Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις SharePoint 2010 και Office Server 2010 SP1

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις τεχνικές πληροφορίες σχετικά με κάθε ενημέρωση Service Pack 1 (SP1) που κυκλοφόρησε για τα προϊόντα του Microsoft SharePoint 2010 και του Office server. Αυτό το άρθρο εξετάζει τα παρακάτω για κάθε ενημέρωση αρχείου στο SP1:
  • Μια σύνδεση με το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft που περιγράφει το πακέτο. Το άρθρο της Γνωσιακής βάσης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδιορθώσεις που περιέχει κάθε πακέτο service pack.
  • Μια σύνδεση σε τοποθεσίες Web του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft, όπου οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη των πακέτων.
  • Έναν πίνακα που περιέχει πληροφορίες αρχείου .msp του Windows Installer.

Σημείωση Αυτοί οι πίνακες περιλαμβάνουν μια λίστα μόνο των αρχείων που διαθέτουν έκδοση και που συμπεριλαμβάνονται στο SP1. Πρόσθετα αρχεία που δεν διαθέτουν εκδόσεις, όπως εικόνες ή αρχεία .xml, εξαιρούνται από αυτή τη λίστα.

Αυτό το άρθρο περιγράφει όλες τις ενημερώσεις SP1 για το Microsoft SharePoint 2010 και τα προϊόντα του διακομιστή του Office.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αρχείου

Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η άμεση επιδιόρθωση περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να επιδιορθώσετε τα προβλήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Η καθολική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση της άμεσης επιδιόρθωσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Κατά την προβολή των πληροφοριών του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" του Πίνακα Ελέγχου.

Microsoft SharePoint Server 2010 SP1

Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
officeserver2010sp1-kb2460045-x64-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.2460045
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Η πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Η δεύτερη στήλη δείχνει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη εμφανίζει τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου


Microsoft SharePoint και Project Server 2010 SP1

Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
officeandprojectserver2010sp1-kb2460047-x64-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.2460047
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Η πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Η δεύτερη στήλη δείχνει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη εμφανίζει τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου


Microsoft Office Online SP1

Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
wacserver2010sp1-kb2460073-x64-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.2460073
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Η πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Η δεύτερη στήλη δείχνει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη εμφανίζει τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Microsoft Search Server 2010 SP1

Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
searchserver2010sp1-kb2460070-x64-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.2460070
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Η πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Η δεύτερη στήλη δείχνει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη εμφανίζει τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Microsoft FAST Search Server 2010 για SharePoint SP1

Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
fastsearchserver2010sp1-kb2460039-x64-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.2460039
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Η πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Η δεύτερη στήλη δείχνει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη εμφανίζει τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Microsoft Groove Server 2010 SP1

Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
grooveserver2010sp1-kb2460067-x64-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.2460067
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Η πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Η δεύτερη στήλη δείχνει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη εμφανίζει τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Microsoft 2010 Servers Language Pack SP1

Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
serverlanguagepack2010sp1-kb2460056-x64-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.2460056
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Η πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Η δεύτερη στήλη δείχνει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη εμφανίζει τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1

Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
sharepointfoundation2010sp1-kb2460058-x64-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.2460058
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Η πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Η δεύτερη στήλη δείχνει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη εμφανίζει τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack 2010 SP1

Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
spflanguagepack2010sp1-kb2460059-x64-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.2460059
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Η πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Η δεύτερη στήλη δείχνει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη εμφανίζει τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector για Documentum SP1

Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
searchdocumentumconnector2010sp1-kb2460054-x64-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.2460054
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Η πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Η δεύτερη στήλη δείχνει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη εμφανίζει τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2532120 - Τελευταία αναθεώρηση: 24 Απρ 2014 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια