Ο κωδικός διάστασης εξακολουθεί να εμφανίζεται σε μια γραμμή εγγραφών ακόμα και όταν ο κωδικός διάστασης διαγράφεται μετά από την επαλήθευση του λογαριασμού ισοζύγισης στο Microsoft Dynamics NAV

Ισχύει για: Dynamics NAV 2009Microsoft Dynamics NAV 5.0

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV 2009 για όλες τις χώρες και για όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

Συμπτώματα


Ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να επικυρώσετε το λογαριασμό ισολογισμού σε μια γραμμή εγγραφών στο Microsoft Dynamics NAV. Στη συνέχεια, να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο ένα τμήμα κώδικα στη γραμμή εγγραφών και στη συνέχεια επικύρωση λογαριασμού ισοζύγισης ξανά. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κωδικός διάστασης εξακολουθεί να εμφανίζεται στη γραμμή εγγραφών ακόμα και όταν ο κωδικός διάστασης διαγράφεται.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1
 • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Άρθρο της Γνωσιακής Βάσης δεν είναι πλέον απαραίτητη. Τα προβλήματα που δεν μπορούν να αναπαραχθούν με μια τρέχουσα έκδοση του προγράμματος-πελάτη. Καταργήστε το άρθρο KB.


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Προσθέσετε μια νέα τοπική μεταβλητή στη συνάρτηση CreateDim στον πίνακα γραμμή καταχώρησης γ / (81) και, στη συνέχεια, καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
  • Όνομα: GenJnlLine2
  • Τύπος δεδομένων: εγγραφή
  • Δευτερεύων τύπος: Γραμμή εγγραφών γ / λ (πίνακας 81)
 2. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση CreateDim στον πίνακα γραμμή καταχώρησης γ / (81) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...IF "Line No." <> 0 THEN
  DimMgt.UpdateJnlLineDefaultDim(
  DATABASE::"Gen. Journal Line","Journal Template Name",
  "Journal Batch Name","Line No.",0,
  "Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code");
  ...

  Αντικατάσταση κώδικα
  ...IF "Line No." <> 0 THEN BEGIN
  DimMgt.UpdateJnlLineDefaultDim(
  DATABASE::"Gen. Journal Line","Journal Template Name",
  "Journal Batch Name","Line No.",0,
  "Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code");
  IF GenJnlLine2.GET("Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.") THEN
  IF ("Shortcut Dimension 1 Code" <> GenJnlLine2."Shortcut Dimension 1 Code") OR
  ("Shortcut Dimension 2 Code" <> GenJnlLine2."Shortcut Dimension 2 Code")
  THEN BEGIN
  GenJnlLine2."Shortcut Dimension 1 Code" := "Shortcut Dimension 1 Code";
  GenJnlLine2."Shortcut Dimension 2 Code" := "Shortcut Dimension 2 Code";
  GenJnlLine2.MODIFY;
  GET("Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.");
  END;
  END;
  ...

 3. Προσθέσετε μια νέα τοπική μεταβλητή στη συνάρτηση CreateDim στον πίνακα γραμμή εγγραφών ειδών (83), και στη συνέχεια καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
  • Όνομα: ItemJnlLine2
  • Τύπος δεδομένων: εγγραφή
  • Δευτερεύων τύπος: γραμμή εγγραφών ειδών (83 πίνακα)
 4. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση CreateDim στον πίνακα γραμμή εγγραφών ειδών (83) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...IF "Line No." <> 0 THEN
  DimMgt.UpdateJnlLineDefaultDim(
  DATABASE::"Item Journal Line",
  "Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.",0,
  "Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code");
  ...

  Αντικατάσταση κώδικα
  ...IF "Line No." <> 0 THEN BEGIN
  DimMgt.UpdateJnlLineDefaultDim(
  DATABASE::"Item Journal Line",
  "Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.",0,
  "Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code");
  IF ItemJnlLine2.GET("Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.") THEN
  IF ("Shortcut Dimension 1 Code" <> ItemJnlLine2."Shortcut Dimension 1 Code") OR
  ("Shortcut Dimension 2 Code" <> ItemJnlLine2."Shortcut Dimension 2 Code")
  THEN BEGIN
  ItemJnlLine2."Shortcut Dimension 1 Code" := "Shortcut Dimension 1 Code";
  ItemJnlLine2."Shortcut Dimension 2 Code" := "Shortcut Dimension 2 Code";
  ItemJnlLine2.MODIFY;
  GET("Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.");
  END;
  END;
  ...

 5. Προσθέσετε μια νέα τοπική μεταβλητή στη συνάρτηση CreateProdDim στον πίνακα γραμμή εγγραφών ειδών (83), και στη συνέχεια καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
  • Όνομα: ItemJnlLine2
  • Τύπος δεδομένων: εγγραφή
  • Δευτερεύων τύπος: γραμμή εγγραφών ειδών (83 πίνακα)
 6. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση CreateProdDim στον πίνακα γραμμή εγγραφών ειδών (83) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...IF "Line No." <> 0 THEN
  DimMgt.UpdateJnlLineDefaultDim(
  DATABASE::"Item Journal Line",
  "Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.",0,
  "Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code");
  ...

  Αντικατάσταση κώδικα
  ...IF "Line No." <> 0 THEN BEGIN
  DimMgt.UpdateJnlLineDefaultDim(
  DATABASE::"Item Journal Line",
  "Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.",0,
  "Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code");
  IF ItemJnlLine2.GET("Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.") THEN
  IF ("Shortcut Dimension 1 Code" <> ItemJnlLine2."Shortcut Dimension 1 Code") OR
  ("Shortcut Dimension 2 Code" <> ItemJnlLine2."Shortcut Dimension 2 Code")
  THEN BEGIN
  ItemJnlLine2."Shortcut Dimension 1 Code" := "Shortcut Dimension 1 Code";
  ItemJnlLine2."Shortcut Dimension 2 Code" := "Shortcut Dimension 2 Code";
  ItemJnlLine2.MODIFY;
  GET("Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.");
  END;
  ...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1
 • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".