Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν από την εγκατάσταση του Windows 7 SP1 και του Windows Server 2008 R2 SP1 από το Κέντρο λήψης της Microsoft

Περίληψη

Το Windows 7 SP1 και ο Windows Server 2008 R2 SP1 αποτελούν ενημερώσεις των Windows 7 και Windows Server 2008 R2 που περιέχουν επιδιορθώσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στο παρελθόν για συγκεκριμένα ζητήματα αξιοπιστίας, απόδοσης και συμβατότητας. Πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένα βήματα πριν από την εγκατάσταση του Windows 7 SP1 ή του Windows Server 2008 R2 SP1 προκειμένου να είστε βέβαιοι ότι η εγκατάσταση θα γίνει με επιτυχία. Τα προτεινόμενα βήματα προετοιμασίας είναι τα εξής:

 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα σημαντικά δεδομένα σας (η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται πάντα πριν από την εγκατάσταση μιας σημαντικής ενημέρωσης λογισμικού)
 2. Ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης υλικού (τα κύρια προγράμματα οδήγησης προς ενημέρωση αποτελούν το πρόγραμμα οδήγησης βίντεο, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, το πρόγραμμα οδήγησης κάρτας δικτύου)
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί όλες οι Ενημερώσεις των Windows(εκτός από το Windows 7 SP1 ή τον Windows Server 2008 R2 SP1). Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ενημερωμένα
  Εγκαταστήσετε τις Ενημερώσεις των Windows KB2454826, KB2534366 και KB2533552 (αυτές οι ενημερώσεις θα συμβάλουν στην επιτυχή εγκατάσταση του service pack)
 4. Πραγματοποιήστε έλεγχο για ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας
 5. Εκτελέστε το Windows Update και εγκαταστήσετε το Windows 7 SP1 ή τον Windows Server 2008 R2 SP1
  Ή,
  Εγκαταστήστε το Windows 7 SP1 ή τον Windows Server 2008 R2 από το Κέντρο λήψης της Microsoft
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση αυτών των βημάτων, συμβουλευτείτε τα λεπτομερή βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" αυτού του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντικό: Πριν από την εγκατάσταση του SP1 βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: Δημιουργείστε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων σας

Δημιουργείστε αντίγραφα ασφαλείας σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, DVD ή CD, μονάδα flash USB ή φάκελο δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ανατρέξτε στη ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας.

Βήμα 2: Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών


Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών, όπως απαιτείται. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το Windows Update στον Πίνακα ελέγχου ή μεταβαίνοντας στην τοποθεσία Web του κατασκευαστή συσκευής.

Σημαντικό Εάν χρησιμοποιείτε μια ενσωματωμένη συσκευή γραφικών της Intel, υπάρχουν γνωστά ζητήματα με ορισμένες εκδόσεις του προγράμματος οδήγησης ενσωματωμένης συσκευής γραφικών της Intel και με εφαρμογές με δυνατότητα D2D, όπως ορισμένες εκδόσεις της Αλληλογραφίας των Windows.

Βήμα 3: Μεταβείτε στο Windows Update και εγκαταστήστε τις Ενημερώσεις των Windows KB2454826, KB2534366 ή KB2533552 εφόσον είναι διαθέσιμες

Εκτελέστε το Windows Update και εφόσον είναι διαθέσιμη η επιλογή εγκατάστασης, εγκαταστήστε τις ενημερώσεις KB2454826, KB2534366 ή KB2533552. Εάν εγκαταστήσετε το service pack από το Κέντρο λήψης της Microsoft και δεν εγκαταστήσετε αυτές τις ενημερώσεις, ενδέχεται σε σπάνιες περιπτώσεις να αντιμετωπίσετε σφάλμα διακοπής στα Windows.

Αυτές οι ενημερώσεις θα εγκατασταθούν αυτόματα κατά την εγκατάσταση του service pack χρησιμοποιώντας το Windows Update. Ωστόσο, αυτές οι ενημερώσεις δεν εγκαθίστανται αυτόματα κατά την εγκατάσταση του service pack από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Βήμα 4: Πραγματοποιήστε έλεγχο για ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας

Πραγματοποιήστε έλεγχο για λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας λογισμικό προστασίας από ιούς. Εάν δεν έχετε αυτή τη στιγμή εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας λογισμικό προστασίας από ιούς και από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, η Microsoft σας προσφέρει το Microsoft Security Essentials, δωρεάν λογισμικό προστασίας από ιούς, λήψη του οποίου μπορείτε να πραγματοποιήσετε από την τοποθεσία Microsoft Security Essentials.

Μπορείτε, επίσης, να επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της Microsoft για τις Υπηρεσίες παροχής λογισμικού ασφάλειας πελατών όπου θα βρείτε λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτων κατασκευαστών.

Σημαντικό Εάν ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και εγκαταστήσετε το SP1, ενδέχεται να εμφανιστούν μπλε οθόνες ή ένα σφάλμα του Windows Update όπως το 8007f0f4 ή το FFFFFFFF. Εάν εντοπιστεί κακόβουλο λογισμικό, δεν θα είναι δυνατή η εγκατάσταση του SP1 από το Windows Update.

Βήμα 5: Εγκαταστήστε το Windows 7 SP1 ή τον Windows Server 2008 R2 SP1


Μεταβείτε στην τοποθεσία Windows Update και εγκαταστήστε το Windows 7 SP1 ή τον Windows Server 2008 R2 SP1. Σε περίπτωση που το Windows Update δεν σας προσφέρει την επιλογή να εγκαταστήσετε το service pack, συμβουλευτείτε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 2498452. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα στην εγκατάσταση του service pack από το Windows Update, συμβουλευτείτε το άρθροΑντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την εγκατάσταση ενός service pack για τα Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του SP1 χρησιμοποιώντας το Windows Update, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εγκατάστασης του Windows 7 SP1

Ή,

Εγκαταστήστε το Windows 7 SP1 ή τον Windows Server 2008 R2 από το Κέντρο λήψης της Microsoft. Το Κέντρο λήψης προσφέρειτο πακέτο εγκατάστασης δικτύου για το Windows 7 SP1 για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και προγραμματιστές.

Περισσότερες σημειώσεις εγκατάστασης

 • Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε συνδέσει σε πρίζα. Επίσης, μην αποσυνδέσετε ή κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
 • Θα σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει την εργασία σας και κλείστε όλα τα ανοικτά προγράμματα πριν ξεκινήσετε.
 • Η εγκατάσταση του service pack από το Κέντρο λήψης της Microsoft απαιτεί λίγο περισσότερο χώρο στο σκληρό δίσκο από την εγκατάσταση του service pack από το Windows Update. Εάν ο χώρος στο σκληρό δίσκο δεν επαρκεί για την εγκατάσταση του service pack, θα σας ζητηθεί να αποδεσμεύσετε επιπλέον χώρο στο σκληρό δίσκο.

Γνωστά ζητήματα

Προγράμματα οδήγησης συσκευών ενσωματωμένων γραφικών της Intel. Οι εκδόσεις του προγράμματος οδήγησης συσκευών ενσωματωμένων γραφικών της Intel, οι οποίες είναι γνωστό ότι είναι προβληματικές, είναι το Igdkmd32.sys και Igdkmd64.sys, εκδόσεις 8.15.10.2104 έως 8.15.10.2141. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα γνωστό ζήτημα με αυτά τα προγράμματα οδήγησης και με την Αλληλογραφία των Windows, ανατρέξτε στο άρθρο 2505524 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά) της Γνωσιακής βάσης της Microsoft.

Για να διαπιστώσετε εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης ενσωματωμένης συσκευής γραφικών της Intel Igdkmd32.sys ή το Igdkmd64.sys εκδόσεις 8.15.10.2104 έως 8.15.10.2141, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Εκκινήστε το Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX (DirectX Diagnostic Tool). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οθόνη (Display).
 3. Σημειώστε το πρόγραμμα οδήγησης και την έκδοση του προγράμματος οδήγησης.
 4. Εάν διαθέτετε το πρόγραμμα οδήγησης ενσωματωμένων γραφικών της Intel Igdkmd32.sys ή το Igdkmd64.sys, εκδόσεις 8.15.10.2104 έως 8.15.10.2141, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή του υπολογιστή σας για να αναζητήσετε νέα έκδοση του προγράμματος οδήγησης και, στη συνέχεια, κάντε λήψη και εγκατάσταση αυτού του προγράμματος οδήγησης.

Περισσότεροι πόροι

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
971759 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή μεταφοράς των δεδομένων σας σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα 8007f0f4 ή το FFFFFFFF του Windows Update, ανατρέξτε στην ενότητα Σφάλμα 8007f0f4 ή FFFFFFFF του Windows Update.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2505743 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια