Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν υπάρχει καμία συναλλαγματικής ισοτιμίας στα πλαίσια του φίλτρου" κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε μια παραγγελία πώλησης σε ξένο νόμισμα, αν η προεπιλεγμένη ημερομηνία καταχώρησης είναι κενό στο Microsoft Dynamics NAV

Ισχύει για: Dynamics NAV 2009

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

Συμπτώματα


Στο Microsoft Dynamics NAV, όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια παραγγελία πώλησης σε ξένο νόμισμα, αν η Προεπιλεγμένη ημερομηνία καταχώρησης έχει οριστεί σε "Χωρίς ημερομηνία", το σύστημα δεν μπορεί να επικυρώσει τη συναλλαγματική ισοτιμία. Επομένως, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν υπάρχει καμία συναλλαγματικής ισοτιμίας στα πλαίσια του φίλτρου.

Επιπλέον, δεν μπορείτε να εκτυπώσετε την αναφορά Πωλήσεις-Παραγγελία (205).
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση SalesHeaderExchDate στη μονάδα κώδικα Σχέσεων Υπολογισμός τιμής πώλησης (7000) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...WITH SalesHeader DO BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  ("Posting Date" = 0D)
  THEN
  EXIT(WORKDATE);
  EXIT("Posting Date");
  // End of the deleted lines.

  END;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...WITH SalesHeader DO BEGIN

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <>0D THEN
  EXIT("Posting Date");
  EXIT(WORKDATE);
  // End of the added lines.

  END;
  ...
 2. Για να αλλάξετε τον κωδικό στη συνάρτηση PurchHeaderExchDate με τα αγορών. Σχέσεων Πελατείας υπολογισμός των τιμών μονάδα κώδικα (7010) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...WITH PurchHeader DO BEGIN
  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  ("Posting Date" = 0D)
  THEN
  EXIT(WORKDATE);
  EXIT("Posting Date");
  // End of the deleted lines.
  END;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...WITH PurchHeader DO BEGIN

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  EXIT("Posting Date");
  EXIT(WORKDATE);
  // End of the added lines.

  END;
  ...
 3. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος OnAssistEdit στο πεδίο " Κωδικός νομίσματος " (111) στη φόρμα Παραγγελιών πωλήσεων (42) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 4. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος OnAssistEdit στο πεδίο " Κωδικός νομίσματος " (107) στη φόρμα Τιμολογίου πωλήσεων (43) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);
  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.
  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);
  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.
  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 5. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος OnAssistEdit στο πεδίο " Κωδικός νομίσματος " (91) με τη μορφή Πιστωτικών Τιμολόγιων Πωλήσεων (44) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 6. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος OnAssistEdit στο πεδίο " Κωδικός νομίσματος " (119) στη φόρμα Παραγγελίας αγοράς (50) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 7. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος OnAssistEdit στο πεδίο " Κωδικός νομίσματος " (104) στη φόρμα Τιμολογίου αγοράς (51) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 8. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος OnAssistEdit στο πεδίο " Κωδικός νομίσματος " (91) με τη μορφή Πιστωτικό τιμολόγιο αγοράς (52) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 9. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος OnAssistEdit στο πεδίο " Κωδικός νομίσματος " (91) με τη μορφή Επιστροφή πώλησης (6630) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 10. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος OnAssistEdit στο πεδίο " Κωδικός νομίσματος " (91) με τη μορφή Επιστροφή αγοράς (6640) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Delete the following line.
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date");
  // End of the deleted line.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...CLEAR(ChangeExchangeRate);

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor","Posting Date")
  ELSE
  ChangeExchangeRate.SetParameter("Currency Code","Currency Factor",WORKDATE);
  // End of the added lines.

  IF ChangeExchangeRate.RUNMODAL = ACTION::OK THEN BEGIN
  VALIDATE("Currency Factor",ChangeExchangeRate.GetParameter);
  CurrForm.UPDATE;
  END;
  CLEAR(ChangeExchangeRate);
  ...
 11. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση UpdateCurrencyFactor στον πίνακα Επικεφαλίδα πωλήσεων (36) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...IF "Currency Code" <>'' THEN BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::Quote,"Document Type"::"Blanket Order"]) AND
  ("Posting Date" = 0D)
  THEN
  CurrencyDate := WORKDATE
  ELSE
  CurrencyDate := "Posting Date";
  // End of the deleted lines.

  "Currency Factor" := CurrExchRate.ExchangeRate(CurrencyDate,"Currency Code");
  END ELSE
  "Currency Factor" := 0;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...IF "Currency Code" <> '' THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  CurrencyDate := "Posting Date"
  ELSE
  CurrencyDate := WORKDATE;
  // End of the added lines.

  "Currency Factor" := CurrExchRate.ExchangeRate(CurrencyDate,"Currency Code");
  END ELSE
  "Currency Factor" := 0;
  ...
 12. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση GetDate στον πίνακα Γραμμή πώλησης (37) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...// Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  (SalesHeader."Posting Date" = 0D)
  THEN
  EXIT(WORKDATE);
  EXIT(SalesHeader."Posting Date");
  // End of the deleted lines.
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...// Add the following lines.
  IF SalesHeader."Posting Date" <> 0D THEN
  EXIT(SalesHeader."Posting Date");
  EXIT(WORKDATE);
  // End of the added lines.
  ...
 13. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση UpdateCurrencyFactor στον πίνακα Επικεφαλίδα αγορών (38) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...IF "Currency Code" <> '' THEN BEGIN
  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::Quote,"Document Type"::"Blanket Order"]) AND
  ("Posting Date" = 0D)
  THEN
  CurrencyDate := WORKDATE
  ELSE
  CurrencyDate := "Posting Date";
  // End of the deleted lines.

  "Currency Factor" := CurrExchRate.ExchangeRate(CurrencyDate,"Currency Code");
  END ELSE
  "Currency Factor" := 0;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...IF "Currency Code"<>'' THEN BEGIN
  // Add the following lines.
  IF "Posting Date" <> 0D THEN
  CurrencyDate := "Posting Date"
  ELSE
  CurrencyDate := WORKDATE;
  // End of the added lines.

  "Currency Factor" := CurrExchRate.ExchangeRate(CurrencyDate,"Currency Code");
  END ELSE
  "Currency Factor" := 0;
  ...
 14. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση GetDate στον πίνακα Γραμμή αγορών (39) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...// Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  (PurchHeader."Posting Date" = 0D)
  THEN
  EXIT(WORKDATE);
  EXIT(PurchHeader."Posting Date")
  // End of the deleted lines.
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...// Add the following lines.
  IF PurchHeader."Posting Date"<>0D THEN
  EXIT(PurchHeader."Posting Date");
  EXIT(WORKDATE);
  // End of the added lines.
  ...
 15. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση RoundAmount στη μονάδα κώδικα Καταχώρηση πωλήσεων (80) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...IF SalesHeader."Currency Code" <>'' THEN BEGIN
  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  (SalesHeader."Posting Date" = 0D)
  THEN
  // End of the deleted lines.
  UseDate := WORKDATE
  ELSE
  UseDate := SalesHeader."Posting Date";
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...IF SalesHeader."Currency Code" <>'' THEN BEGIN
  // Add the following line.
  IF (SalesHeader."Posting Date" = 0D) THEN
  // End of the added line.

  UseDate := WORKDATE
  ELSE
  UseDate := SalesHeader."Posting Date";
  ...
 16. Να αλλάξετε τον κωδικό στη συνάρτηση RoundAmount στο το Αγορές-Post μονάδα κώδικα (90) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...IF PurchHeader."Currency Code" <>'' THEN BEGIN
  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  (PurchHeader."Posting Date" = 0D)
  THEN
  // End of the deleted lines.
  Usedate := WORKDATE
  ELSE
  Usedate := PurchHeader."Posting Date";
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...IF PurchHeader."Currency Code"<> '' THEN BEGIN
  // Add the following line.
  IF (PurchHeader."Posting Date" = 0D) THEN
  // End of the added line.
  Usedate := WORKDATE
  ELSE
  Usedate := PurchHeader."Posting Date";
  ...
 17. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση UpdateHeaderInfo στη φόρμα " Στατιστικά Παραγγελίας " (402) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...IF "Prices Including VAT" THEN
  TotalSalesLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount2[IndexNo]
  ELSE
  TotalSalesLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount1[IndexNo];
  IF "Currency Code" <> '' THEN

  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  ("Posting Date" = 0D)
  THEN
  // End of the deleted lines.

  UseDate := WORKDATE
  ELSE
  UseDate := "Posting Date";
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...IF "Prices Including VAT" THEN
  TotalSalesLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount2[IndexNo]
  ELSE
  TotalSalesLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount1[IndexNo];
  IF "Currency Code" <>'' THEN
  // Add the following line.
  IF "Posting Date" = 0D THEN
  // End of the added line.
  UseDate := WORKDATE
  ELSE
  UseDate := "Posting Date";
  ...
 18. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση UpdateHeaderInfo στη φόρμα " Στατιστικά παραγγελίας αγοράς " (403) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...IF "Prices Including VAT" THEN
  TotalPurchLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount2[IndexNo]
  ELSE
  TotalPurchLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount1[IndexNo];
  IF "Currency Code" <> '' THEN BEGIN
  // Delete the following lines.
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  ("Posting Date" = 0D)
  THEN
  // End of the deleted lines.
  UseDate := WORKDATE
  ELSE
  UseDate := "Posting Date";
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...IF "Prices Including VAT" THEN
  TotalPurchLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount2[IndexNo]
  ELSE
  TotalPurchLineLCY[IndexNo].Amount := TotalAmount1[IndexNo];
  IF "Currency Code" <> '' THEN BEGIN
  // Add the following line.
  IF "Posting Date" = 0D THEN
  // End of the added line.
  UseDate := WORKDATE
  ELSE
  UseDate := "Posting Date";
  ...
 19. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση CalculateInvoiceDiscount στο Έκπτωσης πωλήσεων-Υπολογισμός μονάδας κώδικα (60) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...// Delete the following lines. 
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  (SalesHeader."Posting Date" = 0D)
  THEN
  // End of the deleted lines.
  CurrencyDate := WORKDATE
  ELSE
  CurrencyDate := SalesHeader."Posting Date";
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...// Add the following line.  
  IF SalesHeader."Posting Date" = 0D THEN
  // End of the added line.
  CurrencyDate := WORKDATE
  ELSE
  CurrencyDate := SalesHeader."Posting Date";
  ...
 20. Να αλλάξετε τον κωδικό στη συνάρτηση CalculateInvoiceDiscount στο το Αγορές-Calc.Discount μονάδα κώδικα (70) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...// Delete the following lines. 
  IF ("Document Type" IN ["Document Type"::"Blanket Order","Document Type"::Quote]) AND
  (PurchHeader."Posting Date" = 0D)
  THEN
  // End of the deleted lines.
  CurrencyDate := WORKDATE
  ELSE
  CurrencyDate := PurchHeader."Posting Date";
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...// Add the following line.  
  IF PurchHeader."Posting Date" = 0D THEN
  // End of the added line.
  CurrencyDate := WORKDATE
  ELSE
  CurrencyDate := PurchHeader."Posting Date";
  ...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές


VSTF DynamicsNAV SE: 237796, 245981, 254036
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".