Πληροφορίες ανάπτυξης μηχανής Microsoft Malware Protection Engine

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της μηχανής Malware Protection Engine. Αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις απαιτήσεις επανεκκίνησης, τις πληροφορίες κατάργησης και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επαληθεύσετε ότι η εγκατάσταση των ενημερώσεων ήταν επιτυχής.


Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
 • Microsoft Forefront Security για SharePoint Service Pack 3
 • Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection
 • Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection Service Pack 1
 • Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού της Microsoft
 • Microsoft Security Essentials
 • Microsoft Security Essentials Prerelease
 • Windows Defender για Windows 8
 • Windows Defender για Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 και Windows Server 2008 R2
 • Windows Defender Offline
 • Microsoft Intune Endpoint Protection
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επηρεαζόμενο λογισμικό, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα του συμβουλευτικού δελτίου ασφάλειας της Microsoft:

Περισσότερες πληροφορίες

Windows Defender για Windows 8

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν απαιτείται επανεκκίνηση για αυτήν την ενημέρωση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαραίτητες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημέρωση και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν οι απαραίτητες υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να τερματιστούν για οποιονδήποτε λόγο ή εάν κάποια απαραίτητα αρχεία βρίσκονται σε χρήση, αυτή η ενημέρωση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί επανεκκίνηση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
887012 Λόγοι για τους οποίους μπορεί να ζητηθεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης ασφάλειας σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows

Πληροφορίες κατάργησης

Είναι δυνατή η κατάργηση αυτής της ενημέρωσης από τα Windows 8.

Επαλήθευση εγκατάστασης της ενημέρωσης

Για να επαληθεύσετε ότι η ενημέρωση εκτελέστηκε σε ένα επηρεαζόμενο σύστημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε τον Windows Defender στα Windows 8, πατήστε το πλήκτρο των Windows για το άνοιγμα της οθόνης Έναρξη (Start) και πληκτρολογήστε Windows Defender. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Windows Defender.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ενημέρωση (Update).


  Σημείωση Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή "Ενημέρωση" για τη μη αυτόματη ενημέρωση των ορισμών ιών και του λογισμικού κατασκοπίας από τη Microsoft.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια (Help) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες (About).
 4. Σημειώστε τον αριθμό έκδοσης της μηχανής. Η εγκατάσταση της ενημέρωσης θα είναι επιτυχής εάν ο αριθμός έκδοσης της μηχανής Microsoft Malware Protection Engine ή εάν ο αριθμός έκδοσης του πακέτου υπογραφών αντιστοιχεί ή είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό έκδοσης 1.1.9506.0. 

Windows Defender για Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 και Windows Server 2008 R2

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν απαιτείται επανεκκίνηση για αυτήν την ενημέρωση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαραίτητες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημέρωση και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν οι απαραίτητες υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να τερματιστούν για οποιονδήποτε λόγο ή εάν κάποια απαραίτητα αρχεία βρίσκονται σε χρήση, αυτή η ενημέρωση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί επανεκκίνηση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
887012 Λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης ασφαλείας σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows

Πληροφορίες κατάργησης

Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης δεν είναι δυνατό να καταργηθεί από τα Windows XP ή από τον Windows Server 2003. Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης μπορεί να καταργηθεί από τα Windows Vista και τα Windows 7.

Επαλήθευση της εγκατάστασης ενημέρωσης

Για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημέρωση έχει εφαρμοστεί σε ένα σύστημα που επηρεάζεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Βοήθεια (Help) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχετικά με το Windows Defender (About Windows Defender).
 2. Σημειώστε τον αριθμό έκδοσης της μηχανής. Η εγκατάσταση της ενημέρωσης θα είναι επιτυχής εάν ο αριθμός έκδοσης της μηχανής Malware Protection Engine ή εάν ο αριθμός έκδοσης του πακέτου υπογραφών αντιστοιχεί ή είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό έκδοσης της εγκατάστασης που προσπαθείτε να επαληθεύσετε. 
Σημείωση Το Windows Defender ενδέχεται να απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του Microsoft Security Essentials (MSE) ή του Forefront Endpoint Protection (FEP). Αυτό δεν είναι σφάλμα, καθώς το MSE και το FEP αποτελούν λειτουργικά υπερσύνολα του Windows Defender. Το τρέχον ενεργό προϊόν θα λάβει τις αντίστοιχες ενημερώσεις μηχανής και ορισμών.
Microsoft Forefront Client Security

Απαίτηση επανεκκίνησης


Αυτή η ενημέρωση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαραίτητες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημέρωση και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν οι απαραίτητες υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να τερματιστούν για οποιονδήποτε λόγο ή εάν κάποια απαραίτητα αρχεία βρίσκονται σε χρήση, αυτή η ενημέρωση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί επανεκκίνηση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
887012 Λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης ασφαλείας σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows

Πληροφορίες κατάργησης

Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης δεν είναι δυνατό να καταργηθεί όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Forefront Client Security.

Επαλήθευση της εγκατάστασης ενημέρωσης

Για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημέρωση έχει εφαρμοστεί σε ένα σύστημα που επηρεάζεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, δίπλα από το εικονίδιο της Βοήθειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πληροφορίες για το Microsoft Forefront Client Security.
 2. Σημειώστε τον αριθμό έκδοσης της μηχανής. Η εγκατάσταση της ενημέρωσης θα είναι επιτυχής εάν ο αριθμός έκδοσης της μηχανής Malware Protection Engine ή εάν ο αριθμός έκδοσης του πακέτου υπογραφών αντιστοιχεί ή είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό έκδοσης της εγκατάστασης που προσπαθείτε να επαληθεύσετε.

Microsoft Forefront Security για SharePoint

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημέρωση είναι αυτόματη και δεν απαιτεί επανεκκίνηση.

Η υπηρεσία ενημέρωσης ασφαλείας του Forefront Server ενημερώνει αυτόματα τη μηχανή Malware Protection Engine στο Forefront Security για το SharePoint. Ωστόσο, σε συστήματα που εκτελούν το Forefront Security για το SharePoint και στους οποίους οι χρήστες έχουν απενεργοποιήσει τη μηχανή Malware Protection Engine, οι χρήστες θα πρέπει να ενεργοποιήσουν ξανά τη μηχανή χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαχειριστή. Όταν ενεργοποιηθεί ξανά, κάντε κλικ στο στοιχείο Άμεση ενημέρωση (Update Now) για την ενημέρωση της μηχανής.

Πληροφορίες κατάργησης

Αυτή η ενημέρωση δεν μπορεί να καταργηθεί.

Επαλήθευση της εγκατάστασης ενημέρωσης

Για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημέρωση έχει εφαρμοστεί σε ένα σύστημα που επηρεάζεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στο Forefront Administrator, κάντε κλικ στο στοιχείο Ενημερώσεις προγράμματος σάρωσης (Scanner Updates) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Malware Protection Engine.
 2. Σημειώστε τον αριθμό έκδοσης της μηχανής. Η εγκατάσταση της ενημέρωσης θα είναι επιτυχής εάν ο αριθμός έκδοσης της μηχανής Malware Protection Engine ή εάν ο αριθμός έκδοσης του πακέτου υπογραφών αντιστοιχεί ή είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό έκδοσης της εγκατάστασης που προσπαθείτε να επαληθεύσετε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων των μηχανών του Forefront Security για το SharePoint, μεταβείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα του TechNet: 

System Center Endpoint Protection

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημέρωση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαραίτητες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημέρωση και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν οι απαραίτητες υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να τερματιστούν για οποιονδήποτε λόγο ή εάν κάποια απαραίτητα αρχεία βρίσκονται σε χρήση, αυτή η ενημέρωση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί επανεκκίνηση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
887012 Λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης ασφαλείας σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της εγκατάστασης αυτής της ενημέρωσης.


Επαλήθευση της εγκατάστασης ενημέρωσης

Για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημέρωση έχει εφαρμοστεί σε ένα σύστημα που επηρεάζεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιείτε.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια (Help) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το System Center Endpoint Protection (About System Center Endpoint Protection).
 3. Σημειώστε τον αριθμό έκδοσης της μηχανής. Η εγκατάσταση της ενημέρωσης θα είναι επιτυχής εάν ο αριθμός έκδοσης της μηχανής Malware Protection Engine ή εάν ο αριθμός έκδοσης του πακέτου υπογραφών αντιστοιχεί ή είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό έκδοσης της εγκατάστασης που προσπαθείτε να επαληθεύσετε. 

Forefront Endpoint Protection

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημέρωση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαραίτητες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημέρωση και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν οι απαραίτητες υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να τερματιστούν για οποιονδήποτε λόγο ή εάν κάποια απαραίτητα αρχεία βρίσκονται σε χρήση, αυτή η ενημέρωση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί επανεκκίνηση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
887012 Λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης ασφαλείας σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της εγκατάστασης αυτής της ενημέρωσης.


Επαλήθευση της εγκατάστασης ενημέρωσης

Για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημέρωση έχει εφαρμοστεί σε ένα σύστημα που επηρεάζεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιείτε.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια (Help) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Forefront Endpoint Protection (About Forefront Endpoint Protection).
 3. Σημειώστε τον αριθμό έκδοσης της μηχανής. Η εγκατάσταση της ενημέρωσης θα είναι επιτυχής εάν ο αριθμός έκδοσης της μηχανής Malware Protection Engine ή εάν ο αριθμός έκδοσης του πακέτου υπογραφών αντιστοιχεί ή είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό έκδοσης της εγκατάστασης που προσπαθείτε να επαληθεύσετε. 

Microsoft Security Essentials 

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημέρωση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαραίτητες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημέρωση και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν οι απαραίτητες υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να τερματιστούν για οποιονδήποτε λόγο ή εάν κάποια απαραίτητα αρχεία βρίσκονται σε χρήση, αυτή η ενημέρωση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί επανεκκίνηση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
887012 Λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης ασφαλείας σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της εγκατάστασης αυτής της ενημέρωσης.Σημείωση Αν θέλετε να καταργήσετε την εγκατάσταση της μηχανής, θα πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση του Security Essentials.


Επαλήθευση της εγκατάστασης ενημέρωσης

Για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημέρωση έχει εφαρμοστεί σε ένα σύστημα που επηρεάζεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιείτε.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια (Help) και κατόπιν στο στοιχείο Πληροφορίες για το Microsoft Security Essentials (About Microsoft Security Essentials).
 3. Σημειώστε τον αριθμό έκδοσης της μηχανής. Η εγκατάσταση της ενημέρωσης θα είναι επιτυχής εάν ο αριθμός έκδοσης της μηχανής Malware Protection Engine ή εάν ο αριθμός έκδοσης του πακέτου υπογραφών αντιστοιχεί ή είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό έκδοσης της εγκατάστασης που προσπαθείτε να επαληθεύσετε. 
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2510781 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Οκτ 2014 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια