Όταν χρησιμοποιείτε το Windows Update για να ελέγξετε για ενημερώσεις, δεν έχετε την επιλογή λήψης του Windows 7 SP1

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε το Windows Update για να ελέγξετε για ενημερώσεις, ενδέχεται να μην έχετε την επιλογή λήψης του Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Αιτία

Υπάρχουν ορισμένα σενάρια όπου η εγκατάσταση του Windows 7 SP1 μπορεί να μην είναι επιτυχής. Για να αποφύγετε αυτά τα σενάρια, το Windows 7 SP1 δεν παρέχεται μέσω του Windows Update αν ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ζητήματα στον υπολογιστή σας:
 • Το Windows SP1 είναι ήδη εγκατεστημένο ή δεν έχει ακόμη καταργηθεί η εγκατάσταση μιας προέκδοσης του Windows 7 SP1.
 • Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση μιας άλλης ενημέρωσης ώστε να είναι διαθέσιμο το Windows 7 SP1.
 • Ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας εμποδίζει την εγκατάσταση του Windows 7 SP1.
 • Κάποιος αρχεία συστήματος που απαιτούνται για την εγκατάσταση του Windows 7 SP1 λείπουν από τον υπολογιστή σας.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα στις παρακάτω μεθόδους, ξεκινώντας με τη Μέθοδο 1. Εάν η Μέθοδος 1 δεν επιλύσει το ζήτημα, δοκιμάστε τη Μέθοδο 2.

Μέθοδος 1: Βεβαιωθείτε ότι το Windows 7 SP1 δεν είναι ήδη εγκατεστημένο και ότι δεν εκτελείτε μια προέκδοση του Windows 7 SP1


Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής (Computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 2. Ελέγξτε το ενότητα Έκδοση των Windows:
  1. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη Service Pack 1, το Windows 7 SP1 είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
  2. Εάν εμφανίζεται ένας αριθμός έκδοσης (για παράδειγμα, v.153 ή v.720) ύστερα από την ένδειξη Service Pack 1, μια προέκδοση του Windows 7 SP1 είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Για να γίνει διαθέσιμη η επίσημη έκδοση του SP1 από το Windows Update, θα πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση της προέκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 

   Τρόπος κατάργησης εγκατάστασης του Windows 7 SP1.

Μέθοδος 2: Έλεγχος για ενημερώσεις που εκκρεμούν


Ενδέχεται να πρέπει να γίνει εγκατάσταση των ενημερώσεων 2454826, 2534366 και 2533552 στον υπολογιστή σας πριν γίνει διαθέσιμο το Windows 7 SP1 στο Windows Update.

Για να εγκαταστήσετε αυτές τις ενημερώσεις χρησιμοποιώντας το Windows Update, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start)Κουμπί , κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.
 2. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις (Check for updates) και κατόπιν περιμένετε όσο τα Windows αναζητούν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για τον υπολογιστή σας.
 3. Εάν εμφανίζονται σημαντικές ενημερώσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Εγκατάσταση ενημερώσεων (Install updates).
   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 4. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή εάν σας ζητηθεί όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 5. Ελέγξτε ξανά το Windows Update για να δείτε αν το Windows 7 SP1 είναι πλέον διαθέσιμο.
Οι ενημερώσεις 2454826, 2534366 και 2533552 είναι επίσης διαθέσιμες για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ενημερώσεις και τον τρόπο εγκατάστασής τους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
2534366Η εγκατάσταση του Windows 7 Sp1 αποτυγχάνει σε έναν υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένα όλα τα πακέτα γλωσσών, Σφάλμα 0xC0000009A
2533552 Μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη που αποτρέπει την εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος "0xC0000034" όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows 7 SP1 ή το Server 2008 R2 SP1.
2454826 Διατίθεται μια ενημέρωση επιδόσεων και λειτουργικότητας για τα Windows 7 και τον Windows Server 2008 R2

Μέθοδος 3: Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι εγκατεστημένη μια μη συμβατή έκδοση του SafeCentral στον υπολογιστή σας


Το Windows SP1 ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο Windows Update, εάν ορισμένες εκδόσεις του SafeCentral είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. Το SafeCentral είναι ένα πρόγραμμα ασφαλείας που έχει κατασκευαστεί από SafeCentral, Inc.

Εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί την έκδοση 2.9.0.0 του SafeCentral ή παλαιότερες εκδόσεις του, θα πρέπει να ενημερώσετε το SafeCentral πριν την εγκατάσταση του Windows 7 SP1.

Για να εξακριβώσετε εάν το SafeCentral είναι εγκατεστημένο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , στη συνέχεια στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στο στοιχείο Προγράμματα (Programs) και κατόπιν στο στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features).
 2. Αναζητήστε το SafeCentral στη λίστα των προγραμμάτων. Εάν είναι εγκατεστημένη η έκδοση 2.9.0.0 του SafeCentral ή παλαιότερη έκδοσή του, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του SafeCentral για περισσότερες πληροφορίες.

Μέθοδος 4: Ελέγξτε εάν διαθέτετε το πρόγραμμα οδήγησης ενσωματωμένων γραφικών της Intel Igdkmd32.sys ή το Igdkmd64.sys και εάν έχετε αναβαθμίσει αυτό το πρόγραμμα οδήγησης


Το Windows 7 SP1 δεν θα εμφανίζεται στο Windows Update εάν έχετε ένα από τα ακόλουθα αρχεία στον υπολογιστή σας.
 • Igdkmd32.sys (32 bit), εκδόσεις 8.15.10.2104 έως 8.15.10.2141
 • Igdkmd64.sys (64 bit), εκδόσεις 8.15.10.2104 έως 8.15.10.2141
Αυτά τα προγράμματα οδήγησης είναι γνωστό ότι προκαλούν ζητήματα με συγκεκριμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν D2D (Direct2D). Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε αυτά τα προγράμματα οδήγησης μαζί με το Windows Live Mail, σε ορισμένες περιπτώσεις η λειτουργία του Windows Live Mail ενδέχεται να τερματιστεί.

Για να ελέγξετε το πρόγραμμα οδήγησης ενσωματωμένων γραφικών της Intel και την έκδοσή του, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκκινήστε το Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX (DirectX Diagnostic Tool). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων (Search programs and files) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οθόνη (Display).
 3. Σημειώστε το πρόγραμμα οδήγησης και την έκδοση του προγράμματος οδήγησης.
 4. Εάν διαθέτετε το πρόγραμμα οδήγησης ενσωματωμένων γραφικών της Intel και έκδοση του προγράμματος οδήγησης 8.15.10.2104 έως 8.15.10.2141, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή του υπολογιστή σας για να αναζητήσετε νέα έκδοση του προγράμματος οδήγησης.
Η ενημέρωση 2454826 είναι επίσης διαθέσιμη για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft. Αυτή η ενημέρωση μπορεί να βοηθήσει με βελτιώσεις απόδοσης και λειτουργικότητας για αυτό το θέμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ενημέρωση και τον τρόπο εγκατάστασής της, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να διαβάσετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
2454826 Είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση απόδοσης και λειτουργικότητας για Windows 7 και Windows Server 2008 R2

Μέθοδος 5: Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιήσατε vLite για να προσαρμόσετε την εγκατάσταση των Windows 7


Το vLite είναι ένα πρόγραμμα τρίτου κατασκευαστή που χρησιμοποιείται για την προσαρμογή μιας εγκατάστασης των Windows 7. Είναι γνωστό ότι το vLite καταργεί ορισμένα στοιχεία συστήματος των Windows. Εάν είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιήθηκε το vLite για την προσαρμογή της εγκατάστασης των Windows 7, το Windows Update δεν θα προσφέρει την επιλογή εγκατάστασης του Windows 7 SP1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που είναι γνωστό ότι εμφανίζονται με τη χρήση του vLite όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows 7 SP1, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί λαμβάνω ένα μήνυμα σφάλματος ότι λείπουν στοιχεία του συστήματος όταν προσπαθώ να εγκαταστήσω το Windows 7 SP1 .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της μεμονωμένης έκδοσης του Windows 7 SP1, ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε τον τρόπο εγκατάστασης του Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Βήματα για την προσωρινή αντιμετώπιση του ζητήματος vLite

Αν δοκιμάσατε όλα τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, και το Windows Update εξακολουθεί να μην σας παρέχει την επιλογή εγκατάστασης του Windows 7 SP1, μπορείτε να λύσετε προσωρινά αυτό το πρόβλημα με το vLite εγκαθιστώντας το Windows 7 SP1 από το
Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Σημαντικό Η προτεινόμενη μέθοδος για την εγκατάσταση του Windows 7 SP1 είναι η χρήση του Windows Update. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Windows 7 SP1, χρησιμοποιώντας το Windows Update, ανατρέξτε στο θέμα
Εγκατάσταση Windows 7 SP1 . Εάν αποφασίστε νε επιλύστε το ζήτημα πραγματοποιώντας εγκατάσταση του service pack από το Κέντρο λήψης της Microsoft, θα πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένα βήματα πριν την εγκατάσταση του Windows 7 Service Pack 1 από το Κέντρο λήψης της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
2505743 Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν από την εγκατάσταση του Windows 7 Service Pack 1 από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Σημαντικό Εάν δεν ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στο άρθρο 2505743 της Γνωσιακής βάσης, ενδέχεται να μην έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την εγκατάσταση του service pack από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Μέθοδος 6: Πραγματοποιήστε λήψη του Windows 7 SP1 από το Κέντρο λήψης της Microsoft

Εάν δοκιμάσατε όλες τις παραπάνω μεθόδους και ακόμα δεν είναι διαθέσιμο το Windows 7 SP1 από το Windows Update, κάντε λήψη του Windows 7 SP1 από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2498452 - Τελευταία αναθεώρηση: 31 Ιαν 2014 - Αναθεώρηση: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

Σχόλια