Όταν κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου με όλους, προκύπτουν μη αναμενόμενα αποτελέσματα


Συμπτώματα


Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Προσπαθείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου με Όλους (Everyone) και να εφαρμόσετε δικαιώματα ανάγνωσης στον φάκελο, ακολουθώντας αυτά τα βήματα:
  1. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κοινή χρήση (Sharing) και κατόπιν στο στοιχείο Κοινή χρήση (Share) για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση αρχείων (File Sharing).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση αρχείων (File Sharing), πληκτρολογήστε Όλοι (Everyone) στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Από προεπιλογή, εφαρμόζονται δικαιώματα ανάγνωσης για το αντικείμενο Όλοι (Everyone).
  4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Κοινή χρήση (Share) και κατόπιν στο στοιχείο Τέλος (Done).
Μετά από αυτά τα βήματα, θα πρέπει να έχει γίνει κοινή χρήση του φακέλου με Όλους (Everyone) και να έχουν εφαρμοστεί δικαιώματα ανάγνωσης. Για να το επιβεβαιώσετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κοινή χρήση (Sharing) και κατόπιν στο στοιχείο Κοινή χρήση για προχωρημένους (Advanced Sharing) για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση για προχωρημένους (Advanced Sharing).
  3. Το παράθυρο Κοινή χρήση για προχωρημένους (Advanced Sharing) ενδέχεται να εμφανίζει δικαιώματα πλήρους ελέγχου για Όλους (Everyone).
Αυτό το σενάριο μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, επειδή αναμένετε να δείτε δικαιώματα ανάγνωσης σε αυτό το παράθυρο διαλόγου. Αυτό το σενάριο είναι πιο πιθανό να προκύψει όταν κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου του οποίου τα δικαιώματα κοινής χρήσης δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμα. Για παράδειγμα, το σενάριο δεν προκύπτει για έναν φάκελο που είναι υποφάκελος στο προφίλ του χρήστη όπως ένας φάκελος στην επιφάνεια εργασίας.

Αιτία


Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή τα παράθυρα διαλόγου Κοινή χρήση αρχείων (File Sharing) και Κοινή χρήση για προχωρημένους (Advanced Sharing) εμφανίζουν διαφορετικές ρυθμίσεις κοινής χρήσης που βασίζονται σε διαφορετικές περιγραφές ασφαλείας. Αυτά τα πλαίσια διαλόγου λειτουργούν με διαφορετικές περιγραφές ασφαλείας και επιστρέφουν πληροφορίες από αυτές. Αυτό το ζήτημα δεν δημιουργεί ευπάθεια ασφαλείας επειδή τα δικαιώματα ασφαλείας που είναι σε ισχύ είναι ο πιο περιοριστικός συνδυασμός των περιγραφών. Επομένως, σε αυτό το σενάριο, τα δικαιώματα που ισχύουν είναι "Ανάγνωση" για Όλους (Everyone)