Οι χρήστες τομέα (Domain Users) δεν μπορούν να συνδεθούν με τον σταθμό εργασίας ή τον διακομιστή σε ένα τομέα

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο
314462 .

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε ένα τομέα των Windows 2000 από υπολογιστή που εκτελεί τον Windows NT 4.0 Workstation ή τον Windows NT 4.0 Server, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
The machine account for this computer either does not exist or is unavailable.
Εάν ο σταθμός εργασίας ή ο διακομιστής με τον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε είναι ένας υπολογιστής που εκτελεί Windows 2000 Professional ή Windows 2000 Server, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Your computer could not be joined to the domain. You have exceeded the maximum number of computer accounts you are allowed to create in this domain. Contact your system administrator to have this limit reset or increased.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το μήνυμα λάθους προκύπτει μόνο εάν έχετε ήδη συνδεθεί σε 10 σταθμούς εργασίας στον τομέα.

Αιτία

Τα Windows 2000 παραχωρούν από προεπιλογή το δικαίωμα "Προσθήκη σταθμών εργασίας σε τομέα" στην ομάδα Authenticated Users. Όταν ενεργοποιηθεί αυτό το δικαίωμα, οι χρήστες στους οποίους έχει γίνει έλεγχος ταυτότητας θα μπορούν να παρακάμψουν τον έλεγχο της λίστας ελέγχου πρόσβασης(access control list - ACL) έως μία προκαθορισμένη μέγιστη τιμή. Για αποφυγή λάθους χειρισμού, ο μέγιστος αριθμός λογαριασμών υπολογιστών με τους οποίους μπορεί να συνδεθεί ένας χρήστης, ο οποίος έχει υποβληθεί σε έλεγχο ταυτότητας, είναι από προεπιλογή 10.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο.

Μέθοδος 1: Δημιουργήστε εκ των προτέρων τον λογαριασμό χρήστη του υπολογιστή

 1. Από το συμπληρωματικό πρόγραμμα Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers), κάντε δεξιό κλικ στο κοντέινερ όπου βρίσκεται ο λογαριασμός.
 2. Κάντε κλικ στην εντολή Νέο (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής (Computer).
 3. Στο πλαίσιο Όνομα υπολογιστή (Computer name), πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 2000 τον οποίο θέλετε να προσθέσετε στον τομέα.

  Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του υπολογιστή έχει επίσης προστεθεί στο πλαίσιο Όνομα υπολογιστή (Computer name) (Προηγούμενη έκδοση των Windows 2000) (κανονικά αυτό θα γίνει αυτόματα).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change). Επιλέξτε τον χρήστη ή την ομάδα που θα συνδεθούν με αυτόν τον υπολογιστή στον τομέα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσουν αυτό το αντικείμενο του υπολογιστή λειτουργικά συστήματα Windows NT 4.0 και παλαιότερα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα σε υπολογιστές με προηγούμενες εκδόσεις των Windows 2000 να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον λογαριασμό (Allow pre-Windows 2000 computers to use this account) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 2: Παραχώρηση των καταχωρήσεων ελέγχου πρόσβασης (Access Control Entries - ACE) "Δημιουργία αντικειμένων υπολογιστή" και "Διαγραφή αντικειμένων υπολογιστή" στον χρήστη

 1. Από το συμπληρωματικό πρόγραμμα Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers), κάντε κλικ στην εντολή Advanced Features του μενού Προβολή (View) ώστε να εμφανίζεται η καρτέλα Ασφάλεια (Security) όταν κάνετε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο κοντέινερ Computers και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Στην καρτέλα Δικαιώματα (Permissions), κάντε κλικ στην εντολή Authenticated Users και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προβολή/Επεξεργασία (View/Edit).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ομάδα Authenticated Users δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη (Add) και προσθέστε την στη λίστα των καταχωρήσεων δικαιωμάτων.
 5. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Αυτό το αντικείμενο και όλα τα εξαρτημένα αντικείμενα (This object and all child objects)εμφανίζεται στο πλαίσιο Εφαρμογή σε (Apply onto).
 6. Από το πλαίσιο Δικαιώματα (Permissions), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα (Allow) δίπλα στις καταχωρήσεις ελέγχου πρόσβασης (Access Control Entries - ACE) Δημιουργία αντικειμένων υπολογιστή (Create Computer Objects) και Διαγραφή αντικειμένων υπολογιστή (Delete Computer Objects), και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 3: Παράκαμψη του προεπιλεγμένου ορίου του αριθμού υπολογιστών με τους οποίους μπορεί να συνδεθεί ένας Authenticated User σε έναν τομέα

Μπορείτε να παρακάμψετε το προεπιλεγμένο όριο, χρησιμοποιώντας κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Ldp (Ldp.exe) που περιλαμβάνεται στο Microsoft Windows 2000 Resource Kit.
 • Χρησιμοποιήστε μία δέσμη ενεργειών στη διασύνδεση υπηρεσιών καταλόγου Active Directory (Active Directory Services Interface - ADSI) για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή του χαρακτηριστικού Active Directory ms-DS-MachineAccountQuota. Για να το κάνετε αυτό:
  1. Εγκαταστήστε τα εργαλεία υποστήριξης των Windows 2000, εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένα. Για να εγκαταστήσετε τα εργαλεία αυτά, εκτελέστε το Setup.exe από το φάκελο Support\Tools στο CD-ROM του Windows 2000 Server ή των Windows 2000 Professional.
  2. Εκτελέστε το Adsiedit.msc ως διαχειριστής του τομέα.
  3. Αναπτύξτε τον κόμβο τομέα NC. Αυτός ο κόμβος περιέχει ένα αντικείμενο που αρχίζει με "DC=" και εμφανίζει το σωστό όνομα τομέα. Κάντε δεξιό κλικ σε αυτό το αντικείμενο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
   Properties.
  4. Στο πλαίσιο Select which properties to view, κάντε κλικ στην επιλογή Both.
  5. Στο πλαίσιο Select a property to view κάντε κλικ στο στοιχείο ms-DS-MachineAccountQuota.
  6. Στο πλαίσιο Edit Attribute, πληκτρολογήστε έναν αριθμό. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει τον αριθμό τον σταθμών εργασίας για τους οποίους θέλετε οι χρήστες να μπορούν να διατηρούν ταυτόχρονα.
  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Set και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 251335 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Δεκ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια