Σφάλμα: "Δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση ενός ή περισσότερων στοιχείων ελέγχου ActiveX", κατά την εκκίνηση της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC)

Συμπτώματα

Όταν κάνετε εκκίνηση της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (κονσόλα MMC) όπως services.msc ή gpedit.msc, μπορεί να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση ενός ή περισσότερων στοιχείων ελέγχου ActiveX για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους: 1) Οι τρέχουσες ρυθμίσεις ασφάλειας απαγορεύουν την εκτέλεση των στοιχείων ελέγχου ActiveX σε αυτήν τη σελίδα ή 2) Έχετε αποκλείσει τον εκδότη ενός από τα στοιχεία ελέγχου. Ως αποτέλεσμα, η σελίδα ίσως δεν θα εμφανίζεται σωστά.

Επίσης, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή OK, στο μήνυμα σφάλματος, θα λάβετε ξανά το ίδιο μήνυμα σφάλματος.

Οι μικροεφαρμογές της πλαϊνής γραμμής της επιφάνειας εργασίας ενδέχεται επίσης να πάψουν να λειτουργούν και να εμφανίζονται ως μαύρα τετράγωνα με πράσινη κατακόρυφη γραμμή προς το κέντρο.


Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

322756Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα στις παρακάτω μεθόδους, ξεκινώντας με τη μέθοδο 1. Εάν η μέθοδος 1 δεν επιλύσει το ζήτημα, δοκιμάστε τη μέθοδο 2.

Μέθοδος 1:


Για να αλλάξουμε εμείς την τιμή μητρώου για το στοιχείο Δεδομένα τιμής (Value data) στο δευτερεύον κλειδί Ζώνες (Zones) σε 0 για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Στο πλαίσιο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".
Σημειώσεις
 • Αυτό το πακέτο θα αλλάξει την τιμή μητρώου για το στοιχείο Δεδομένα τιμής (Value data) στο δευτερεύον κλειδί Ζώνες (Zones) σε 0 για λογαριασμό σας.
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από τον χρήστη

Επεξεργαστείτε το μητρώο για να αλλάξετε το στοιχείο "Δεδομένα τιμής" στη ρύθμιση μητρώου "Ζώνες".

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search)
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή regedit.exe στην περιοχή Προγράμματα (Programs)
 3. Μεταβείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου και κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί “0”.
 4. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
 5. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο 1200 και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 1 ή 0 για να αντικαταστήσετε την υπάρχουσα τιμή 3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK
 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου
 8. Εκκινήστε μια Κονσόλα MMC για έλεγχο του προβλήματος

Οι τιμές 0, 1 και 3 σχετίζονται με την ακόλουθη συμπεριφορά:
 • 0 = Ενεργοποιημένη ή η ενέργεια επιτρέπεται
 • 1 = Ερώτηση
 • 3 = Απενεργοποιημένη ή η ενέργεια δεν επιτρέπεται
Σημείωση Αν πληκτρολογήσετε 1 στο πλαίσιο "Δεδομένα τιμής", θα λάβετε την ακόλουθη ερώτηση όταν εκκινήσετε το Microsoft Project:
Θέλετε να επιτρέψετε την εκτέλεση λογισμικού, όπως είναι οι προσθήκες και τα στοιχεία ελέγχου ActiveX;
Επίσης, θα λάβετε την ακόλουθη ερώτηση άλλες φορές όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Project.
Αν δεν θέλετε να λάβετε αυτή την ερώτηση, πληκτρολογήστε 0 στο πλαίσιο "Δεδομένα τιμής".


Μέθοδος 2:


Για να διαγράψουμε εμείς την επιπλέον ζώνη από το δευτερεύον κλειδί Ζώνες (Zones) για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".


Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από τον χρήστη

Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υπάρχει, κάντε τα εξής:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην εντολήΕκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αναπτύξτε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 3. Διαγράψτε την επιπλέον ζώνη από το δευτερεύον κλειδί Ζώνες (Zones)
  Σημείωση: Η επιπλέον ζώνη είναι ένας αριθμός με ψευδές γραφικό που αναφέρεται πριν από τον αριθμό ζώνης 0. Ο αριθμός με ψευδές γραφικό φαίνεται όπως μια μικρογραφία με κεφαλαία του γράμματος "L"
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου
 5. Εκκινήστε μια Κονσόλα MMC για έλεγχο του προβλήματος

Με αυτήν την ενέργεια επιλύθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε εάν το πρόβλημα επιλύθηκε. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε τελειώσει με αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτή τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2506343 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Φεβ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια