Ορισμένες ιδιότητες από ένα έγγραφο του WordPad μπορεί να μην εμφανίζεται στα Windows Vista

Ισχύει για: Windows Vista Home BasicWindows Vista Home PremiumWindows Vista Ultimate

Συμπτώματα


Στα Windows Vista, όταν προβάλλετε τις ιδιότητες ενός εγγράφου του WordPad που έχει δημιουργηθεί σε Windows XP, ορισμένες ιδιότητες ενδέχεται να μην εμφανίζονται.

Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν το έγγραφο δημιουργήθηκε, κάνοντας δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας, επιλέγοντας Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο Έγγραφο του WordPad. Όταν το κάνετε αυτό είναι τα Windows XP, το έγγραφο του WordPad χρησιμοποιεί την επέκταση ονόματος αρχείου .doc.