Περιγραφή της ενημέρωσης 14.1 Microsoft Office για Mac 2011

Εισαγωγή

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει τα ενημερωτικά δελτία ασφάλειας MS10-021 και MS10-022. Αυτά τα ενημερωτικά δελτία ασφάλειας περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες της ενημέρωσης ασφάλειας σχετικά με το Microsoft Office 2011 για Mac 2011, για Mac. Για να προβάλετε τα πλήρη ενημερωτικά δελτία ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Λεπτομέρειες ενημέρωσης

Η ενημέρωση 14.1 του Office για Mac 2011 περιέχει πολλές αλλαγές οι οποίες βελτιώνουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τις επιδόσεις. Επιπλέον, αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα για ευπάθειες που μπορεί να εκμεταλλευτεί ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης ενός υπολογιστή χρησιμοποιώντας κακόβουλο κώδικα.

Βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση

Η ενημέρωση 14.1 για το Office 2011, για Mac 2011 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις.

Βελτιώσεις για όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office για Mac 2011

 • Βελτιωμένη ασφάλεια.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει θέματα ευπάθειας στο Office 2011 τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης του υπολογιστή σας με κακόβουλο κώδικα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο ασφάλειας που αναφέρθηκε προηγουμένως σε αυτό το έγγραφο.
 • Βελτιωμένη σταθερότητα.
  Αυτή η ενημέρωση επιλύει ένα ζήτημα που προκαλεί την ξαφνική διακοπή της λειτουργίας των εφαρμογών του Office 2011 όταν ανοίγετε ή χρησιμοποιείτε εφαρμογές του Office 2011.
 • Περιλαμβάνεται σύνταξη εναλλακτικού κειμένου.
  Αυτή η ενημέρωση επιτρέπει τη σύνταξη εναλλακτικού κειμένου για αντικείμενα, όπως σχήματα, εικόνες, πίνακες, γραφήματα, SmartArt και ταινίες στις εφαρμογές του Office 2011.

Βελτιώσεις για το Microsoft Excel για Mac 2011

 • Το πρόσθετο επίλυσης έχει συμπεριληφθεί.
  Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει λειτουργικότητα που σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε τα εργαλεία ανάλυσης επίλυσης στο Excel 2011.
 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν είναι ενεργοποιημένες οι επιλογές μόνο για ανάγνωση.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί την αποτυχία του ανοίγματος, όταν είναι διαθέσιμη η επιλογή ανοίγματος μόνο για ανάγνωση.
 • Η σταθερότητα βελτιώνεται κατά την επικόλληση μεγάλων συνόλων δεδομένων.
  Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει τη σταθερότητα όταν επικολληθεί ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων σε μια φιλτραρισμένη περιοχή.
 • Βελτιωμένη λειτουργία αποθήκευσης.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει την αποθήκευση ορισμένων εγγράφων εάν περιέχουν σχόλια.
 • Βελτιωμένη μορφοποίηση υπό όρους.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί την αποτυχία των κανόνων μορφοποίησης υπό όρους όταν οι κανόνες εφαρμόζονται σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.
 • Οι ρυθμίσεις σελίδας διατηρούνται.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει προβλήματα που προκαλούν την εφαρμογή εσφαλμένων ρυθμίσεων σελίδας.
 • Βελτιωμένη εκτύπωση.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί την εκτύπωση λανθασμένων σελίδων όταν είναι επιλεγμένες ειδικές σελίδες.

Βελτιώσεις για το Microsoft PowerPoint για Mac 2011

 • Περιλαμβάνεται λειτουργικότητα με προστασία κωδικού πρόσβασης.
  Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει λειτουργικότητα που σας επιτρέπει να προστατεύσετε παρουσιάσεις στο PowerPoint 2011 χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης.
 • Βελτιωμένη προεπισκόπηση εκτύπωσης.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί την εσφαλμένη ενημέρωση της προεπισκόπησης εκτύπωσης.
 • Η λειτουργία "Αποθήκευση ως εικόνα" δεν αλλάζει τις διαστάσεις των διαφανειών.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί τη μη τήρηση των διαστάσεων των διαφανειών όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία "Αποθήκευση ως εικόνα".
 • Βελτιωμένη αναπαραγωγή καταγραμμένης αφήγησης.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί τη διακοπή της αφήγησης κατά την αναπαραγωγή.
 • Βελτιωμένη λειτουργία δοκιμής.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί τη μη αυτόματη προώθηση των διαφανειών σε μια παρουσίαση όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία δοκιμής.

Βελτιώσεις για το Microsoft Outlook για Mac 2011

 • Ενημερώνεται η λειτουργία συγχρονισμού.
  Αυτή η ενημέρωση αυξάνει την υποστήριξη για υπηρεσίες συγχρονισμού και προσθέτει συγχρονισμό ημερολογίου, σημειώσεων και εργασιών.
 • Βελτιωμένη λειτουργικότητα κανόνων.
  Αυτή η ενημέρωση παρέχει υποστήριξη για τους κανόνες από την πλευρά του διακομιστή που βασίζονται στο Microsoft Exchange.
 • Περιλαμβάνεται η λειτουργικότητα επανάληψης αποστολής.
  Αυτή η ενημέρωση εισάγει ξανά τη λειτουργικότητα της επανάληψης αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ίδιο παραλήπτη ή σε νέους.
 • Περιλαμβάνεται η λειτουργικότητα ανακατεύθυνσης.
  Αυτή η ενημέρωση εισάγει ξανά τη λειτουργικότητα ανακατεύθυνσης ενός εισερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλους παραλήπτες.
 • Βελτιωμένη λειτουργικότητα πρόσκλησης σε σύσκεψη.
  Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει τη δημιουργία προσκλήσεων σε σύσκεψη, περιλαμβάνοντας μια λίστα πρόσφατα χρησιμοποιημένων θέσεων.

Βελτιώσεις για το Microsoft Word για Mac 2011

 • Η σταθερότητα βελτιώνεται όταν ανοίγετε ή αποθηκεύετε ορισμένα αρχεία. 
  Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει τη σταθερότητα με ορισμένες διαδρομές αρχείων που περιέχουν μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
 • Βελτιωμένη λειτουργία μηνυμάτων σφαλμάτων του ορθογραφικού ελέγχου.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος ορθογραφικού ελέγχου, εάν δεν έχει γίνει φόρτωση του μηχανισμού ορθογραφικού ελέγχου.
 • Βελτιωμένο διάστημα χαρακτήρων στην πρόχειρη προβολή.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει εσφαλμένο διάστημα χαρακτήρων στην πρόχειρη προβολή.
 • Βελτιωμένη λειτουργικότητα εύρεσης και αντικατάστασης.
  Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει την ευκολία χρήσης για την εύρεση και αντικατάσταση.
 • Διατηρούνται οι προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων, τα μενού και οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί την απώλεια των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων όταν αποθηκεύετε το έγγραφο σε ορισμένες μορφές του Word.
 • Η προβολή πλήρους οθόνης εμφανίζει όλες τις σελίδες.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί τη μη εμφάνιση ορισμένων σελίδων μετά τη χρήση της λειτουργίας πλήρους οθόνης με μια προβολή σελίδας σε παράθεση.
 • Βελτιωμένη εκτύπωση εικόνων.
  Αυτή η ενημέρωση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί τη μη εκτύπωση ορισμένων εικόνων εάν βρίσκονται μέσα σε σχήματα.

Προϋποθέσεις

Πριν από την εγκατάσταση της ενημέρωσης 14.1 του Office για Mac 2011, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής εκτελεί Mac OS X v10.5.8 ή νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Mac OS X.

Για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ικανοποιεί αυτήν την προϋπόθεση, στο μενού Apple, κάντε κλικ στο στοιχείο About This Mac.

Τρόπος λήψης της ενημέρωσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης 14.1 του Microsoft Office για Mac.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Απριλίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ενημερωμένα αρχεία

Για μια πλήρη λίστα των αρχείων τα οποία προσθέτει ή τροποποιεί αυτή η ενημερωμένη έκδοση, κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση αρχείων (Show Files) στο μενού Αρχείο (File).

Σημειώσεις

 • Η ενημέρωση 14.1 του Office για Mac 2011 είναι επίσης διαθέσιμη μέσω των αυτόματων ενημερώσεων της Microsoft (AutoUpdate). Οι Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate) είναι ένα πρόγραμμα που διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο. 

  Για να χρησιμοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate), ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office. Στη συνέχεια, στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος για ενημερώσεις (Check for Updates).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πόρους για το Office για Mac 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2525412 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Απρ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια