Εφαρμογή κοινόχρηστης περιόδου λειτουργίας δεν λειτουργεί όταν περιλαμβάνει περισσότερα από 200 χρήστες του Lync 2010

Ισχύει για: Lync 2010

Συμπτώματα


Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Microsoft Lync 2010 για να ξεκινήσετε μια διάσκεψη που περιλαμβάνει περισσότερα από 200 χρήστες. Προσπαθείτε να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας κοινής χρήσης εφαρμογών. Σε αυτό το σενάριο, δεν μπορείτε να μοιραστείτε μια εφαρμογή εκτός αν γίνει επανεκκίνηση της υπηρεσίας κοινής χρήσης εφαρμογών μονάδας πολλών σημείων ελέγχου.Σημείωση Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν η διάσκεψη φιλοξενείται σε ένα χώρο συγκέντρωσης Lync Server 2010 Standard Edition. Εάν η διάσκεψη φιλοξενείται σε ένα χώρο συγκέντρωσης Lync Server 2010 Enterprise Edition, εφαρμογή κοινής χρήσης λειτουργεί μετά από αρκετά λεπτά καθυστέρηση.

Αιτία


Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή παρουσιάζεται μια παραβίαση πρόσβασης στη μονάδα πολλών σημείων ελέγχου κοινής χρήσης εφαρμογών.

Επίλυση


Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση παρακάτω:
2514975 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής διασκέψεων: Απριλίου 2011

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".