένη εικονική μνήμη]
Το σύστημά σας δεν έχει αρχείο σελιδοποίησης ή το αρχείο σελιδοποίησης είναι πολύ μικρό.

([Limited Virtual Memory]
Your system has no paging file, or the paging file is too small.)

Αιτία

Το ζήτημα αυτό μπορεί να προκύψει αν το γράμμα της μονάδας δίσκου στο διαμέρισμα εκκίνησης των Windows 2000 δεν ταιριάζει με το γράμμα της μονάδας δίσκου που εκχωρήθηκε κατά την αρχική εγκατάσταση των Windows 2000. Τα Windows 2000 διατηρούν μια εγγραφή των γραμμάτων μονάδων δίσκων σε μια βάση δεδομένων που βασίζεται στο μητρώο και επαναλαμβάνει την εκχώρηση των γραμμάτων μονάδων δίσκων βάσει των καθολικών μοναδικών χαρακτηριστικών (GUID) που έχουν καταγραφεί για κάθε τόμο. Εάν αλλάξει το GUID του τόμου ή δημιουργηθεί διπλότυπό του (μέσω λογισμικού κλωνοποίησης σκληρού δίσκου), το αρχικό γράμμα της μονάδας δίσκου ενδέχεται να μην εκχωρηθεί ξανά στον τόμο εκκίνησης.

Αυτό ενδέχεται επίσης να προκύψει αν καταργήσετε ένα είδωλο συστήματος/εκκίνησης και, στη συνέχεια, προσπαθήσετε να κάνετε εκκίνηση στην παλιά σκιώδη μονάδα δίσκου, όταν η αρχική κύρια μονάδα δίσκου λείπει ή δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτήν. Αυτό συμβαίνει επειδή το GUID του τόμου για τη σκιώδη μονάδα δίσκου είναι διαφορετικό από εκείνο της αρχικής κύριας μονάδας δίσκου και δεν εκχωρείται στον τόμο αυτό το ίδιο γράμμα μονάδας δίσκου.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο αλλά δεν είναι μέλος τομέα, ίσως χρειαστεί να αντιστοιχίσετε μια σύνδεση στο κοινόχρηστο στοιχείο IPC$ του υπολογιστή χρησιμοποιώντας τις πιστοποιήσεις τοπικού διαχειριστή αυτού του υπολογιστή, για να μπορέσετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα αρχεία Regedit.exe ή Regedt32.exe όπως περιγράφεται παρακάτω, για να κάνετε αλλαγές.

Για να γίνει σύνδεση ή/και αλλαγή του γράμματος της μονάδας δίσκου του τόμου εκκίνησης στο γράμμα που του εκχωρήθηκε αρχικά, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:
net use \\όνομα_απομακρυσμένου_υπολογιστή\IPC$ /user:administrator *
Χρησιμοποιήστε μία από τις εξής διαδικασίες για τη διευκόλυνση των επιδιορθώσεων:
 1. Αφαιρέστε τυχόν κλωνοποιημένους σκληρούς δίσκους οι οποίοι έχουν προστεθεί στον υπολογιστή σας από τότε που άρχισαν να παρουσιάζονται αποτυχίες σύνδεσης, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και έπειτα προσπαθήστε να συνδεθείτε.
 2. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, εκτελέστε το αρχείο Regedit.exe σε έναν άλλο υπολογιστή, για να ανοίξετε και να τροποποιήσετε το μητρώο του υπολογιστή που αντιμετωπίζει το σφάλμα αποτυχίας σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες του ακόλουθου άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), για να αλλάξετε το γράμμα της μονάδας δίσκου στο αρχικό γράμμα που είχε εκχωρηθεί στο διαμέρισμα εκκίνησης:
  223188 Τρόπος επαναφοράς του γράμματος μονάδας δίσκου του συστήματος/εκκίνησης στα Windows

 3. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, εκτελέστε το αρχείο Regedt32.exe ή το αρχείο Regedit.exe σε έναν άλλο υπολογιστή, για να ανοίξετε και να τροποποιήσετε το μητρώο του υπολογιστή που αντιμετωπίζει το σφάλμα αποτυχίας σύνδεσης. Αλλάξτε την ακόλουθη καταχώρηση, για να καταργήσετε την πλήρη διαδρομή της καταχώρησης Userinit.exe ως εξής:

  Αλλαγή από:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:C:\WINNT\system32\userinit.exe
  Αλλαγή σε:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:userinit.exe
  Αφού αλλάξετε την προηγούμενη καταχώρηση μητρώου και μπορέσετε να συνδεθείτε, εκτελέστε τα βήματα που περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) για να εκχωρήσετε ξανά το κατάλληλο γράμμα μονάδας δίσκου στο διαμέρισμα εκκίνησης και κάντε επανεκκίνηση:
  223188 Τρόπος επαναφοράς του γράμματος μονάδας δίσκου του συστήματος/εκκίνησης στα Windows

 4. Δημιουργήστε μια "ψευδή" δομή φακέλου Winnt\System32 στη μονάδα δίσκου στην οποία υποψιάζεστε ότι έχει εκχωρηθεί το αρχικό γράμμα της μονάδας δίσκου για το διαμέρισμα εκκίνησης και, στη συνέχεια, αναπτύξτε και αντιγράψτε το αρχείο Userinit.exe από το CD-ROM των Windows 2000 στο φάκελο Winnt\System32 αυτής της μονάδας δίσκου.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) για να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία, αρκεί να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή τοπικής πολιτικής ασφαλείας\ασφαλείας "Κονσόλα ανάκτησης: Δυνατότητα αντιγραφής δισκετών και πρόσβασης σε όλες τις μονάδες δίσκου και όλους τους φακέλους" (Recovery Console: Allow floppy copy and access to all drives and all folders). Αυτό θα επιτρέψει τη λειτουργία της ακόλουθης εντολής της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), ώστε να αποκτήσετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις μονάδες δίσκων και όλες τις διαδρομές: SET allowallpaths = TRUEΑυτή η εντολή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως πολιτική σε έναν ελεγκτή τομέα για να εφαρμοστεί στον τοπικό υπολογιστή, με χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  235364 Περιγραφή της εντολής SET στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console)

  Αφού εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω και μπορέσετε να συνδεθείτε, εκτελέστε τα βήματα του ακόλουθου άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) για να εκχωρήσετε ξανά το κατάλληλο γράμμα μονάδας δίσκου στο διαμέρισμα εκκίνησης και κάντε επανεκκίνηση:
  223188 Τρόπος επαναφοράς του γράμματος μονάδας δίσκου του συστήματος/εκκίνησης στα Windows

 5. Έχοντας στο σύστημα, ή ενεργοποιημένη, μόνο τη μονάδα δίσκου συστήματος/εκκίνησης, κάνετε εκκίνηση σε μια δισκέτα εκκίνησης DOS ή Windows 9X η οποία περιέχει το αρχείο fdisk.exe και εκτελέστε την εξής εντολή:
  FDISK /MBR
  Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει επανεγγραφή της κύριας εγγραφής εκκίνησης και διαγραφή της υπογραφής δίσκου που σχετίζεται με το GUID του τόμου. Τα Windows 2000 θα εκχωρήσουν τα προεπιλεγμένα γράμματα μονάδων δίσκων και θα σας επιτρέψουν να συνδεθείτε. Κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το FDISK:
  69013 Το FDISK /MBR επανεγγράφει την κύρια εγγραφή εκκίνησης

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
234048 Τρόπος εκχώρησης, δέσμευσης και αποθήκευσης των γραμμάτων μονάδων δίσκων από τα Windows 2000

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 249321 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια