Περιγραφή του SP3 και του Language Pack SP3 για διακομιστές Office 2007

Εισαγωγή

Το Service Pack 3 (SP3) για τους διακομιστές του Microsoft Office 2007 και το Language Pack SP3 για τους διακομιστές Microsoft Office 2007 σάς προσφέρουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για τους διακομιστές του Office 2007 και το Language Pack των διακομιστών του Office 2007. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει το 2007 Microsoft Project Server. Οι εν λόγω ενημερώσεις περιλαμβάνουν δύο κύριες κατηγορίες επιδιορθώσεων: 
  • Επιδιορθώσεις που δεν είχαν τεθεί σε κυκλοφορία και που δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτό το service pack. Εκτός από τις γενικές επιδιορθώσεις προϊόντων, περιλαμβάνονται βελτιώσεις για τη σταθερότητα, τις επιδόσεις και την ασφάλεια.
  • Όλες τις δημόσιες ενημερώσεις, ενημερώσεις ασφάλειας, αθροιστικές ενημερώσεις και άμεσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν έως τον Σεπτέμβριο του 2011.

Σημείωση Ορισμένα προϊόντα διακομιστή σε αυτό το service pack εγκαθίστανται στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0. Αυτά τα προϊόντα διακομιστή απαιτούν το Windows SharePoint Services 3.0 SP3.

Σημείωση Για την αρχική έκδοση του SP3 για διακομιστές Microsoft Office 2007, ορισμένα σενάρια χρήσης είχαν ως αποτέλεσμα την προσφορά του SP3 για διακομιστές Microsoft Office 2007 σε συστοιχίες πολλαπλών διακομιστών αντί για συστοιχίες μεμονωμένων διακομιστών. Το ζήτημα επιλύθηκε το Νοέμβριο του 2011. Το SP3 για διακομιστές Microsoft Office πλέον προσφέρεται μόνο σε συστοιχίες μεμονωμένων διακομιστών.

Πριν από την ανάπτυξη αυτού του service pack, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft: 
945013 Τρόπος ανάπτυξης του Service Pack 1 για τους διακομιστές του Microsoft Office 2007 και του Office Server Language Pack 2007 Service Pack 1


Εφόσον τα service pack του Office είναι αθροιστικά, δεν απαιτείται η εγκατάσταση του Service Pack 1 ή του Service Pack 2 πριν από την εγκατάσταση του Service Pack 3. Το Service Pack 3 περιλαμβάνει όλες τις επιδιορθώσεις που είχαν συμπεριληφθεί στο Service Pack 1 και το Service Pack 2.

Περισσότερες πληροφορίες


Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης των service pack


Λήψη του πακέτου SP3 από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου SP3 για διακομιστές του Office 2007, έκδοσης 32-bit.
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου SP3 για διακομιστές του Office 2007, έκδοσης 64-bit.
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Language Pack 2007 SP3 για διακομιστές του Office 2007, έκδοσης 32-bit.
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Language Pack 2007 SP3 για διακομιστές του Office 2007, έκδοσης 64-bit.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για την προβολή του άρθρου στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που συμβάλουν στην αποφυγή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.Γνωστά ζητήματα και αλλαγές συμπεριφοράς
2591067 Γνωστά ζητήματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση του SP3 για την οικογένεια προγραμμάτων του Office 2007 και του Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Τεχνικές πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το service pack, συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας των αρχείων που επηρεάζονται, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
2591050 Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις SP3 που έχουν κυκλοφορήσει για τους διακομιστές Office 2007

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2526299 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Νοε 2011 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007

Σχόλια