Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν παρακολουθείται στο Microsoft Dynamics CRM όταν πολλές εταιρείες έχουν ρυθμιστεί για ένα χρήστη

Ισχύει για: Microsoft Dynamics CRM 2011

Συμπτώματα


Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:

Ο χρήστης A έχει πρόσβαση σε εταιρεία Y και Z οργανισμό στο Microsoft Dynamics CRM.

Ο χρήστης Α ρυθμίζει τις παραμέτρους του Microsoft Dynamics CRM για Microsoft Office Outlook για εταιρεία Y και Z του οργανισμού.

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον οργανισμό Z δεν παρακολουθείται στο διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM.

Αιτία


Μπορείτε να έχετε μόνο μία "Συγχρονισμός εταιρεία". Η δεύτερη εταιρεία είναι μια δευτερεύουσα οργανισμός. Μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα του Microsoft Dynamics CRM, αλλά δεν μπορείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση, συγχρονισμός δεδομένων ή ετικέτα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον δευτερεύοντα οργανισμό.


Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Εάν χρειάζεστε δύο εταιρείες να είναι "Συγχρονισμός οργανισμοί", πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ξεχωριστό λογαριασμό Microsoft Exchange για κάθε οργανισμό.