Εσφαλμένες εγγραφές ΠΣΕ που καταχωρούνται όταν εκτελείτε τη λειτουργία καταχώρηση ΠΣΕ για ένα έργο που χρησιμοποιεί τη μέθοδο ΠΣΕ ολοκλήρωση του συμβολαίου της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009


Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για τις ακόλουθες χώρες και τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.
 • Αγγλικά (Καναδά) (en-ca)
 • Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) (en-μας)
 • Ισπανικά (Μεξικού) (es-mx)
 • Γαλλικά (Καναδά) (fr-ca)

Συμπτώματα


Ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε ένα έργο που χρησιμοποιεί τη μέθοδο Ολοκληρωμένο συμβόλαιο εργασίες σε εξέλιξη (ΠΣΕ) της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009. Εκτελέσετε τη λειτουργία Καταχώρηση ΠΣΕ του έργου χωρίς να εκτελέσετε πρώτα τη λειτουργία Υπολογισμός ΠΣΕ του έργου. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα αντίγραφο του τις εγγραφές ΠΣΕ που καταχωρούνται για την προηγούμενη περίοδο καταχωρείται σωστά. Επομένως, όταν εκτελείτε την έκθεση ισολογισμού για την προηγούμενη περίοδο, εμφανίζεται το υπόλοιπο ταχυδρομική ΠΣΕ.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.


Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Προσθέστε μια νέα συνάρτηση DeleteEntriesForJob στον πίνακα εγγραφή ΠΣΕ έργου (1004) ως εξής:
  PROCEDURE DeleteEntriesForJob@1001(Job@1002 : Record 167);
  SETCURRENTKEY("Job No.");
  SETRANGE("Job No.",Job."No.");
  IF NOT ISEMPTY THEN
  DELETEALL(TRUE);
 2. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση CalcGLWIP στη μονάδα κώδικα Υπολογισμός ΠΣΕ (1000) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...GLEntry.FIND('+');
  JobWIPGLEntry."G/L Entry No." := GLEntry."Entry No.";
  DimMgt.CopyLedgEntryDimToLedgEntryDim(DATABASE::"Job WIP Entry",
  JobWIPEntry."Entry No.",
  DATABASE::"Job WIP G/L Entry",
  JobWIPGLEntry."Entry No.");
  JobWIPGLEntry.INSERT;
  UNTIL JobWIPEntry.NEXT = 0;
  END;
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...GLEntry.FIND('+');
  JobWIPGLEntry."G/L Entry No." := GLEntry."Entry No.";
  DimMgt.CopyLedgEntryDimToLedgEntryDim(DATABASE::"Job WIP Entry",
  JobWIPEntry."Entry No.",
  DATABASE::"Job WIP G/L Entry",
  JobWIPGLEntry."Entry No.");
  JobWIPGLEntry.INSERT;
  UNTIL JobWIPEntry.NEXT = 0;
  END;

  // Add the following line.
  DeleteWIP(Job);
 3. Προσθέστε μια νέα συνάρτηση DeleteWIP στη μονάδα κώδικα Υπολογισμός ΠΣΕ (1000). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Προσθέσετε μια νέα τοπική μεταβλητή στη συνάρτηση DeleteWIP στη μονάδα κώδικα Υπολογισμός ΠΣΕ (1000) και, στη συνέχεια, καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
   • Όνομα: JobTask
   • Τύπος δεδομένων: εγγραφή
   • Δευτερεύων τύπος: εργασία (1001)
  2. Προσθέσετε μια νέα τοπική μεταβλητή στη συνάρτηση DeleteWIP στη μονάδα κώδικα Υπολογισμός ΠΣΕ (1000) και, στη συνέχεια, καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
   • Όνομα: JobWIPEntry
   • Τύπος δεδομένων: εγγραφή
   • Δευτερεύων τύπος: εγγραφή ΠΣΕ έργου (1004)
  3. Προσθέσετε μια νέα τοπική μεταβλητή στη συνάρτηση DeleteWIP στη μονάδα κώδικα Υπολογισμός ΠΣΕ (1000) και, στη συνέχεια, καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
   • Όνομα: JobLedgerEntry
   • Τύπος δεδομένων: εγγραφή
   • Δευτερεύων τύπος: εγγραφή έργου (169)
  4. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στη συνάρτηση DeleteWIP στη μονάδα κώδικα Υπολογισμός ΠΣΕ (1000):
   PROCEDURE DeleteWIP@1001(Job@1002 : Record 167);VAR
   JobTask@1003 : Record 1001;
   JobWIPEntry@1004 : Record 1004;
   JobLedgerEntry@1005 : Record 169;

   JobTask.SETRANGE("Job No.",Job."No.");
   IF JobTask.FIND('-') THEN
   REPEAT
   JobTask.InitWIPFields;
   UNTIL JobTask.NEXT = 0;

   JobWIPEntry.DeleteEntriesForJob(Job);

   JobLedgerEntry.SETRANGE("Job No.",Job."No.");
   JobLedgerEntry.MODIFYALL("Amt. to Post to G/L",0);

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".