Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: Ένα θέμα ευπάθειας στο MHTML θα μπορούσε να επιτρέψει κοινοποίηση πληροφοριών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας για αυτό το ζήτημα για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής. Το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για να προβάλετε το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση".

Αυτόματη επίλυση

Η λύση fixit που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα δεν προορίζεται ως αντικατάσταση για οποιαδήποτε ενημέρωση ασφαλείας. Συνιστάται να πραγματοποιείτε πάντα εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων ασφαλείας. Ωστόσο, παρέχουμε αυτή τη λύση fixit ως εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης για ορισμένα σενάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του συμβουλευτικού δελτίου ασφαλείας της Microsoft στο Web: Το συμβουλευτικό δελτίο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  • Τα σενάρια στα οποία ενδέχεται να εφαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λύση.
  • Μη αυτόματος τρόπος εφαρμογής της λύσης.
Συγκεκριμένα, για να δείτε αυτές τις πληροφορίες, αναπτύξτε την κεφαλίδα Παράγοντες μετριασμού και προτεινόμενες ενέργειες.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την επίλυση fixit, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Fix it στην κεφαλίδα Ενεργοποίηση (Enable) ή στην κεφαλίδα Απενεργοποίηση (Disable). Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό επίλυσης Fix it.
ΕνεργοποίησηΑπενεργοποίηση
Για κλείδωμα του MHTMLΓια αναίρεση του κλειδώματος του MHTML
Σημειώσεις
  • Οι οδηγοί αυτοί ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, οι αυτόματες επιδιορθώσεις λειτουργούν και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
  • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2501696 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια