Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής στοιχεία Web: Νοεμβρίου 2011

Ισχύει για: Lync Server 2010 Standard EditionLync Server 2010 Enterprise Edition

Σύνοψη


Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στο πακέτο ενημέρωσης για το Microsoft Lync Server 2010, διακομιστής στοιχεία Web που κυκλοφόρησε Νοεμβρίου 2011.
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ακόλουθα θέματα σχετικά με το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης:
 • Τα ζητήματα που διορθώνει το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης.
 • Τα προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων.
 • Εάν πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων.
 • Αν το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης αντικαθίσταται από άλλο πακέτο ενημερωμένης έκδοσης.
 • Εάν πρέπει να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.
 • Τα αρχεία που περιέχει το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗΖητήματα που επιδιορθώνει αυτό το πακέτο ενημέρωσης


Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει τα ακόλουθα ζητήματα:

 • 2517763 τη συμβολοσειρά "Δεν έχει καθοριστεί" δεν είναι μεταφρασμένο στον πίνακα ελέγχου του Lync Server 2010
 • 2598462 διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για να αντικαταστήσετε το μήνυμα λάθους που λαμβάνετε όταν χρησιμοποιείτε Lync Web App στην έκδοση 64-bit του Internet Explorer
 • 2621850 Internet Explorer 9 δεν κλείνει αυτόματα όταν συμμετέχετε σε μια σύσκεψη του Lync 2010
 • 2621843 υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση που ανακατευθύνει το σύνδεσμο σύσκεψης αίτηση ο διοργανωτής σύνολο διακομιστή στο Lync Server 2010
 • 2621847 ένας χρήστης δεν είναι δυνατό να κάνει λήψη το κοινόχρηστο περιεχόμενο και τις εικόνες από έναν πίνακα σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας Lync Web App
 • 2621853 ένας χρήστης δεν είναι δυνατό να συμμετέχετε σε μια σύσκεψη σε ένα χώρο συγκέντρωσης του διακομιστή που έχει αναπτυχθεί σε Lync Server 2010 κινητικότητας υπηρεσίας
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει επίσης τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
 • 2571547 περιγραφή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής στοιχεία Web: Ιουλίου 2011
 • 2500441 περιγραφή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής στοιχεία Web: Απριλίου 2011
 • 2449497 περιγραφή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής στοιχεία Web: Ιανουαρίου 2011

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες πακέτου ενημερώσεων

Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Download Άμεση λήψη του πακέτου WebComponents.msp.
Ημερομηνία έκδοσης: Νοεμβρίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση:
2571547 περιγραφή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής στοιχεία Web: Ιουλίου 2011

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες εγκατάστασης πακέτου ενημερώσεων

Για να εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης, εγκαταστήστε το πακέτο KB2449497-x64-WebComponents.msp σε υπολογιστές του δικτύου σας που εκτελούν τις ακόλουθες πλατφόρμες:
 • Lync Server 2010 - Standard Edition
 • Lync Server 2010 - Enterprise Edition - περιβάλλοντος χρήστη

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα " Προσθαφαίρεση προγραμμάτων " στον πίνακα ελέγχου.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί επανεκκίνηση μετά την απεγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής στοιχεία Web.

Μερικές φορές, κατά την προσπάθειά σας να καταργήσετε την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων, ζητείται για το CD προέλευσης. Εάν αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται, τοποθετήστε το CD προέλευσης ή δώστε τη διαδρομή όπου βρίσκονται τα αρχεία προέλευσης.

Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση αυτού του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης, Internet Information Services (IIS) ενδέχεται να σταματήσει να εκτελείται. Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή το αρχείο ApplicationHost.config αλλάζει, όταν καταργήσετε την εγκατάσταση αυτού του πακέτου ενημέρωσης.

Σημείωση Το αρχείο ApplicationHost.config βρίσκεται στον ακόλουθο κατάλογο:
%Windir%\System32\inetsrv\config\
Παρουσιάζει τις ακόλουθες αλλαγές στο αρχείο ApplicationHost.config:
 1. Διπλότυπες εγγραφές δημιουργούνται στις ενότητες μετά < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εσωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" > και < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εξωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" >.

  Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση αυτού του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης, οι δύο ενότητες μοιάζει με την ακόλουθη:

  < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εσωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εξωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
 2. Τις ακόλουθες δύο καταχωρήσεις δημιουργούνται πριν από την < / ρύθμισης παραμέτρων > ετικέτα στο τέλος του αρχείου:
  • < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εσωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" / >
  • < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εξωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" / >

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Καταργήστε τις διπλότυπες καταχωρήσεις στις δύο ενότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αφού το κάνετε αυτό, οι δύο ενότητες μοιάζει με την ακόλουθη:

  < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εσωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εξωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
 2. Διαγράψτε τις ακόλουθες δύο καταχωρήσεις στο τέλος του αρχείου ApplicationHost.config:
  • < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εσωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" / >
  • < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εξωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" / >
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο ApplicationHost.config.
 4. Επανεκκίνηση των υπηρεσιών IIS.

Πληροφορίες αρχείων

Αυτό το πακέτο ενημέρωσης δεν μπορεί να περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να επιλύσετε τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Η καθολική έκδοση αυτού του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για να εγκαταστήσετε το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Ext_error.aspx.ar_sa.resxΔεν ισχύει6,60515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.bg_bg.resxΔεν ισχύει6,75515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.ca_es.resxΔεν ισχύει6,61815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.cs_cz.resxΔεν ισχύει6,55015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.da_dk.resxΔεν ισχύει6,51415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.de_de.resxΔεν ισχύει6,64215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.el_gr.resxΔεν ισχύει6,81315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.es_es.resxΔεν ισχύει6,63715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.et_ee.resxΔεν ισχύει6,59815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.fi_fi.resxΔεν ισχύει6,53415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.fr_fr.resxΔεν ισχύει6,60815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.he_il.resxΔεν ισχύει6,60315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.hi_in.resxΔεν ισχύει6,93415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.hr_hr.resxΔεν ισχύει6,56515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.hu_hu.resxΔεν ισχύει6,59115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.it_it.resxΔεν ισχύει6,53615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.ja_jp.resxΔεν ισχύει6,62315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.kk_kz.resxΔεν ισχύει6,75415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.ko_kr.resxΔεν ισχύει6,56315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.lt_lt.resxΔεν ισχύει6,58415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.lv_lv.resxΔεν ισχύει6,57215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.nb_no.resxΔεν ισχύει6,52715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.nl_nl.resxΔεν ισχύει6,56215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.pl_pl.resxΔεν ισχύει6,61215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.pt_br.resxΔεν ισχύει6,58715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.pt_pt.resxΔεν ισχύει6,57015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.ro_ro.resxΔεν ισχύει6,57715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.ru_ru.resxΔεν ισχύει6,76915-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.sk_sk.resxΔεν ισχύει6,56615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.sl_si.resxΔεν ισχύει6,57715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.sr_latn_cs.resxΔεν ισχύει6,54415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.sv_se.resxΔεν ισχύει6,54115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.th_th.resxΔεν ισχύει6,95715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.tr_tr.resxΔεν ισχύει6,53515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.uk_ua.resxΔεν ισχύει6,80515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.zh_cn.resxΔεν ισχύει6,50115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.zh_tw.resxΔεν ισχύει6,49215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.ar_sa.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.bg_bg.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.ca_es.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.cs_cz.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.da_dk.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.de_de.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.el_gr.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.es_es.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.et_ee.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.fi_fi.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.fr_fr.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.he_il.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.hi_in.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.hr_hr.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.hu_hu.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.it_it.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.ja_jp.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.kk_kz.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.ko_kr.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.lt_lt.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.lv_lv.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.nb_no.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.nl_nl.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.pl_pl.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.pt_br.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.pt_pt.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.ro_ro.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.ru_ru.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.sk_sk.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.sl_si.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.sr_latn_cs.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.sv_se.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.th_th.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.tr_tr.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.uk_ua.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.zh_cn.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.zh_tw.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ar_sa.resxΔεν ισχύει8,30915-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.bg_bg.resxΔεν ισχύει8,60215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ca_es.resxΔεν ισχύει8,10315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.cs_cz.resxΔεν ισχύει7,88615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.da_dk.resxΔεν ισχύει7,89215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.de_de.resxΔεν ισχύει8,06015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.el_gr.resxΔεν ισχύει8,81015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.es_es.resxΔεν ισχύει8,14915-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.et_ee.resxΔεν ισχύει7,95315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.fi_fi.resxΔεν ισχύει7,99015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.fr_fr.resxΔεν ισχύει8,10315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.he_il.resxΔεν ισχύει8,17315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.hi_in.resxΔεν ισχύει9,17715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.hr_hr.resxΔεν ισχύει7,87815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.hu_hu.resxΔεν ισχύει8,01715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.it_it.resxΔεν ισχύει7,94615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ja_jp.resxΔεν ισχύει8,45415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.kk_kz.resxΔεν ισχύει8,63415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ko_kr.resxΔεν ισχύει8,12015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.lt_lt.resxΔεν ισχύει7,91615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.lv_lv.resxΔεν ισχύει8,04415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.nb_no.resxΔεν ισχύει7,88115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.nl_nl.resxΔεν ισχύει7,97115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.pl_pl.resxΔεν ισχύει8,10815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.pt_br.resxΔεν ισχύει8,00615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.pt_pt.resxΔεν ισχύει8,10815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ro_ro.resxΔεν ισχύει8,04215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ru_ru.resxΔεν ισχύει8,62015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.sk_sk.resxΔεν ισχύει7,94515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.sl_si.resxΔεν ισχύει7,88015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.sr_latn_cs.resxΔεν ισχύει7,82815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.sv_se.resxΔεν ισχύει7,96015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.th_th.resxΔεν ισχύει9,51215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.tr_tr.resxΔεν ισχύει7,94115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.uk_ua.resxΔεν ισχύει8,64515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.zh_cn.resxΔεν ισχύει7,81315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.zh_tw.resxΔεν ισχύει7,83115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_presenter_xapΔεν ισχύει1,207,49415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_ui_xapΔεν ισχύει381,71015-Nov-1120:16Δεν ισχύει
File_certprov_ext_bin_certprov.dll4.0.7577.1831,235,77615-Nov-1120:13x86
File_certprov_int_bin_certprov.dll4.0.7577.1831,235,77615-Nov-1120:13x86
File_ext_communicatorlogotype.pngΔεν ισχύει5,06815-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_default.aspxΔεν ισχύει19,04815-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_ext_defaultmobile.aspxΔεν ισχύει13,36815-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resourcesΔεν ισχύει3,85215-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resourcesΔεν ισχύει4,27115-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resourcesΔεν ισχύει3,17515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resourcesΔεν ισχύει3,23615-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resourcesΔεν ισχύει3.00015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resourcesΔεν ισχύει3,34415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resourcesΔεν ισχύει4,74715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resourcesΔεν ισχύει2,92115-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resourcesΔεν ισχύει3,14315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resourcesΔεν ισχύει2,97915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resourcesΔεν ισχύει3,07315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resourcesΔεν ισχύει3,26915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resourcesΔεν ισχύει3,45215-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resourcesΔεν ισχύει5,07315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resourcesΔεν ισχύει3,20715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resourcesΔεν ισχύει3,30715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resourcesΔεν ισχύει3,23715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resourcesΔεν ισχύει3,59615-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resourcesΔεν ισχύει4,09815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resourcesΔεν ισχύει3,34215-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resourcesΔεν ισχύει3,21715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resourcesΔεν ισχύει3,35315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resourcesΔεν ισχύει3,01115-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resourcesΔεν ισχύει3,20515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resourcesΔεν ισχύει3,32315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resourcesΔεν ισχύει3,19515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resourcesΔεν ισχύει3,13615-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resourcesΔεν ισχύει3,24515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resourcesΔεν ισχύει4,01715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resourcesΔεν ισχύει3,26315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resourcesΔεν ισχύει3,17415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resourcesΔεν ισχύει3,13415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resourcesΔεν ισχύει3,03315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resourcesΔεν ισχύει4,91015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resourcesΔεν ισχύει3,21015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resourcesΔεν ισχύει4,28115-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resourcesΔεν ισχύει2,83915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resourcesΔεν ισχύει2,90915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialinform.jsΔεν ισχύει91,71315-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.ar_sa.resourcesΔεν ισχύει15,48815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.bg_bg.resourcesΔεν ισχύει17,77015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.ca_es.resourcesΔεν ισχύει13,08415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.cs_cz.resourcesΔεν ισχύει12,61415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.da_dk.resourcesΔεν ισχύει12,04915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.de_de.resourcesΔεν ισχύει13,07815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.el_gr.resourcesΔεν ισχύει19,64415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.es_es.resourcesΔεν ισχύει12,94515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.et_ee.resourcesΔεν ισχύει12,21815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.fi_fi.resourcesΔεν ισχύει12,71515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.fr_fr.resourcesΔεν ισχύει13,98515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.he_il.resourcesΔεν ισχύει15,13915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.hi_in.resourcesΔεν ισχύει21,13815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.hr_hr.resourcesΔεν ισχύει12,33415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.hu_hu.resourcesΔεν ισχύει13,36515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.it_it.resourcesΔεν ισχύει12,35715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.ja_jp.resourcesΔεν ισχύει13,98915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.kk_kz.resourcesΔεν ισχύει17,20215-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.ko_kr.resourcesΔεν ισχύει12,93215-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.lt_lt.resourcesΔεν ισχύει12,62715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.lv_lv.resourcesΔεν ισχύει12,84315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.nb_no.resourcesΔεν ισχύει12,21315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.nl_nl.resourcesΔεν ισχύει12,46815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.pl_pl.resourcesΔεν ισχύει13,06115-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.pt_br.resourcesΔεν ισχύει12,50815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.pt_pt.resourcesΔεν ισχύει12,96815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.ro_ro.resourcesΔεν ισχύει13,08815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.ru_ru.resourcesΔεν ισχύει17,10015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.sk_sk.resourcesΔεν ισχύει12,98215-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.sl_si.resourcesΔεν ισχύει11,99815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resourcesΔεν ισχύει12,45415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.sv_se.resourcesΔεν ισχύει12,35815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.th_th.resourcesΔεν ισχύει21,09015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.tr_tr.resourcesΔεν ισχύει12,84015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.uk_ua.resourcesΔεν ισχύει16,78015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.zh_cn.resourcesΔεν ισχύει10,92115-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.zh_tw.resourcesΔεν ισχύει11,23015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_joinlauncher_antixsslibrary.dll3.1.3524.16873761,75215-Nov-1115:14x86
File_ext_launch.jsΔεν ισχύει24,66415-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_launchv1425.jsΔεν ισχύει17,93722-Jun-118:23Δεν ισχύει
File_ext_launchv143.jsΔεν ισχύει21,28619-Jul-1114:34Δεν ισχύει
File_ext_lynclogo.pngΔεν ισχύει3,30715-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll4.0.7577.1391,579,8647-Apr-1117:45x86
File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll4.0.7577.183269,13615-Nov-1120:12x86
File_ext_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll4.0.7577.183461,63215-Nov-1120:13x86
File_ext_myutilities.jsΔεν ισχύει11,68615-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_officelogo2011.pngΔεν ισχύει4,74515-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_pluginloader.jsΔεν ισχύει7,06815-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_reachclient.cssΔεν ισχύει4,37515-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll4.0.7577.139228,1527-Apr-1117:43x86
File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de4.0.7577.18315,71215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us4.0.7577.18315,71215-Nov-1120:12Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr4.0.7577.18315,71215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp4.0.7577.18315,71215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr4.0.7577.18315,71215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru4.0.7577.18316,73615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xapΔεν ισχύει3,635,92515-Nov-1120:16Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapΔεν ισχύει708,88714-Jan-118:33Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapΔεν ισχύει1,527,50715-Nov-1120:16Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_pngΔεν ισχύει5,06815-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_cssΔεν ισχύει4,37515-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_scripts_rc_globals_jsΔεν ισχύει3,41215-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_jsΔεν ισχύει11,68615-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspxΔεν ισχύει39,1947-Apr-1112:42Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_web.configΔεν ισχύει4,82615-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_da_dkΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_de_deΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_es_esΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_fi_fiΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_fr_frΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_it_itΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_ja_jpΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_ko_krΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_nb_noΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_nl_nlΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_pt_brΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_ru_ruΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_sv_seΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_zh_cnΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_zh_twΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_utilities.jsΔεν ισχύει11,68615-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_web.configΔεν ισχύει1,82315-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_ext_webticketmanager.jsΔεν ισχύει61,39315-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415-Nov-1120:12x86
File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll4.0.7577.1832,311,50415-Nov-1120:12Δεν ισχύει
File_int_communicatorlogotype.pngΔεν ισχύει5,06815-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_default.aspxΔεν ισχύει19,04815-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_int_defaultmobile.aspxΔεν ισχύει13,36815-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resourcesΔεν ισχύει3,85215-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resourcesΔεν ισχύει4,27115-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resourcesΔεν ισχύει3,17515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resourcesΔεν ισχύει3,23615-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resourcesΔεν ισχύει3.00015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.de_de.resourcesΔεν ισχύει3,34415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resourcesΔεν ισχύει4,74715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.en_us.resourcesΔεν ισχύει2,92115-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.es_es.resourcesΔεν ισχύει3,14315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resourcesΔεν ισχύει2,97915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resourcesΔεν ισχύει3,07315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resourcesΔεν ισχύει3,26915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.he_il.resourcesΔεν ισχύει3,45215-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resourcesΔεν ισχύει5,07315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resourcesΔεν ισχύει3,20715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resourcesΔεν ισχύει3,30715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.it_it.resourcesΔεν ισχύει3,23715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resourcesΔεν ισχύει3,59615-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resourcesΔεν ισχύει4,09815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resourcesΔεν ισχύει3,34215-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resourcesΔεν ισχύει3,21715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resourcesΔεν ισχύει3,35315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resourcesΔεν ισχύει3,01115-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resourcesΔεν ισχύει3,20515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resourcesΔεν ισχύει3,32315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resourcesΔεν ισχύει3,19515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resourcesΔεν ισχύει3,13615-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resourcesΔεν ισχύει3,24515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resourcesΔεν ισχύει4,01715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resourcesΔεν ισχύει3,26315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resourcesΔεν ισχύει3,17415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resourcesΔεν ισχύει3,13415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resourcesΔεν ισχύει3,03315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.th_th.resourcesΔεν ισχύει4,91015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resourcesΔεν ισχύει3,21015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resourcesΔεν ισχύει4,28115-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resourcesΔεν ισχύει2,83915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resourcesΔεν ισχύει2,90915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialinform.jsΔεν ισχύει91,71315-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.ar_sa.resourcesΔεν ισχύει15,48815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.bg_bg.resourcesΔεν ισχύει17,77015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.ca_es.resourcesΔεν ισχύει13,08415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.cs_cz.resourcesΔεν ισχύει12,61415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.da_dk.resourcesΔεν ισχύει12,04915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.de_de.resourcesΔεν ισχύει13,07815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.el_gr.resourcesΔεν ισχύει19,64415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.es_es.resourcesΔεν ισχύει12,94515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.et_ee.resourcesΔεν ισχύει12,21815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.fi_fi.resourcesΔεν ισχύει12,71515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.fr_fr.resourcesΔεν ισχύει13,98515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.he_il.resourcesΔεν ισχύει15,13915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.hi_in.resourcesΔεν ισχύει21,13815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.hr_hr.resourcesΔεν ισχύει12,33415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.hu_hu.resourcesΔεν ισχύει13,36515-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.it_it.resourcesΔεν ισχύει12,35715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.ja_jp.resourcesΔεν ισχύει13,98915-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.kk_kz.resourcesΔεν ισχύει17,20215-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.ko_kr.resourcesΔεν ισχύει12,93215-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.lt_lt.resourcesΔεν ισχύει12,62715-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.lv_lv.resourcesΔεν ισχύει12,84315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.nb_no.resourcesΔεν ισχύει12,21315-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.nl_nl.resourcesΔεν ισχύει12,46815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.pl_pl.resourcesΔεν ισχύει13,06115-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.pt_br.resourcesΔεν ισχύει12,50815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.pt_pt.resourcesΔεν ισχύει12,96815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.ro_ro.resourcesΔεν ισχύει13,08815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.ru_ru.resourcesΔεν ισχύει17,10015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.sk_sk.resourcesΔεν ισχύει12,98215-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.sl_si.resourcesΔεν ισχύει11,99815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resourcesΔεν ισχύει12,45415-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.sv_se.resourcesΔεν ισχύει12,35815-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.th_th.resourcesΔεν ισχύει21,09015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.tr_tr.resourcesΔεν ισχύει12,84015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.uk_ua.resourcesΔεν ισχύει16,78015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.zh_cn.resourcesΔεν ισχύει10,92115-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.zh_tw.resourcesΔεν ισχύει11,23015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_joinlauncher_antixsslibrary.dll3.1.3524.16873761,75215-Nov-1115:14x86
File_int_launch.jsΔεν ισχύει24,66415-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_launchv1425.jsΔεν ισχύει17,93722-Jun-118:23Δεν ισχύει
File_int_launchv143.jsΔεν ισχύει21,28619-Jul-1114:34Δεν ισχύει
File_int_lynclogo.pngΔεν ισχύει3,30715-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll4.0.7577.1391,579,8647-Apr-1117:45x86
File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll4.0.7577.183269,13615-Nov-1120:12x86
File_int_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll4.0.7577.183461,63215-Nov-1120:13x86
File_int_myutilities.jsΔεν ισχύει11,68615-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_officelogo2011.pngΔεν ισχύει4,74515-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_pluginloader.jsΔεν ισχύει7,06815-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_reachclient.cssΔεν ισχύει4,37515-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll4.0.7577.139228,1527-Apr-1117:43x86
File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de4.0.7577.18315,71215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us4.0.7577.18315,71215-Nov-1120:12Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr4.0.7577.18315,71215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp4.0.7577.18315,71215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr4.0.7577.18315,71215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru4.0.7577.18316,73615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw4.0.7577.18315,20015-Nov-1120:13Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xapΔεν ισχύει3,635,92515-Nov-1120:16Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapΔεν ισχύει708,88714-Jan-118:33Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapΔεν ισχύει1,527,50715-Nov-1120:16Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_pngΔεν ισχύει5,06815-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_resources_reachclient_cssΔεν ισχύει4,37515-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_scripts_rc_globals_jsΔεν ισχύει3,41215-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_scripts_utilities_jsΔεν ισχύει11,68615-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspxΔεν ισχύει39,1947-Apr-1112:42Δεν ισχύει
File_int_reachweb_web.configΔεν ισχύει4,99915-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_da_dkΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_de_deΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_es_esΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_fi_fiΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_fr_frΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_it_itΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_ja_jpΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_ko_krΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_nb_noΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_nl_nlΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_pt_brΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_ru_ruΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_sv_seΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_zh_cnΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_zh_twΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_utilities.jsΔεν ισχύει11,68615-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_web.configΔεν ισχύει1,82315-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_int_webticketmanager.jsΔεν ισχύει61,39315-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_webcompperf.dll4.0.7577.18342,26415-Nov-1120:12x64
File_webticket_web_ext.configΔεν ισχύει7,30715-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_webticket_web_int.configΔεν ισχύει7,53715-Nov-1117:37Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ar_sa.resxΔεν ισχύει6,60515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.bg_bg.resxΔεν ισχύει6,75515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ca_es.resxΔεν ισχύει6,61815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.cs_cz.resxΔεν ισχύει6,55015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.da_dk.resxΔεν ισχύει6,51415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.de_de.resxΔεν ισχύει6,64215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.el_gr.resxΔεν ισχύει6,81315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.es_es.resxΔεν ισχύει6,63715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.et_ee.resxΔεν ισχύει6,59815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.fi_fi.resxΔεν ισχύει6,53415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.fr_fr.resxΔεν ισχύει6,60815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.he_il.resxΔεν ισχύει6,60315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.hi_in.resxΔεν ισχύει6,93415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.hr_hr.resxΔεν ισχύει6,56515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.hu_hu.resxΔεν ισχύει6,59115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.it_it.resxΔεν ισχύει6,53615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ja_jp.resxΔεν ισχύει6,62315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.kk_kz.resxΔεν ισχύει6,75415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ko_kr.resxΔεν ισχύει6,56315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.lt_lt.resxΔεν ισχύει6,58415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.lv_lv.resxΔεν ισχύει6,57215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.nb_no.resxΔεν ισχύει6,52715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.nl_nl.resxΔεν ισχύει6,56215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.pl_pl.resxΔεν ισχύει6,61215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.pt_br.resxΔεν ισχύει6,58715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.pt_pt.resxΔεν ισχύει6,57015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ro_ro.resxΔεν ισχύει6,57715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ru_ru.resxΔεν ισχύει6,76915-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.sk_sk.resxΔεν ισχύει6,56615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.sl_si.resxΔεν ισχύει6,57715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.sr_latn_cs.resxΔεν ισχύει6,54415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.sv_se.resxΔεν ισχύει6,54115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.th_th.resxΔεν ισχύει6,95715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.tr_tr.resxΔεν ισχύει6,53515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.uk_ua.resxΔεν ισχύει6,80515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.zh_cn.resxΔεν ισχύει6,50115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_error.aspx.zh_tw.resxΔεν ισχύει6,49215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.ar_sa.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.bg_bg.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.ca_es.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.cs_cz.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.da_dk.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.de_de.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.el_gr.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.es_es.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.et_ee.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.fi_fi.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.fr_fr.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.he_il.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.hi_in.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.hr_hr.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.hu_hu.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.it_it.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.ja_jp.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.kk_kz.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.ko_kr.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.lt_lt.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.lv_lv.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.nb_no.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.nl_nl.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.pl_pl.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.pt_br.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.pt_pt.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.ro_ro.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.ru_ru.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.sk_sk.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.sl_si.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.sr_latn_cs.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.sv_se.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.th_th.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.tr_tr.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.uk_ua.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.zh_cn.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_rgsclients.zh_tw.resxΔεν ισχύει6,32815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ar_sa.resxΔεν ισχύει8,30915-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.bg_bg.resxΔεν ισχύει8,60215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ca_es.resxΔεν ισχύει8,10315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.cs_cz.resxΔεν ισχύει7,88615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.da_dk.resxΔεν ισχύει7,89215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.de_de.resxΔεν ισχύει8,06015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.el_gr.resxΔεν ισχύει8,81015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.es_es.resxΔεν ισχύει8,14915-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.et_ee.resxΔεν ισχύει7,95315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.fi_fi.resxΔεν ισχύει7,99015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.fr_fr.resxΔεν ισχύει8,10315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.he_il.resxΔεν ισχύει8,17315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.hi_in.resxΔεν ισχύει9,17715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.hr_hr.resxΔεν ισχύει7,87815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.hu_hu.resxΔεν ισχύει8,01715-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.it_it.resxΔεν ισχύει7,94615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ja_jp.resxΔεν ισχύει8,45415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.kk_kz.resxΔεν ισχύει8,63415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ko_kr.resxΔεν ισχύει8,12015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.lt_lt.resxΔεν ισχύει7,91615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.lv_lv.resxΔεν ισχύει8,04415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.nb_no.resxΔεν ισχύει7,88115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.nl_nl.resxΔεν ισχύει7,97115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.pl_pl.resxΔεν ισχύει8,10815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.pt_br.resxΔεν ισχύει8,00615-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.pt_pt.resxΔεν ισχύει8,10815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ro_ro.resxΔεν ισχύει8,04215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ru_ru.resxΔεν ισχύει8,62015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.sk_sk.resxΔεν ισχύει7,94515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.sl_si.resxΔεν ισχύει7,88015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.sr_latn_cs.resxΔεν ισχύει7,82815-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.sv_se.resxΔεν ισχύει7,96015-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.th_th.resxΔεν ισχύει9,51215-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.tr_tr.resxΔεν ισχύει7,94115-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.uk_ua.resxΔεν ισχύει8,64515-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.zh_cn.resxΔεν ισχύει7,81315-Nov-1120:14Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.zh_tw.resxΔεν ισχύει7,83115-Nov-1120:14Δεν ισχύει

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για Lync Server 2010, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2493736 ενημερωμένες εκδόσεις για Lync Server 2010