Λίστα όλων των πακέτων SharePoint 2010 και Office Server 2010 SP1

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει όλα τα πακέτα για το Microsoft SharePoint 2010 και Office Server 2010 Service Pack 1 (SP1) και τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησής τους.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

 
Όλα τα πακέτα SP1 είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση των παρακάτω service pack για κάθε προϊόν που έχετε εγκαταστήσει.

Όνομα πακέτου Τρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 1 Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 64 bit.
2460045 Περιγραφή του SharePoint Server 2010 SP1
Microsoft SharePoint και Project Server 2010 Service Pack 1 Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 64 bit.
2460047 Περιγραφή του Project Server 2010 SP1
Microsoft Office Online Service Pack 1 Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 64 bit.
2460073 Περιγραφή του Office Online SP1
Microsoft Search Server 2010 Service Pack 1 Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 64 bit.
2460070 Περιγραφή του Search Server 2010 SP1
Microsoft FAST Search Server 2010 για SharePoint Service Pack 1 Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 64 bit.
2460039 Περιγραφή του FAST Search Server 2010 για SharePoint SP1
Microsoft Groove Server 2010 Service Pack 1 Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 64 bit.
2460067 Περιγραφή του Groove Server 2010 SP1
Microsoft 2010 Server Language Pack Service Pack 1 Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 64 bit.
2460056 Περιγραφή του Office Servers 2010 Language Pack SP1
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1 Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 64 bit.
2460058 Περιγραφή του SharePoint Foundation 2010 SP1
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack Service Pack 1 Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 64 bit.
2460059 Περιγραφή του SharePoint Foundation 2010 Language Pack SP1
Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum Service Pack 1 Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 64 bit.
2460054 Περιγραφή του SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum SP1

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2510766 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια