Δεν μπορείτε να ανοίξετε αρχεία Office for Mac 2011 απευθείας από έναν διακομιστή που υποστηρίζει μόνο Βασικό έλεγχο ταυτότητας σε μια σύνδεση που δεν είναι SSL

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν πώς να ορίσετε ρυθμίσεις χαμηλότερου επιπέδου ασφαλείας ή πώς να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες ασφάλειας σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Προτού κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον που χρησιμοποιείτε. Αν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τυχόν κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του υπολογιστή.

Συμπτώματα

Έχετε εγκαταστήσει εφαρμογές Microsoft Office για Mac 2011 σε έναν υπολογιστή-πελάτη. Από αυτόν τον υπολογιστή πελάτη, προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αρχείο Microsoft Office που είναι αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή Web (για παράδειγμα σε ένα διακομιστή SharePoint) που είναι ρυθμισμένος για Βασικό έλεγχο ταυτότητας. Η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του διακομιστή Web δεν χρησιμοποιεί Secure Sockets Layer (SSL). Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ή να κάνετε λήψη του αρχείου, αντιμετωπίζετε τα ακόλουθα συμπτώματα: 
 • Το αρχείο του Microsoft Office δεν έχει ανοίξει ή ληφθεί. 
 • Δεν λαμβάνετε αίτηση κωδικού πρόσβασης Βασικού ελέγχου ταυτότητας όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου. 
 • Δεν λαμβάνετε μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ανοίξετε το αρχείο. Γίνεται εκκίνηση της σχετικής εφαρμογής Office για Mac 2011. Ωστόσο, το επιλεγμένο αρχείο δεν ανοίγει.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση SSL στο διακομιστή Web. Από προεπιλογή, οι εφαρμογές του Office για Mac 2011 έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και λήψης αρχείων από το διακομιστή Web που χρησιμοποιεί Βασικό έλεγχο ταυτότητας σε μια σύνδεση που δεν είναι SSL.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Δεν συνιστούμε τη χρήση αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης, αλλά παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα, επιτρέψτε στις εφαρμογές του Office για Mac 2011 να συνδεθούν με ένα διακομιστή Web χρησιμοποιώντας το Βασικό έλεγχο ταυτότητας σε μια σύνδεση που δεν είναι SSL.
Προσοχή Η ενεργοποίηση Βασικού ελέγχου ταυτότητας χωρίς SSL ενδέχεται να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια.

Επειδή τα διαπιστευτήρια χρήστη δεν είναι κρυπτογραφημένα για μετάδοση μέσω δικτύου και αποστέλλονται μέσω δικτύου σε μορφή απλού κειμένου, η χρήση του Βασικού ελέγχου ταυτότητας σε μια μη ασφαλή σύνδεση HTTP δεν συνιστάται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες". Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Βασικό έλεγχο ταυτότητας, συνιστούμε να ενεργοποιείτε πάντα την κρυπτογράφηση SSL στο διακομιστή.
Οι ακόλουθες πληροφορίες περιγράφουν τον τρόπο ενεργοποίησης της δυνατότητας των εφαρμογών του Office για Mac 2011 για άνοιγμα αρχείων τύπου Microsoft Office απευθείας από διακομιστή που υποστηρίζει μόνο Βασικό έλεγχο ταυτότητας σε μια σύνδεση που δεν είναι SSL. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο μόνο αν είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιείτε ένα κρυπτογραφημένο κανάλι μεταξύ του χρήστη και του διακομιστή Web. Μια απευθείας καλωδιακή σύνδεση ή μια αποκλειστική γραμμή θα θεωρούνταν βέλτιστες για ασφαλείς συνδέσεις.

Στον υπολογιστή-πελάτη, προσθέστε το κλειδί μητρώου basicauthlevel και την κατάλληλη τιμή
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας ενημερώνουν πώς να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν το τροποποιήσετε σωστά. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου προτού το αλλάξετε. Στη συνέχεια, εάν προκύψει πρόβλημα, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο.

 1. Από το μενού Μετάβαση (Go), κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφα (Documents).
 2. Εκκινήστε το Τερματικό (Terminal).
 3. Στο μήνυμα Τερματικό (Terminal), επικολλήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πατήστε ENTER:
  defaults -currentHost write MicrosoftRegistrationDB hkey_current_user\\hkey_local_machine\\software\\microsoft\\office\\14.0\\common\\internet\\basicauthlevel -int [Authentication]
  Το σύμβολο κράτησης θέσης [Έλεγχος ταυτότητας] είναι μια από τις ακόλουθες τιμές:
  • 0 - Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι απενεργοποιημένος
  • 1 - Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος μόνο για συνδέσεις SSL
  • 2 - Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος για συνδέσεις SSL και για συνδέσεις που δεν είναι SSL

Περισσότερες πληροφορίες

Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη, τυποποιημένη μέθοδος για τη συλλογή πληροφοριών ονόματος και κωδικού πρόσβασης χρήστη. Το πλεονέκτημα του Βασικού ελέγχου ταυτότητας έγκειται στο ότι είναι τμήμα της προδιαγραφής HTTP και υποστηρίζεται από τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Ωστόσο, ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας ζητά από το χρήστη όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται χωρίς κρυπτογράφηση μέσω του δικτύου. Η μέθοδος Βασικού ελέγχου ταυτότητας δεν συνιστάται εκτός εάν είστε βέβαιοι ότι η σύνδεση μεταξύ του χρήστη και του διακομιστή Web είναι ασφαλής (χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, σύνδεση SSL ή απευθείας σύνδεση). Με το Βασικό έλεγχο ταυτότητας, ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μέσω του δικτύου σε μορφή απλού κειμένου. Εάν αυτός ο κωδικός πρόσβασης υποκλαπεί από ένα λαγωνικό δικτύου, ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να προσδιορίσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και χρησιμοποιήσει ξανά αυτά τα διαπιστευτήρια. Εξαιτίας αυτού του κινδύνου για την ασφάλεια, ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας σε μια σύνδεση που δεν είναι SSL απενεργοποιείται από προεπιλογή για εφαρμογές του Microsoft Office.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2498069 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Μαΐ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια