Οι σημαντικότερες συντομεύσεις πληκτρολογίου του Internet Explorer 9

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα.

Συμπτώματα

Πώς μπορώ να ανοίξω γρήγορα ορισμένες λειτουργίες σε μια ιστοσελίδα στον Windows Internet Explorer 9 χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου;

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Σημείωση: Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του Internet Explorer 9 για εκδόσεις 32 bit και 64 bit των Windows Vista και των Windows 7.

Οι σημαντικότερες συντομεύσεις για τον Internet Explorer 9

Χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου, μπορείτε να πλοηγηθείτε ταχύτερα και πιο άνετα και να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων που έχετε φορτώσει με τον Internet Explorer 9.

Η ακόλουθη λίστα είναι μια πλήρης λίστα για τον Internet Explorer 9

Σημείωση: Πιέστε τα πλήκτρα ταυτόχρονα, εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα πλήκτρα. Σημειώστε ότι σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιείται η σημειογραφία διεθνούς πληκτρολογίου.


Ανανεώστε τη σελίδα

Πιέστε το πλήκτρο [F5] για να ανανεώσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα.Επαναφορά σελίδας που έχει φορτωθεί προηγουμένως στο ενεργό παράθυρο.

Πιέστε τα πλήκτρα [ALT] και [Αριστερό βέλος] για να επαναφέρετε στο ενεργό παράθυρο τη σελίδα που είχε φορτωθεί προηγουμένως.
Άνοιγμα αρχικής σελίδας

Πιέστε τα πλήκτρα [ALT] και [Home] για να ανοίξετε την αρχική σας σελίδα.Περιήγηση σε μια σελίδα

Πιέστε το πλήκτρο [Tab] για να μετακινηθείτε στα σημεία περιήγησης ή τις συνδέσεις μέσα σε μια ιστοσελίδα.
Κύλιση προς τα κάτω σε μια σελίδα

Πιέστε το πλήκτρο [Page Down] για να κάνετε κύλιση προς τα κάτω σε μια σελίδα.
Κύλιση προς τα πάνω σε μια σελίδα

Πιέστε το πλήκτρο [Page Up] για να κάνετε κύλιση προς τα επάνω σε μια σελίδα.
Αναζήτηση μέσα σε μια ιστοσελίδα

Πιέστε τα πλήκτρα [CTRL] και [F] για να εμφανιστεί η λειτουργία αναζήτησης και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συγκεκριμένους όρους μέσα στην ενεργή σελίδα.
Αύξηση ή μείωση της απεικόνισης του περιεχομένου web

Πιέστε τα πλήκτρα [CTRL] και [+], για να αυξήσετε το ζουμ (+10%). Πιέστε τα πλήκτρα [CTRL] και [-], για να μειώσετε το ζουμ (-10%).Άνοιγμα λίστας Αγαπημένων

Πιέστε τα πλήκτρα [CTRL] και [I] για να ανοίξετε τη λίστα με τα Αγαπημένα σας.
Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας στα Αγαπημένα

Πιέστε τα πλήκτρα [CTRL] και [D], για να προσθέσετε την τρέχουσα σελίδα στα Αγαπημένα σας.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2525576 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Μαρ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια